c

Nową drogą z Kamionki do Ząbrowa

Press release 31.08.2015 14:30 CET

Dziś odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Kamionka-Ząbrowo. Zadanie obejmowało blisko 5,5 km odcinek - od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 521 do Ząbrowa. Dzięki inwestycji podniesie się bezpieczeństwo i komfort jazdy w Gminie Iława. Zadanie o wartości blisko 4 mln zł brutto zrealizowała Skanska.

fot. Skanska

W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, poseł na Sejm RP Elżbieta Gelert, Radna Sejmiku Województwa  Warmińsko-Mazurskiego Bernadetta Hordejuk oraz przedstawiciele wykonawcy – Jakub Krzysztofiak, Menadżer Projektu, Skanska oraz Władysław Kreczkowski, Kierownik Budowy, Skanska.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w wysokości 50 %.

Zakres prac
Przebudowa drogi gminnej Kamionka-Ząbrowo obejmowała odcinek o długości blisko 5,5 km. Jezdnia została poszerzona na łukach, przebudowano zjazdy prowadzące do posesji prywatnych i działek rolnych oraz wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu. - Nowa droga ma szerokość 5 m, natomiast w samej wsi Kamionka 5,5 m – informuje Władysław Kreczkowski, Kierownik Budowy, Skanska.
W ramach prac odbudowano i pogłębiono przydrożne rowy i umocniono skarpy ażurami na długości ok. 100 m. - Zbudowaliśmy przepusty pod drogą i zjazdami, przebudowaliśmy również sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Ponadto wykonaliśmy oznakowanie pionowe i poziome oraz odnowiliśmy dwa przystanki i zatoki autobusowe – dodaje Kreczkowski.

Zyskają nie tylko mieszkańcy
Na tę inwestycję czekali mieszkańcy Kamionki i Ząbrowa. Wcześniej, trasa łącz��ca te dwie miejscowości była drogą gruntową, miejscami utwardzoną płytami betonowymi. Teraz to szeroka asfaltowa jezdnia, która poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Droga ta obsługuje także liczne tereny rozwojowej w miejscowościach Kamionka, Nejdyki i Zabrowo, w tym cenne obszary przyrodniczo-turystyczne. Zapewnia krótszy dojazd do ruin Zamku Krzyżackiego w Szymbarku. Trasa obsługuje również tereny o powierzchni ok. 500 ha, stanowiące własność firmy WILD Polska Sp. z o.o.

Drogą do… morza
Droga prowadzi również do ośrodka szkolenia kapitanów żeglugi wielkiej nad jeziorem Silm (Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami). Jest to jedyny taki obiekt w Polsce i drugi (obok Francji) w Europie. Szkolą się w nim kapitanowie z całego świata. Ośrodek stanowi współwłasność Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Miasta Iławy i działa pod egidą Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska.

Skanska w regionie
Firma przez cały czas rozwija swoją działalność w regionie. Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim prowadzi ponad 70 inwestycji. W ciągu zaledwie trzech lat zrealizowała na tym terenie liczne projekty z zakresu budownictwa inżynieryjnego i kubaturowego. Wśród przeprowadzonych inwestycji znajdują się m.in. budowa dróg wojewódzkich nr 527, 521, 513, 541, przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i al. Warszawskiej w Olsztynie, realizacja obiektu Szpitala Klinicznego UWM czy wykonanie węzła integracyjnego w Iławie. Obecnie firma prowadzi jedną z największych tego typu inwestycji w województwie - budowę nowej linii tramwajowej w Olsztynie. Niedawne rozszerzenie kompetencji olsztyńskiego oddziału pozwoli Skanska na realizację projektów istotnych zarówno dla lokalnego społeczeństwa, jak dla rozwoju całego regionu.

Pobierz