c

Nowe dojazdy do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej miesiąc przed planowanym terminem

Press release 28.08.2015 12:30 CET

Dojazdy do przystanku PKM Jasień i PKM Kiełpinek są już otwarte. Skanska, która była generalnym wykonawcą inwestycji, podpisała protokół odbioru końcowego i zakończyła tym samym budowę dojazdów wraz z węzłami integracyjnymi PKM Brętowo, PKM Kiełpinek oraz PKM Jasień na miesiąc przed planowanym terminem.

 

Pomorska Kolej Metropolitarna z lotu ptaka (Materiały prasowe: GIK, autor: Aerolab)

Prace prowadzone były od sierpnia 2014 r. Ich wartość wyniosła ponad 29,5 mln PLN zł netto. Inwestycja była częścią Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IIIC współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Projekt objął trzy części.

Dojazd do przystanku PMK Jasień
Pierwsza z części objęła wykonanie dojazdu do przystanku oraz budowę węzła integracyjnego PKM Jasień wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. - W ramach tej części zadania jako generalny wykonawca odpowiadaliśmy m.in. za: budowę drogi dojazdowej do przystanku PKM Jasień na odcinku od ul. Kartuskiej wzdłuż planowanej ul. Gronostajowej i ul. Nowej Myśliwskiej do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Jasień, budowę drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Jasień oraz podłączenie ul. Myśliwskiej i ul. Jasieńskiej do projektowanej drogi dojazdowej do PKM – mówi Anna Bystry, Menadżer Projektu, Skanska.

Ponadto w ramach projektu wykonane zostały dojazdy do ogródków działkowych, powstały nowe zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz miejsca postojowe.

Zakresem prac objęta została także budowa wiaduktu drogowego i muru oporowego przy
ul. Gronostajowej oraz przy Stawie Wróbla, budowa przepustów drogowych oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W ramach kontraktu Skanska wykonała nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych oraz zamontowała wiaty przystankowe. Projekt nasadzeń szaty roślinnej w obrębie inwestycji został dopasowany do projektowanego układu ciągów komunikacyjnych.

Oprócz budowy dojazdu do przystanku PKM Jasień Skanska wykonała również szereg prac związanych z budową węzła integracyjnego PKM Jasień. Prace te objęły m.in. budowę: dróg wewnętrznych na węźle, pętli autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych, schodów terenowych, parkingu na 82 miejsca postojowe, zadaszonego parkingu dla rowerów na 32 miejsca, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia, kanalizacji teletechnicznej oraz nasadzenia zieleni.

Dojazd do przystanku PKM Kiełpinek
Druga część zadania objęła budowę dojazdu do przystanku oraz węzła integracyjnego PKM Kiełpinek. - W tej części zadania odpowiadaliśmy przede wszystkim za prace związane z przebudową ul. Szczęśliwej na odcinku skrzyżowania z ul. Kartuską do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Kiełpinek, budowę chodników i kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci kablowej oświetleniowej oraz urządzeń elektroenergetycznych, a także nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych - mówi Anna Bystry.

W ramach prac wykonawca zrealizował również budowę węzła integracyjnego PKM Kiełpinek. Powstały drogi wewnętrzne na węźle, pętla autobusowa, chodniki i ścieżki rowerowe, schody terenowe, parking dla 82 samochodów, zadaszony parking dla 32 rowerów, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć wodociągowa, kanalizacji teletechnicznej, oświetlenie a także nasadzenia zieleni. 

Węzeł integracyjny przystanku PKM Brętowo
Kolejna, trzecia część zadania to prace związane z budową węzła integracyjnego dla przystanku PKM Brętowo. Prace te swoim zakresem objęły m.in. budowę: drogi manewrowej, parkingu dla 19 samochodów, zadaszonego parkingu dla 32 rowerów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, a także nasadzenia zieleni.

Dzięki zrealizowanej inwestycji powstała całkowicie nowa infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Powstałe dojazdy oraz węzły integracyjne z pewnością usprawnią komunikację oraz pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo na drodze.

Zdjęcie: Pomorska Kolej Metropolitalna z lotu ptaka (Materiały prasowe: GIK, autor: Aerolab)