c

Już we wrześniu montaż pomostu kładki w Gaju

Press release 27.08.2015 12:35 CET

W Gaju nad Zakopianką powstaje kładka dla pieszych. Będzie to kolejny obiekt nad ruchliwą DK nr 7. Dzięki inwestycji podniesie się bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Gaju, jak i kierowców. Zadanie o wartości ponad 5,8 mln zł brutto realizuje Skanska. Inwestycja będzie gotowa w listopadzie br.

fot. Skanska

Zakres prac
W ramach zadania powstanie kładka, której konstrukcja składać się będzie z czterech stalowych pylonów (po dwa z każdej strony drogi krajowej nr 7) oraz ustroju nośnego. Ustrój podwieszony zostanie na prefabrykowanych cięgnach prętowych i stanowić będzie stalowy ruszt z belek skrzynkowych połączonych stalowymi poprzecznicami.
Oprócz obiektu mostowego powstaną dojścia do kładki, odwodnienie liniowe i ogrodzenie, oddzielające wizualnie dojścia do kładki od znajdującego się w pobliżu  budynku. Kładka zostanie wyposażona w dwie windy. Obiekt zostanie odpowiednio oświetlony. Podświetlenie zainstalowane będzie na każdej z want, w szybach windowych oraz w poręczach balustrad.
Projekt realizowany jest w konsorcjum, które tworzą dwie jednostki Skanska: Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Krakowie oraz Oddział Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Kielcach.

Montaż stalowej konstrukcji
Całość stalowego ustroju nośnego została podzielona na 2 części. Każda z nich jest spawana z drobniejszych elementów na placu budowy (jedna od strony Zakopanego, druga od strony Krakowa). – Jeszcze przed podniesieniem gotowych elementów zamontujemy „na ziemi” deskowanie pod płytę betonową i dopiero wtedy obydwie połówki postawimy nad Zakopianką na podpory montażowe, a następnie zespawamy. Montaż będzie prowadzony przy pomocy żurawia kołowego o udźwigu od 200 ton i w taki sposób, aby w każdym stadium zapewniona została stateczność montowanej konstrukcji. Gdy konstrukcja stalowa będzie już gotowa, na przygotowanym deskowaniu ułożymy zbrojenie, zamontujemy deski gzymsowe, wpusty mostowe oraz instalację ogrzewania pomostu. Całość operacji zwieńczy betonowanie płyty pomostu, po którym nastąpi montaż i naciąg cięgien prętowych podwieszających konstrukcję pomostu do stalowych pylonów – wyjaśnia Jan Wędzicha, Inżynier Budowy, Skanska. Po tej operacji nastąpi demontaż podpór i obiekt będzie można uznać za samonośny. Równolegle będą się odbywać prace związane z montażem stalowych szybów windowych oraz instalacją samych urządzeń dźwigowych.

Utrudnienia w ruchu
W związku z planowanym montażem przęsła pomostu kładki nad jezdnią w kierunku Krakowa pojawią się utrudnienia w ruchu. 31 sierpnia br. (poniedziałek) o godz. 22.00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na DK nr 7 na odcinku od km 677+255 do km 677+940. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia w kierunku Krakowa na ww. odcinku, a ruch będzie się odbywał po jezdni w kierunku Zakopanego. Utrudnienia te potrwają do 1 września br. do godz. 05:00. Następnie przywrócona zostanie do ruchu jezdnia w kierunku stolicy Małopolski.
Montaż drugiego przęsła jest zaplanowany na noc z 14 na15 września, a zespawanie obydwu części to noce: 15/16, 16/17 i 17/18 września. – Przepraszamy za utrudnienia. O kolejnych zmianach w ruchu będziemy informować na bieżąco. Kierowców i pieszych prosimy o szczególną uwagę w rejonie prowadzonych prac – podkreśla Sylwester Węglorz, Kierownik Budowy, Skanska.

Pracowita jesień
Po zamontowaniu konstrukcji stalowej prace skoncentrują się m.in. na wykonaniu kanalizacji deszczowej, instalacji odwodnienia, dojść do kładki z nawierzchnią z kostki brukowej, nawierzchnio-izolacji bitumicznej oraz montażu urządzeń dylatacyjnych. – Ocieplimy od spodu płytę pomostu oraz schody styropianem o grubości 5 cm, by ciepło generowane przez ogrzewania nie „uciekało” dołem – informuje Jan Wędzicha. Pozostałe prace skupią się głównie na montażu balustrad aluminiowych oraz na zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonowych. Na koniec nastąpi zarówno statyczne, jak i dynamiczne próbne obciążenie konstrukcji kładki.
 
Bezpieczni(e) w Gaju
Nowa kładka to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców Gaju, która umożliwi bezpieczne przejście na drugą stronę ruchliwej Zakopianki. Bezpieczny będzie także sam obiekt. Dzięki zamontowanej instalacji ogrzewania - zarówno na całej płycie pomostowej, jak i schodach – kładka w zimie będzie zawsze odśnieżona. Zainstalowane czujniki będą reagować na temperaturę oraz wilgotność. Kiedy zostaną przekroczone wartości progowe – urządzenia te wykryją śnieg bądź lód na kładce - włączy się automatycznie jej podgrzewanie. Obiekt będzie także monitorowany.

Skanska, poza budową kładki, zadbała również o edukację najmłodszych uczestników ruchu, która związana była z bezpiecznym poruszaniem się po drodze. Wiosną w Zespole Szkół im. Jana Pawła II firma przeprowadziła akcję pn. „Bezpieczni w pobliżu budowy”. Dzieci z klas 1-3 uczyły się, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i poznawały znaki drogowe. W spotkaniu, które miało formę teatrzyku, udział wzięło blisko 200 uczniów. Wszyscy zostali wyposażeni w opaski odblaskowe. 

Doświadczenie Skanska
Skanska ma w swoim portfolio wiele obiektów inżynierskich, jak np. most przez Odrę w Brzegu Dolnym, nad Sołą w Żywcu, most Milenijny we Wrocławiu, mosty w Częstochowie, Zembrzycach i Jastrzębiu Zdroju, okrągłą kładkę dla pieszych i Most Narutowicza w Rzeszowie. Obecnie trwa budowa kładki dla pieszych i rowerzystów w Przemyślu nad Sanem.

Skanska w regionie
Od wielu lat na terenie województwa małopolskiego Skanska realizuje inwestycje z zakresu budownictwa inżynieryjnego i ogólnego. Firma wybudowała m.in. Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Skawiński Obszar Gospodarczy-Park Technologiczny, wały przeciwpowodziowe w Zembrzycach, most kolejowy w Dąbrówce i we Florynce oraz zrewaloryzowała Teatr Variete w Krakowie. W chwili obecnej powstaje droga łącząca węzeł Rybitwy z drogą powiatową NR 2039, łącznica kolejowa w Suchej Beskidzkiej, most na rz. Skawince w Biertowicach, trwa również modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie. Inne inwestycje w trakcie realizacji to biurowiec Axis w Krakowie oraz zbiornik Bieżanów.