c

Nowa obwodnica na mapie Małopolski

Press release 23.10.2015 15:30 CET

Zakończyła się budowa drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa. Dziś, w uroczystym otwarciu obwodnicy udział wzięli m.in.: Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,  Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej oraz przedstawiciele Skanska - Witold Miśtak, Menadżer Projektu i Rafał Nosek, Kierownik Budowy. Skanska zrealizowała zadanie na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wartość inwestycji to blisko 10,3 mln zł brutto.

Sędziszowa_Bobowa

Zakres prac
Nowy, blisko 1,5 km odcinek oraz zmodernizowane 400 m DW 981 zaczyna się na ul. Grunwaldzkiej w Bobowej, a kończy obok kompleksu sportowego w Sędziszowej. Roboty obejmowały m.in. budowę i przebudowę skrzyżowań, przebudowę drogi gminnej, budowę, przebudowę oraz rozbiórkę zjazdów indywidualnych, publicznych oraz dróg dojazdowych. Budowa nasypu pochłonęła około 40 tyś m³ materiału, który został przywieziony z pobliskiej kopalni kruszyw. Skanska odpowiadała za budowę rowów przydrożnych, umocnienie skarp, wycinkę drzew i krzewów. - Wykonaliśmy drenaż i umocniliśmy 3 km rowów melioracyjnych. Zbudowaliśmy także sześć przepustów pod jezdnią główną, aby umożliwić sprawne odprowadzenie wód opadowych oraz stworzyliśmy podczyszczające je zestawy - wyjaśnia Rafał Nosek, Kierownik Budowy, Skanska.
W ramach inwestycji została przebudowana sieć odwodnienia i uzbrojenia terenu, w tym sieć: teletechniczna i elektryczna SN. Aby bezpiecznie przebudować linię średniego napięcia (15 tyś volt), wstrzymano ruch pociągów na przebiegającej równolegle linii kolejowej. - W ramach zadania przenieśliśmy także przydrożną kapliczkę, której dotychczasowa lokalizacja kolidowała z planowaną inwestycją. Kapliczka została odrestaurowana w pracowni konserwatorskiej, gdzie odzyskała dawny wygląd. Następnie została odpowiednio zabezpieczona i przeniesiona w docelowe miejsce - informuje Rafał Nosek.

Bezpieczny łącznik
DW 981 notowana jest w pierwszej dwudziestce najbardziej niebezpiecznych dróg w Małopolsce. - Jak wynika z Raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BDR) na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2013 r. na DW 981 miejsce miało 86 zdarzeń drogowych, 70 kolizji, 16 wypadków; zginęła 1 osoba, a 19 zostało rannych – podkreśla Roman Leśniak, Rzecznik prasowy, ZDW w Krakowie.
Nowa droga podniesie bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i mieszkańców. Łącznik powstał w celu likwidacji kolizyjnych skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 981 z torami kolejowymi. Dzięki temu kierowcy jadący trasą z Krynicy czy Nowego Sącza do Warszawy ominą aż dwa przejazdy kolejowe. - W ramach zadania powstały nowe chodniki, trzy przejścia dla pieszych oznakowane aktywnym oświetleniem, które zapala się, gdy pieszy zbliża się do pasów, oraz 6 zatok autobusowych wraz z przystankami, co zwiększy bezpieczeństwo pieszych – mówi Witold Miśtak, Menadżer Projektu, Skanska.
Obwodnica odegra również znaczącą rolę w przypadku powodzi. Będzie stanowiła swego rodzaju naturalny wał ochronny przed rzeką Białą, która w okresie intensywnych opadów staje się niebezpieczna dla okolicznych domostw.

Szybko i komfortowo
DW 981 ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju całej wschodniej części Małopolski, gdyż łączy 4 powiaty i 3 drogi krajowe, zapewniając dostępność komunikacyjną subregionu w relacjach Warszawa-Kielce Tarnów-Krynica.
Dzięki nowej drodze podróż na Sądecczyznę stanie się bardziej komfortowa i szybsza o co najmniej kilkanaście minut, ponieważ kierowcy nie będą musieli zatrzymywać się przed zamkniętymi rogatkami.
Inwestycja przejmie ruch, w tym tranzytowy, co pozwoli zmniejszyć emisję hałasu oraz poziom zanieczyszczeń w gminie. Poprawi się też dostępność komunikacyjna Bobowej oraz uzdrowisk w Krynicy, Muszynie, Dolinie Popradu, Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz przejść granicznych Leluchów-Circ oraz Muszynka-Kurov. Ma to szczególne znaczenie dla dynamicznie rozwijającej się turystyki i gospodarki regionu.

Doświadczenie Skanska
Firma z powodzeniem realizuje zarówno duże projekty na drogach krajowych i wojewódzkich, jak i mniejsze kontrakty, ważne dla lokalnych społeczności, w tym m.in. drogi gminne, powiatowe, ulice, place, parkingi, ścieżki rowerowe, miasteczka ruchu drogowego. Ponadto, Skanska buduje i modernizuje mosty, wiadukty drogowe i kolejowe, estakady, tunele, przejścia podziemne i kładki dla pieszych. Do wszystkich inwestycji, niezależnie od ich skali, firma podchodzi z takim samym zaangażowaniem i profesjonalizmem. W tym sektorze budownictwa Skanska ma na swoim koncie budowę, remonty i modernizacje dróg krajowych i lokalnych, jak np. droga ekspresowa S8, odcinek 9, Węzeł Walichnowy–Węzeł Wrocław w pobliżu Łodzi, Trasa W-Z i Trasa Sucharskiego w Gdańsku. Firma zbudowała również szereg obwodnic zwiększających przepustowość dróg i bezpieczeństwo ruchu, m.in. Zachodnią Obwodnicę Poznania (etap I) czy Wschodnią Obwodnicę Wrocławia. Największym kontraktem drogowym pokazującym ogromny potencjał inżynierski firmy była budowa ponad 152-kilometrowego odcinka autostrady A1 (Gdańsk-Toruń).

Skanska w Małopolsce
Od wielu lat na terenie województwa małopolskiego Skanska realizuje inwestycje z zakresu budownictwa inżynieryjnego i ogólnego. Firma wybudowała Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Skawiński Obszar Gospodarczy-Park Technologiczny, wały przeciwpowodziowe w Zembrzycach, most kolejowy w Dąbrówce i we Florynce. W chwili obecnej trwa m.in. budowa biurowca Axis i remont torowisk w Krakowie, powstaje droga łącząca węzeł Rybitwy z drogą powiatową NR 2039, kładka dla pieszych w Gaju, łącznica kolejowa w Suchej Beskidzkiej oraz połączenie drogi wojewódzkiej nr 780 z południową obwodnicą Krakowa-Węzeł Mirowski.