c

Nowa trasa z Brzeska do Mokrzysk

Press release 15.10.2015 09:53 CET

Zakończono pierwszy etap budowy drogi wojewódzkiej nr 768 z Brzeska do Koszyc. Skanska, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, wybudowała blisko 4,3 km odcinek, od węzła autostradowego A4 w Brzesku do Mokrzysk (ul. Zagrodzka). Inwestycja kosztowała blisko 33 mln zł brutto.

fot. Skanska

 

Udział w uroczystym otwarciu drogi, które zaplanowano na dziś, 15 października br. na godz. 14.00 potwierdzili m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Marszałek i Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa i Stanisław Sorys oraz członek zarządu WM Jacek Krupa, Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjnych ZDW w Krakowie Robert Górecki, Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka oraz przedstawiciele Skanska - Dyrektor Zespołu Projektów Dariusz Migała, Menadżer Projektu Witold Miśtak i Kierownik Budowy Michał Pudlewski.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 ,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

Nowa infrastruktura drogowa
Nowy odcinek drogi wojewódzkiej posiada jedną jezdnię i dwa pasy ruchu o łącznej o szerokości 7 m. Powstały tu m.in. obustronne pobocza, drogi serwisowe, rowy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i zatoka do ważenia pojazdów. W rejonie skrzyżowań z ul. Siostry Faustyny i ul. Zagrodzką Skanska wybudowała chodniki i dwie zatoki autobusowe. - Pod drogą pojawiło się 5 przejść dla średnich zwierząt, 4 dla płazów i jedno dla małych zwierząt – dodaje Michał Pudlewski, Kierownik Budowy, Skanska. W ciągu nowej drogi powstały skrzyżowania z już istniejącymi drogami lokalnymi. – Wybudowaliśmy dwa ronda. Pierwsze na skrzyżowaniu z ul. Zagrodzką w Mokrzyskach o średnicy zewnętrznej 40 m, z 4 wlotami skanalizowanymi wyspami najazdowymi i chodnikami. Podobne 40-metrowe rondo powstało także na skrzyżowaniu z ul. Siostry Faustyny – mówi Michał Pudlewski. Skanska wykonała także most drogowy nad rzeką Uszewka, wiadukt drogowy nad drogą gminną (ul. Trakt Królewski) oraz mury oporowe na dojazdach do ww. obiektów.
W związku z inwestycją zmienił się przebieg dróg poprzecznych – kilku dróg leśnych, ulic Rolnej i Stanisławskiej. Na nowej drodze wojewódzkiej z Brzeska do Mokrzysk Skanska wykonała przebudowę istniejących sieci i niezbędne oświetlenie.

Projektuj i wybuduj
Pierwszy etap modernizacji DW 768 powstał w formule „projektuj i buduj”. Co to oznacza? - Droga powstała w nowym śladzie, na terenie, na którym dotychczas były łąki, nieużytki, lasy i pola. W pierwszej kolejności wykonaliśmy projekt nowej drogi, następnie uzyskaliśmy wszelkie niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia prac budowlanych, po czym przystąpiliśmy do realizacji inwestycji – informuje Witold Miśtak, Menadżer Projektu, Skanska.

Krócej o 100 km
Cała inwestycja pn. „Budowa połączenia autostrady A4 na odcinku Kraków –Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce – Brzesko” ma na celu uzyskanie bezpośredniego dojazdu do autostrady A4 z terenów po jej północnej stronie. Dzięki temu powstanie dogodne połączenie autostrady z drogą krajową nr 79 Kraków-Sandomierz, a podróż z Warszawy na Sądecczyznę skróci się o blisko 100 km. Nowy łącznik ułatwi również dojazd na Słowację i poprawi dostępność do stref aktywności gospodarczej w Niepołomicach Bochni, Tarnowie, Nowym Brzesku i Wojniczu. 

Co dla mieszkańców?
Dzięki inwestycji zostanie wyeliminowany ruch tranzytowy z Mokrzysk, a na terenie Gminy Brzesko zlikwidowane zostaną tzw. "wąskie gardła". Poprawi się również jakość infrastruktury drogowej. To w znacznym stopniu upłynni ruch, dlatego podróż na istniejącym odcinku będzie bardziej komfortowa i szybsza.
Dużą ulgę odczują sami mieszkańcy Mokrzysk i Brzeska. Brak ciężarowych aut w miejscowościach będzie skutkował obniżeniem  poziomu zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu. Znikną drgania związane z ruchem tranzytowym i lokalnym ciężkim. To podniesie komfort życia mieszkańców, którzy będą mogli odpocząć od natężonego ruchu przebiegającego dotychczas przez centrum ich miejscowości. Będzie ciszej, spokojniej i bezpieczniej.

Doświadczenie Skanska
Skanska ma w swoim portfolio wiele obiektów drogowych, realizując zarówno duże projekty na drogach krajowych i wojewódzkich, jak i mniejsze kontrakty, ważne dla lokalnych społeczności, w tym m.in. drogi gminne czy powiatowe. Do najważniejszych inwestycji należą m.in.: ponad 152-kilometrowy odcinek autostrady A1 (Gdańsk-Toruń), droga ekspresowa S8, odcinek 9, Węzeł Walichnowy–Węzeł Wrocław w pobliżu Łodzi, Trasa W-Z i Trasa Sucharskiego w Gdańsku, odcinek G1 DTŚ w Gliwicach, Zachodnia Obwodnica Poznania (etap I) oraz Wschodnia Obwodnica Wrocławia.

Skanska w regionie
Od wielu lat Skanska realizuje w Małopolsce inwestycje z zakresu budownictwa inżynieryjnego i ogólnego. Wśród nich wymienić można m.in.: DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa, drogę łączącą węzeł Rybitwy z drogą powiatową NR 2039, Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni i Tarnowie oraz remonty dróg powiatowych i ulic w całym województwie, w tym przebudowę ul. Spokojnej w Tarnowie.