c

Powódź już niegroźna dla Bieżanowa

Press release 19.10.2015 11:20 CET

Zakończyła się budowa zbiornika retencyjnego na Serafie. Od dziś obiekt będzie chronił mieszkańców krakowskiej dzielnicy Bieżanów przed powodziami. Inwestycję, na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, zrealizowała Skanska. Wartość robót budowlano-montażowych to blisko 13,5 mln zł brutto.

 

Bieżanów

Inwestorem zadania jest województwo małopolskie, reprezentowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, a partnerem przy realizacji inwestycji – Gmina Miejska Kraków.

Największy zbiornik
Zbiornik retencyjny jest zlokalizowany pomiędzy ulicami Drożdżową, Bogucicką, Ślósarczyka oraz linią kolejową Kraków – Wieliczka. Jest największym tego typu obiektem na Serafie o pojemności 130 tys. metrów³ pojemności całkowitej – mówi Marek Śliwa, Menadżer Projektu, Skanska. Rzędna piętrzenia normalnego i maksymalnego zbiornika wynosi 210 m n.p.m. Wysokość piętrzenia to maksymalnie 4,5 m. Całkowita powierzchnia zajęta pod inwestycję to ok. 9 ha, z czego zbiornik wraz z zaporą czołową i zaporami bocznymi obejmuje 7 ha. – Czasza zbiornika zajmuje powierzchnię 6,58 ha, co jest powierzchnią zalewu maksymalnego. Zapora ziemna, która powstała w ramach zbiornika ma 340 m długości – dodaje Marek Śliwa.
Wybudowany przez Skanska zbiornik retencyjny jest pierwszym z pięciu na rzece Serafie i potoku Malinówka, jakie mają powstać na zlecenie MZMiUW. W sumie pojemność retencyjna wszystkich obiektów ma wynieść 430 tys. m³. Poza budową samego zbiornika, Skanska przebudowała także koryto rzeki Serafy na długości 135 m.

Zakres prac
W ramach projektu wykonane zostały: zapora czołowa, zapory boczne i czasza zbiornika. Skanska przełożyła koryto rzeki Serafy oraz przebudowała istniejącą infrastrukturę techniczną dla zakładu uzdatniania wody ZGK Wieliczka. Pozostałe prace polegały na przełożeniu wodociągu, likwidacji istniejącej napowietrznej linii teletechnicznej i budowie dwóch linii energetycznych dla zasilania urządzeń zapory. Ponadto wykonano komunikacyjny ciąg technologiczny wraz z placem manewrowym i wjazdem oraz ogrodzenie całości obiektu wraz z bramą wjazdową.

Wyzwania
- Największe wyzwania podczas praktycznie całego okresu realizacji zbiornika wiązały się z lokalizacją inwestycji na zurbanizowanym terenie Krakowa, trudnymi warunkami gruntowymi (nawodnione namuły, gytie i torfy) oraz prowadzeniem robót betonowych bezpośrednio przy i poniżej koryta rzeki Serafy - informuje Damian Gozdek, Kierownik Robót, Skanska. - Dodatkowo, niski współczynnik filtracji gruntów rodzimych utrudniał odwodnienie terenu, co uniemożliwiało prowadzenie robót ziemnych, transport materiałów i przemieszczanie sprzętu budowlanego nawet przy niewielkich opadach deszczu.

Bieżanów odetchnie z ulgą
Zbiornik retencyjny jest początkiem dużej inwestycji przeciwpowodziowej w Bieżanowie. Problem zalewania tej krakowskiej dzielnicy, a szczególnie Rybitw i Złocienia, pojawiał się wielokrotnie przy okazji większych opadów. Zazwyczaj spokojna rzeka Serafa podczas intensywnych i długotrwałych opadów deszczu stanowi poważne zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Podtopienia są spowodowane głównie m.in. ukształtowaniem terenu w dolinie rzeki oraz gęstą zabudową. - Inwestycja pozwoli obniżyć fale powodziowe, a suchy zbiornik retencyjny przetrzyma falę spływu powierzchniowego i zredukuje przepływ maksymalny. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli czuć się bezpiecznie.
Poza ochroną przeciwpowodziową funkcjonowanie obiektu poprawi komunikację w obrębie dzielnicy. Częste zalewanie dróg oraz torów kolejowych utrudniało dojazd pociągiem do Wieliczki, a okolicznym mieszkańcom dotarcie do pracy, szkoły lub domu. Teraz te problemy powinny zniknąć.

Doświadczenie Skanska
Skanska w zakresie budownictwa inżynieryjnego wykonuje projekty nie tylko drogowo-mostowe i kolejowe, ale również hydrotechniczne i związane z ochroną środowiska naturalnego. Firma, poprzez realizację kontraktów w tym sektorze, czynnie uczestniczy w poprawie środowiska, gospodarki wodnej oraz warunków życia lokalnych społeczności. Wśród projektów wykonanych przez Skanska są największe polskie zapory i zbiorniki oraz elektrownie wodne. Sztandarowym projektem z tego rodzaju budownictwa jest Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica – Sromowce Wyżne wraz z elektrowniami. Firma wykonuje również prace związane z ochroną przeciwpowodziową i regulacją rzek. Ma na swoim koncie rozbudowę kanału środkowego Obry, budowę stacji pomp Wiślinka oraz odbudowę i modernizację koryta rzeki Oława. Bardzo ciekawą realizacją jest zbiornik górny elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka Żar. Znajduje się on na górze Żar nad rzeką Sołą na terenie dawnego szybowiska.

Skanska w regionie
Od wielu lat na terenie województwa małopolskiego Skanska realizuje inwestycje z zakresu budownictwa inżynieryjnego i ogólnego. Firma wybudowała Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Skawiński Obszar Gospodarczy-Park Technologiczny, zbiornik Świnna Poręba, wały przeciwpowodziowe w Zembrzycach, most kolejowy w Dąbrówce i we Florynce. W chwili obecnej trwa m.in. budowa biurowca Axis i remont torowisk w Krakowie, powstaje droga łącząca węzeł Rybitwy z drogą powiatową NR 2039, kładka dla pieszych w Gaju, łącznica kolejowa w Suchej Beskidzkiej oraz połączenie drogi wojewódzkiej nr 780 z południową obwodnicą Krakowa-Węzeł Mirowski.