c

Nowa linia tramwajowa w 430 dni

Press release 03.12.2015 08:15 CET

Skanska zakończyła realizację części jednego z największych projektów infrastrukturalnych w woj. warmińsko – mazurskim. Już niedługo, po przeszło 50 latach, olsztynianie znów pojadą tramwajami.

Torowisko tramwajowe w Olsztynie

Ponad 6 km linii tramwajowej, przebudowa skrzyżowań, dróg i ścieżek rowerowych oraz budowa nowej ulicy Bukowskiego - to główne założenia zrealizowanej przez Skanska umowy będącej elementem projektu pn. „Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb prowadzenia linii tramwajowej”. Zakres prac Skanska objął odcinek A: ulice Witosa – Płoskiego - Sikorskiego i ul. Tuwima w Olsztynie. Wartość inwestycji wyniosła ponad 149,8 mln zł brutto.

Multikompetencyjność prac
Olsztyński projekt tramwajowy został podzielony na 5 etapów. Skanska odpowiadała za wykonanie największej jego części – odcinka A. Budowa realizowana na tak szeroką skalę w połączniu z multikometencyjnością prac i krótkim 430-dniowym terminem na jej wykonanie, stanowiła duże wyzwanie, przed którym stanął zespół realizacyjny. - Z uwagi na napięty harmonogram jednocześnie prowadzone były roboty budowlane na różnych odcinkach inwestycji i w różnych zakresach kompetencyjnych.  Prace te głównie dotyczyły robót drogowych, tramwajowych, przebudowy sieci tj. wykonania m.in. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, instalacji teletechnicznych, trakcji czy oświetlenia – mówi Grzegorz Orłowski, Menadżer Projektu, Skanska. Inwestycja objęła budowę linii tramwajowej w ulicy Witosa, Płoskiego, al. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Pstrowskiego oraz ul. Tuwima. Łącznie ponad 6 km nowego torowiska. W projekcie przewidziano także wykonanie stacji prostownikowej dla trakcji tramwajowej, budowę murów oporowych, chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż torowiska. Ponadto Skanska odpowiadała za budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Tuwima oraz wzmocnienie mostu nad rzeką Łuną. Do zadań wykonawcy zależała również przebudowa i budowa zatok, przystanków komunikacji miejskiej, odwodnienia ulic i torowiska.
- Realizacja projektu wymagała od nas ogromnego zaangażowania i radzenia sobie z wieloma wyzwaniami, z którymi musieliśmy się mierzyć od samego początku. Jedno z nich stanowiło bardzo gęste uzbrojenie terenu we wszelkiego rodzaju sieci energetyczne, teletechniczne, wodociągowe, gazowe itd. W trakcie prac nad ich przebudową, po naszej stronie było także skoordynowanie robót i współpraca, na wielu etapach realizacji, ze wszystkimi zarządcami sieci – mówi Grzegorz Orłowski.

Zakończona trasa jednotorowej odnogi linii tramwajowej biegnie wzdłuż ulicy Tuwima do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W miejscu inwestycji powstał także dwutorowy przystanek końcowy, mijanka i punkt socjalno-informacyjny.

Projekt w liczbach:
4,898 tys. mb torów tramwajowych podwójnych
11,466 tys. mb torów tramwajowych pojedynczych
15 rozjazdów tramwajowych
17 nowych skrzyżowań drogowych
3,3 tys. mb nowych dróg 2x2
8,9 tys. mb nowych ścieżek rowerowych.

Synergia trzech krajów

Budowa nowej linii tramwajowej w Olsztynie była realizowana przez międzynarodowy zespół Skanska. - Współpraca specjalistów Skanska z różnych jednostek biznesowych, w tym przypadku z Polski, Czech i Słowacji, dała naszemu klientowi szerszy dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz rozwiązań niestosowanych dotąd w Polsce - mówi Przemysław Janiszewski, Członek Zarządu Skanska SK a.s. - Nasza międzynarodowa współpraca w ramach tego projektu rozpoczęła się już na etapie oferowania. Strona czeska i słowacka przyniosła wiedzę z zakresu robót torowych, strona polska niezwykle cenną wiedzę lokalną. Po raz kolejny sprawdziła się siła synergii – dodaje Janiszewski.

Skanska na kolei
Działalność Skanska w obszarze kolejowo-tramwajowym koncentruje się na robotach torowych, teletechnicznych, trakcyjnych, SRK oraz wynajmie sprzętu. Inwestycje, jakie w ostatnim czasie zrealizowała Skanska to budowa m.in. stacji Wrocław – Leśnica, LK 306 Krapkowice – Prudnik, modernizacje LK 97 Skawina – Żywiec, LK 98 Sucha Beskidzka – Chabówka czy LK 8 Skarżysko Kamienna – Suchedniów.