c

Zmiany w orgaznizacji ruchu na trasie Chwaszczyno - Wejherowo

Press release 18.11.2015 13:40 CET

Skanska, jako generalny wykonawca robót, prowadzonych na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, związanych z „Naprawą uszkodzonego nasypu drogowego wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód gruntowych i opadowych z drogi wojewódzkiej nr 218 w km 27+200 (odcinek pomiędzy Wejherowem, a skrzyżowaniem z dróg wojewódzkich nr 218 i nr 224)” informuje o całkowitym zamknięciu dla ruchu drogowego w/w odcinka drogi wojewódzkiej na czas prowadzonych prac.

Download file

Objazd poprowadzony zostanie przez:
• od strony Kartuz (DW224) w kierunku Wejherowa przez miejscowości: Nowy
Dwór Wejherowski, Bieszkowice, Koleczkowo, Łężyca, Rumia, Reda;
• od strony Chwaszczyna (DK20) w kierunku Wejherowa przez miejscowości:
Gdynia, Rumia, Reda – drogami DK20, S6 i DK6,
• od strony Wejherowa w kierunku Chwaszczyna i Kartuz przez miejscowości:
Reda, Rumia, Gdynia – drogami DK6, S6 i DK20
Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 23.11-09.12.2015.

Pobierz