c

Poznańskie Centrum Symulacji Medycznej z aktem erekcyjnym

Press release 02.12.2015 14:30 CET

W Poznaniu powstaje nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Tutaj studenci będą się kształcić drogą symulacji. Dzisiaj został wmurowany kamień węgielny pod ten obiekt. I etap inwestycji realizuje firma Skanska.

 

Wizualizacja: źródło - www.ump.edu.pl

Obiekt powstaje w rejonie skrzyżowania ul. Przybyszewskiego z ul. Rokietnicką. Jego kubatura wyniesie ponad 28 tys. sześc. Jego zadaniem będzie scentralizowanie nowych technik edukacji medycznej w kształceniu i dokształcaniu studentów w zakresie wielu dziedzin co pozwoli na pełne realizowanie potrzeb nowoczesnych technik edukacyjnych w ramach kierunków Wydziałów Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

W wieloprofilowym Centrum Symulacji będzie można przeprowadzić scenariusze różnych procedur medycznych. Inwestycja ta pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku pracy oraz wzmocnić praktyczne przygotowanie studentów zawodów medycznych, a kompetencje w takim Centrum Symulacji w przyszłości będą stanowiły o ich konkurencyjności w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu świadczonych usług.

W obiekcie znajdą się m.in.:
- sale wysokiej wierności wraz z pomieszczeniami kontrolnymi-8 (1 blok operacyjny, 2 intensywnej terapii, 1 sali szpitalnego oddziału ratunkowego, 1 symulatora karetki, 1 sali porodowej, 2 sal pielęgniarskich)

- sale niskiej wierności - 6 (1 symulacji z zakresu ALS, 1 z BLS, 1 pracownia nauki umiejętności technicznych, 1 laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, 1 do nauki umiejętności chirurgicznych, 1 pracownia rzeczywistości wirtualnej)

- sale dydaktyczne 10 (1 do ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi, 2 do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, 1 do położniczych, 6 sal egzaminu OSCE).

Powstanie też program Standaryzowanych Pacjentów, czyli dla tzw. pacjentów-aktorów, profesjonalnie uczonych odgrywania ról pacjentów z ich przeróżnymi schorzeniami. Studenci będą mieli możliwość badania pacjentów w typowych pokojach badań przy możliwości pełnej archiwizacji badania dla celów egzaminacyjnych lub dydaktycznych.

Ważne podwaliny
- Jesteśmy wykonawcą początkowej fazy Centrum Symulacji Medycznej, tj. fundamentów, piwnicy i parteru. Bardzo nas cieszy, że możemy się przyczynić do powstania podwalin tej ważnej dla Uniwersytetu Medycznego inwestycji – mów Dariusz Szymkowiak, Menadżer Projektu, Skanska.

- Prace, które realizujemy na zlecenie Uniwersytetu Medycznego obejmują roboty fundamentowe, wykonanie piwnicy i parteru, a także stanu surowego sali audytoryjnej – mówi Marek Kaźmierski, Kierownik Budowy, Skanska. - Roboty rozpoczęliśmy na koniec września tego roku. Obecnie jesteśmy na etapie wykonywania ścian parteru. W ramach robót instalacyjnych zrealizowaliśmy już kanalizację sanitarną wraz z przyłączem, kanalizację deszczową stanowiącą w części retencję wód deszczowych wraz z przyłączem oraz sieć wodociągową wraz z przyłączem. Całość prac będących przedmiotem naszego kontraktu sfinalizujemy na koniec stycznia 2016 r.

Nasz zakres w liczbach:
- ok. 6 500 m sześc. robót ziemnych
- ok. 1 500 m sześc. betonu
- ok. 110 ton stali zbrojeniowej
- 1 350 m kw. stropów filigran.

Skanska w regionie
Od kilkudziesięciu lat Skanska z powodzeniem realizuje inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego. Firma zbudowała m.in. zachodnią obwodnicę Poznania, trasę S11 na odcinku Poznań – Kórnik, obwodnicę Kórnika, Śremu. Jest wykonawcą licznych obiektów akademickich, m.in. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, Kliniki Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego.
Firma wybudowała gmach Sądu Okręgowego w Poznaniu, przebudowała także wnętrza wschodniego skrzydła poznańskiego Zamku. Z powodzeniem realizuje również inwestycje dla lotnisk: na Ławicy, w Krzesinach i Powidzu. 

 

 

 

 

Pobierz