c

Co nowego w Katowice-Airport?

Press release 04.11.2015 13:28 CET

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach rozpoczyna się rozbudowa Terminalu A. Inwestycję o wartości blisko 18,4 mln zł brutto zrealizuje Skanska. Prace zakończą się w maju 2016 roku.

Katowice-Airport

Terminal „A+”
Terminal A zostanie powiększony od strony płyty lotniskowej o 371 m². W obiekcie pojawią się schody ruchome i winda panoramiczna. Skanska wykona roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, w tym te w istniejącym obiekcie, a ponadto roboty związane z sieciami podziemnymi oraz roboty konstrukcyjne. Prace będą polegać m.in. na wyburzeniu ścian od strony lotniska, uzbrojeniu, montażu konstrukcji stalowej i instalacjach. W ramach zadania powstaną także nawierzchnie chodnikowe.
Podczas prac zachowane zostaną linie check-in w terminalu A, a odprawy security/paszportowe zostaną przeniesione do terminalu B. Pozostałe strefy, które nie będą objęte pracami remontowymi, tj. strefa handlowo-usługowo-gastronomiczna w części ogólnodostępnej na parterze Terminala A oraz ambulatorium będą funkcjonowały bez zmian. Remont nie zakłóci także pracy Terminali B i C.

- Przeniesienie ruchu wylotowego do krajów strefy Non-Schengen do terminalu B, na czas remontu terminalu A, przygotowaliśmy w taki sposób, żeby niedogodności dla pasażerów były jak najmniejsze. Na czas remontu wybraliśmy miesiące jesienno-zimowe kiedy to ruch na naszym lotnisku jest mniejszy. Terminal A, w nowej jakości, oddamy do użytku przed rozpoczęciem sezonu czarterowego – powiedział Cezary Orzech, rzecznik prasowy Katowice Airport.

Inwestycja pod klucz
Zadanie, jakim jest przebudowa i rozbudowa Terminala A, polega na realizacji inwestycji i instalacji wszystkich urządzeń. Dzięki temu terminal w momencie przekazania zamawiającemu będzie gotowy do natychmiastowego funkcjonowania.

Wyzwania
Największym wyzwaniem podczas prowadzonych robót będzie praca w warunkach funkcjonującego portu lotniczego. - Praca tutaj to za każdym razem, „operacja na żywym organizmie” – informuje Jacek Kościelny, Menadżer Projektu, Skanska. – Inwentaryzacja instalacji niskoprądowych, ich przebudowa i rozbudowa nie może powodować utrudnień w działalności lotniska. Terminal A znajduje się pomiędzy budynkiem technicznym (sercem logicznym portu), a pozostałymi dwoma terminalami, które muszą funkcjonować podczas robót w sposób nieprzerwany, dlatego praca w tym rejonie będzie wymagała ścisłej koordynacji służb lotniskowych i generalnego wykonawcy. Kolejnym ważnym zadaniem, po zakończeniu robót na nowym Terminalu A, będzie zintegrowanie zabudowanych systemów z już istniejącymi na porcie. Równie ważna będzie ingerencja w konstrukcję obiektu związana z przygotowaniem pod montaż schodów ruchomych i windy. - Liczymy, że nasze dotychczasowe doświadczenie prowadzenia prac w tym miejscu pozwoli nam na takie zaplanowanie zadań, by nasza obecność na placu budowy była dla obsługi lotniska i pasażerów jak najmniej zauważalna – zaznacza Jacek Kościelny.

Terminal Cargo
Rozbudowa Terminalu A to kolejna inwestycja Skanska w MPL Katowice w Pyrzowicach w ramach Budownictwa Ogólnego. Od grudnia 2014 roku trwa budowa terminalu Cargo. Tu prace postępują zgodnie z harmonogramem. -  Obecnie zamykamy obiekt. Trwają prace wykończeniowe, widać już cały układ drogowy. W zakresie sieci przygotowujemy się do przepięcia energetycznego portu lotniczego. Niebawem także zaczniemy rozruchy instalacji wewnątrz obiektu – wylicza Jacek Kościelny.
Powierzchnia obiektu wyniesie ok. 12 tys. m², w tym ok. 2 tys. m² stanowić będą biura. Terminal powstanie przed nową płytą postojową samolotów cargo, w południowo-wschodniej części lotniska. Biorąc pod uwagę silny rozwój Pyrzowic pod kątem obsługi cargo, w projekcie terminalu zastosowano taką konstrukcję, by w przyszłości możliwa była modułowa rozbudowa obiektu.
Powstanie tu także system dróg wewnętrznych oraz parking, który pomieści 29 tirów (do 40 t.), 38 samochodów dostawczych (do 3,5 t.) i 109 samochodów osobowych. Prace zakończą się w maju 2016 roku.

Skanska dla lotnictwa
Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji lotnisk wojskowych i cywilnych w całej Polsce. Wśród realizacji można wymienić m.in.: budynki biurowo-magazynowe na terenie bazy lotniska Chopina w Warszawie, hangar do obsługi samolotów transportowych w Powidzu, płaszczyzny postojowe i drogi kołowania w Porcie Lotniczym Bydgoszcz, płytę postojową na lotnisku Wrocław-Strachowice, drogę kołowania w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, terminal Cargo na lotnisku Okęcie w Warszawie, wieżę kontroli ruchu lotniczego na lotnisku Lublinek w Łodzi oraz terminal pasażerski, płytę postojową i płaszczyznę do odladzania samolotów w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka.

Lotniskowe inwestycje Skanska w Pyrzowicach
Rozbudowa terminalu A i budowa terminalu Cargo, który powstaje przed nową płytą postojową samolotów cargo, w południowo-wschodniej części lotniska, to kolejne inwestycje, jakie Skanska realizuje na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach.
Wiosną 2011 roku firma zmodernizowała hangar techniczny dla samolotów linii Wizz air, jednego z głównych przewoźników w Pyrzowicach. W 2012 roku rozbudowała terminal A, powiększając jego hall główny w strefie kolejki do odprawy, a także w strefie oczekiwania. W tym roku w czerwcu oddano do użytku nowy terminal przylotowy C, który przejął przyloty. Aktualnie Skanska przekształca także dotychczasową drogę startową w drogę kołowania.