c

Ponad 120 polskich firm i instytucji odpowiada na wezwanie Sekretarza Generalnego ONZ

Press release 09.11.2015 09:00 CET

W odpowiedzi na wezwanie Sekretarza Generalnego ONZ, sieć lokalna United Nations Global Compact w Polsce opublikowała Raport Yearbook 2015. Ponad 120 polskich firm i instytucji mających wpływ na różnorodne dziedziny gospodarki i życia społecznego, w tym Skanska, wskazuje, w jaki sposób ich działania wpisują się w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Yearbook

26-27 września 2015 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które są mapą rozwojową dla wszystkich 194 krajów świata. SDG są nowym, globalnym mechanizmem mierzenia i monitorowania rozwoju na świecie. W trakcie United Nations Sustainable Summit Sekretarz Generalny ONZ podkreślał, że nowo zdefiniowane cele uda się osiągnąć, jeśli w ich realizację włączą się nie tylko organy państwowe, ale przede wszystkim biznes i nauka. „Żeby zaplanować i mądrze wdrożyć SDG, potrzebne jest współdziałanie przede wszystkim na poziomie krajowym i lokalnym. Rolą Global Compact w Polsce jest koordynacja prac biznesu, nauki i administracji w celu możliwie pełnego wdrożenia SDG w Polsce” podsumował Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact w Poslce.

Już ponad rok temu Global Compact w Polsce zaprosił administrację publiczną, świat nauki oraz biznes do współtworzenia Global Compact Yearbook 2015. Publikacja przedstawia najnowsze trendy, zmieniające się standardy oraz strategie firm i instytucji publicznych i prywatnych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W publikacji poruszonych zostało wiele istotnych obszarów gospodarczych oraz społecznych, wpływających na rozwój świata i Polski. Yearbook to publikacja wskazująca normy i standardy pracy firm w ramach całego łańcucha dostaw odnoszących się do takich aspektów jak prawa człowieka, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji czy zrównoważony rozwój. Autorzy publikacji nie zawsze mówią jednym głosem, ale każdorazowo wskazują co do tej pory udało się osiągnąć w ramach danego obszaru i jakie zmiany czekają Polskę celem realizacji SDG.

Publikację można pobrać na stronie Global Compact w Polsce.

Publikacja uzyskała patronat honorowy m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednym z partnerów jest Skanska.

 

 

Pobierz