c

Obwodnica Czarnkowa oficjalnie otwarta

Press release 16.10.2015 15:30 CET

Dzisiaj, długo wyczekiwana obwodnica Czarnkowa została oficjalnie otwarta. Inwestycję o wartości ok. 40,6 mln zł netto zrealizowała firma Skanska. Inwestorem był Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Będzie bezpieczniej.

G:\DEP\Komunikacja Zewnętrzna\Komunikacja projektów\30___Baza_kontraktów\2015\MF\Wielkopolskie\Obwodnica Czarnkowa\Informacja prasowa\otwarcie\1

Kontrakt objął dokończenie budowy obwodnicy Czarnkowa po dwóch poprzednich wykonawcach i 5 latach robót. – W ramach inwestycji wykonaliśmy 6,5 km trasy głównej, 7,8 km dróg poprzecznych i dojazdowych, 4 obiekty mostowe, wybudowaliśmy oświetlenie drogi i przebudowaliśmy uzbrojenie (kolizje telekomunikacyjne i energetyczne w tym linia napowietrzna 110 kV ); powstały także parkingi, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o powierzchni niemal 1,5 ha - mówi Jan Jakubowski, Kierownik Budowy, Skanska. – Prace rozpoczęliśmy w lutym br. , po 5 miesiącach oddaliśmy do ruchu połowę obwodnicy, a po 8 - całą trasę.  Było to możliwe dzięki mobilizacji odpowiedniej ilości zasobów realizacyjnych, precyzyjnemu planowaniu prac i dostaw, monitorowaniu harmonogramu, współpracy ze sprawdzonymi i rzetelnymi podwykonawcami, również lokalnymi.

System modelowanie 3D
- Bardzo pomocna w procesie realizacyjnym jest stosowana przez nas technologia projektowania i realizacji BIM (system modelowania 3D), czyli planowanie budowy w trójwymiarze. Dzięki temu roboty prowadziliśmy z dużą dokładnością. W Skanska przy realizacji budynków, dróg, mostów itp. wykorzystujemy BIM już od pierwszego etapu planowania poprzez realizację aż do użytkowania. System pomaga w lepszej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu zwiększając efektywność, ulepszając harmonogramowanie, kontrolę kosztów i ocenę ryzyka oraz podnosząc jakość – dodaje Jan Jakubowski.

Przy budowie obwodnicy dla wzmocnienia podłoża gruntowego zastosowane zostały materace z keramzytu, a w nawierzchnię dróg wbudowano ponad 70 tys. ton kruszywa łamanego i 63 tys. ton masy bitumicznej.

W maksymalnym natężeniu robót prac na budowie pracowało ok.150 pracowników, a zaangażowanych było ok. 70 jednostek sprzętowych jednocześnie, tj.: rozkładarki masy bitumicznej, walce, równiarki, koparki, ładowarki, dźwigi, betonowozy, środki transportu.

Skanska w regionie
Od kilkudziesięciu lat Skanska z powodzeniem realizuje inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego. Firma zbudowała m.in. zachodnią obwodnicę Poznania, trasę S11 na odcinku Poznań – Kórnik, obwodnicę Kórnika, Śremu. Jest wykonawcą licznych obiektów akademickich, m.in. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, Kliniki Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego. Firma wybudowała gmach Sądu Okręgowego w Poznaniu, przebudowała także wnętrza wschodniego skrzydła poznańskiego Zamku. Z powodzeniem realizuje również inwestycje dla lotnisk: na Ławicy, w Krzesinach i Powidzu. Aktualnie Skanska dynamicznie zwiększa zatrudnienie. Już w tej chwili jest największą firmą budowlaną w Polsce, dając pracę ponad 7,5 tysiącom specjalistów. W swojej strategii firma stawia na lokalność, dlatego w planach rekrutacyjnych uwzględnia zatrudnienie lokalnych pracowników, oferując im możliwość pracy i rozwoju zawodowego w miejscu zamieszkania. Aktualnie w województwie wielkopolskim Skanska poszukuje osób z doświadczeniem w kierowaniu robotami branży elektrycznej i elektroenergetycznej. Oferty pracy znajdują się na stronie: http://www.skanska.pl/Praca-i-kariera/Oferty-pracy/Wojewodztwo/Wielkopolskie/