c

Nowe wiadukty usprawnią komunikację w Łęczycy pod Poznaniem

Press release 30.10.2015 15:10 CET

Sprawniejszy ruch pociągów, bezpieczniejszy przejazd dla kierowców. Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz firma Skanska podpisały umowę na realizację nowego węzła drogowego w Łęczycy. Powstanie on w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń - Poznań”. Za 30 mln złotych zostaną wybudowane dwa nowe wiadukty: drogowy i kolejowy, a także nowy fragment drogi wojewódzkiej 430.

G:\DEP\Komunikacja Zewnętrzna\2_BU\CS\Skanska S.A\Komunikacja projektów\30___Baza_kontraktów\2015\MF\Wielkopolskie\Wiadukt ŁĘCZYCA\_DSC7975

Wiadukt drogowy zostanie wybudowany nad ulicą Krętą i poprowadzi z Łęczycy do Lubonia. Wiadukt kolejowy powstanie nad linią E59. Nad nimi wybudowany zostanie nowy, 1-kilometrowy fragment drogi wojewódzkiej nr 430 wraz z rondem, które pozwoli na bezkolizyjny ruch na odcinku Poznań – Mosina. Kontrakt obejmuje także wykonanie robót  elektrycznych, wod.-kan. i gazowych.

- Obecnie w Łęczycy funkcjonuje skrzyżowanie w poziomie szyn. Ze względu na duże natężenie ruchu pociągów w tym miejscu często zamykane są rogatki, co powoduje korkowanie się miasta. Dzięki rozwiązaniu, które zastosujemy - to znaczy budowę skrzyżowania dwupoziomowego bezkolizyjnego - upłynnimy ruch i zwiększymy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników – mówi Janusz Błachut, dyrektor projektu ds. modernizacji linii E-59 Wrocław-Poznań Etap III w PKP PLK.

– W ramach modernizacji na linii E59 Poznań – Wrocław powstaną jeszcze dwa obiekty. Będą to dwa wiadukty kolejowe, w Poznaniu i Mosinie – wymienia Janusz Błachut. Pociągi na linii E59 z Poznania do Wrocławia pojadą bezkolizyjnie  w  miejscach, w których budujemy nowe obiekty: w Łęczycy, w Mosinie oraz w Poznaniu.


O realizacji
- Wiadukty wykonamy z betonowych elementów prefabrykowanych, natomiast nasyp drogowy prowadzący do obiektów inżynierskich poprowadzimy w ścianach oporowych współpracujących z gruntem,  z elementów prefabrykowanych o wysokości do 14 m – mówi Leszek Gaweł, Menadżer Projektu, Skanska.

- Duży nacisk będziemy kładli na odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych prac, zwłaszcza tych, które łączą się z podwyższonym ryzykiem, czyli prace w pobliżu linii kolejowej. Dołożymy wszelkich starań, by cała inwestycja była prowadzona przy zachowaniu najwyższych standardów BHP.

Inwestycja będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego, na obszarze Natura 2000, w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska. Na czas realizacji zapewniony zostanie stały nadzór przyrodniczy. - Prace rozpoczniemy pod koniec listopada, a planowane zakończenie przypada na koniec 2016 r. – dodaje Leszek Gaweł.  

Po wybudowaniu wiaduktu ruch na DW 430 będzie się odbywał płynnie. Mieszkańcy Mosiny i Puszczykowa, którzy do tej pory zatrzymują się przy zamkniętym przejeździe kolejowym, gdzie częstotliwość jazdy pociągów jest duża, odetchną z ulgą.

Skanska w regionie
Od kilkudziesięciu lat Skanska z powodzeniem realizuje inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego. Firma zbudowała m.in. zachodnią obwodnicę Poznania, trasę S11 na odcinku Poznań – Kórnik, obwodnicę Kórnika, Śremu. Jest wykonawcą licznych obiektów akademickich, m.in. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, Kliniki Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego. Firma wybudowała gmach Sądu Okręgowego w Poznaniu, przebudowała także wnętrza wschodniego skrzydła poznańskiego Zamku. Z powodzeniem realizuje również inwestycje dla lotnisk: na Ławicy, w Krzesinach i Powidzu.