c

Nową drogą do MPL Katowice w Pyrzowicach

Press release 13.10.2015 13:00 CET

Rusza przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od DK S-1 węzeł lotnisko do skrzyżowania DW NR 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w Pyrzowicach. Zadanie, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, realizuje Skanska. Wartość inwestycji to ponad 9,3 mln zł brutto. Nowa droga będzie gotowa w grudniu 2016 roku.

fot. Skanska

Droga ta stanowi główny dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, obsługując zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. Inwestycja jest związana z planowaną rozbudową Katowice-Airport. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zakres prac
Inwestycja obejmuje rozbudowę DW 913 na długości blisko 1,1 km, w tym m.in.: wykonanie drugiej jezdni o dwóch pasach ruchu (do tej pory była to droga jedno-jezdniowa o szerokości 7 m – 2 x 3,5 m + pobocza - 2 x 2 m), oddzielonej od istniejącej jezdni pasem dzielącym. - W ramach zadania przebudujemy skrzyżowanie DW 913 z ul. Transportową i z ul. Równoległą, a skrzyżowanie z ul. Józefa Piłsudskiego stanie się rondem - informuje Marian Zastawny, Menadżer Projektu, Skanska. Powstanie droga do obsługi terenów przyległych, przebudowany zostanie system odwodnienia oraz przepusty. Droga zyska urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier energochłonnych, które będą rozdzielać pasy jezdni. Skanska zabezpieczy i przebuduje również urządzenia infrastruktury technicznej, w tym m.in.: kanalizację deszczową, przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, oświetlenie uliczne i linie elektroenergetyczne.

Utrudnienia dopiero wiosną
Od 14 października br. rozpoczną się prace przygotowawcze. Będą one polegać na wycince drzew i krzewów, odhumusowaniu terenu oraz pracach ziemnych. Prace te będą prowadzone na terenach niezagospodarowanych (łąki i pola) dlatego w najbliższych miesiącach kierowcy spotkają się jedynie z chwilowymi utrudnieniami, które związane będą m.in. z dostawą materiałów, oraz wywozem ziemi. Większe utrudnienia pojawią się dopiero na drodze wojewódzkiej NR 913 wiosną 2016 roku, kiedy to wprowadzony zostanie kolejny etap organizacji ruchu.

Doświadczenie Skanska
Skanska ma w swoim portfolio wiele obiektów drogowych, realizując zarówno duże projekty na drogach krajowych i wojewódzkich, jak i mniejsze kontrakty, ważne dla lokalnych społeczności, w tym m.in. drogi gminne czy powiatowe. Do najważniejszych inwestycji należą m.in.: ponad 152-kilometrowy odcinek autostrady A1 (Gdańsk-Toruń), droga ekspresowa S8, odcinek 9, Węzeł Walichnowy–Węzeł Wrocław w pobliżu Łodzi, Trasa W-Z i Trasa Sucharskiego w Gdańsku, Zachodnia Obwodnica Poznania (etap I) oraz Wschodnia Obwodnica Wrocławia.

Skanska w regionie
Od wielu lat na terenie województwa śląskiego Skanska realizuje inwestycje z zakresu budownictwa inżynieryjnego i ogólnego. Wśród realizacji drogowych wymienić można m.in. obwodnicę Grodźca Śląskiego, północną obwodnicę Lublińca w ciągu drogi krajowej nr 46, południową obwodnicę Siewierza, odcinek G1 DTŚ w Gliwicach oraz DTŚ „Zachód” w Rudzie Śląskiej.

Pobierz