c

Średniowieczny Kanał Raduni już po remoncie

Press release 16.12.2015 11:45 CET

Jego początki powstania sięgają średniowiecza. Zlokalizowany w Pruszczu Gdańskim Kanał Raduni został wyremontowany. Przebudowę ponad  kilometrowego odcinka zrealizowała Skanska na zlecenie Powiatu Gdańskiego. Inwestycja kosztowała blisko 14,9 mln zł netto.

Kanał Raduni

Remont kanału jest największym projektem infrastrukturalnym w historii powiatu. Na jego realizację wykonawca miał 10 miesięcy. Zadanie przeprowadzono w ramach projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lata 2007 – 2013.

Historyczny obiekt
Zabytkowy Kanał Raduni został wybudowany w latach 1310-1338. Miał służyć celom gospodarczym i obronnym Gdańska. Dzisiejsza ponad 13 - kilometrowa trasa biegnąca wzdłuż wąskiego tarasu rumowiskowego powstała po 1354 roku i nosi nazwę Kanał Nowa Radunia. Kanał stanowi zabytkowy obiekt hydrotechniczny wpisany do rejestru zabytków. Obecnie na całej swojej długości - od Pruszcza Gdańskiego do Biskupiej Górki w Gdańsku pełni funkcję zbiornika retencyjnego dla wód spływających z terenów jego zlewni.

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Głównym celem realizacji projektu przebudowy Kanału Raduni jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku mieszkańców, a także poprawa prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wykonanie projektu podzielono na dwa etapy. Skanska odpowiadała za realizację prac w ramach drugiego etapu, który objął realizację robót modernizacyjnych w centrum miasta, na odcinku od mostu w ciągu ul. Raciborskiego do kładki dla pieszych w ul. Wojska Polskiego. Przebudowa zabytkowego obiektu polega na wykonaniu szeregu prac modernizacyjnych.
- Pierwsze działania, które wykonaliśmy objęły demontaż istniejących umocnień i późniejsze ponowne umocnienie brzegów. Na ściance szczelnej wykonaliśmy umocnienia żelbetonowe o łącznej długości 2146 metrów – mówi Andrzej Zmuda, Kierownik Budowy, Skanska. Następnie powstało wykończenie koryta od strony kanału, które stanowi okładzina kamienna z kostek o wielkości 11x11cm i łącznej powierzchni 3800m2. Ponadto na odcinku 163 mb zostało zainstalowane umocnienie materiałów ekologicznych - koszy i materacy gabionowych wypełnionych kamieniem naturalnym. - W ramach projektu przeprowadziliśmy także remont przyczółków istniejących 3 mostków i 5 kładek dla pieszych - dodaje Andrzej Zmuda. Ponadto kontrakt objął wykonanie schodów z kostki brukowej na skarpie kanału oraz krawężników kamiennych. Przy zastosowaniu materaców siatkowo-kamiennych o grubości 0,3 m umocnione zostało dno kanału tuż przy wylotach większych kolektorów deszczowych. W ramach zadania Skanska przebudowała także kabel teletechniczny, zamontowała urządzenia podczyszczające i wykonała szereg mniejszych prac budowlanych. Efekt zmodernizowanego kanału objął jego 1,2-kilometrowy odcinek.

Skanska a obiekty hydrotechniczne
Wśród inwestycji wykonanych przez Skanska są największe polskie zapory i zbiorniki oraz elektrownie wodne. Sztandarowym projektem firmy z tego rodzaju budownictwa jest Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn – Niedzica - Sromowce Wyżne wraz z elektrowniami. Skanska wykonuje również prace związane z ochroną przeciwpowodziową i regulacją rzek. Ma na swoim koncie m.in. rozbudowę kanału środkowego Odry, budowę stacji pomp Wiślinka oraz odbudowę i modernizację koryta rzeki Oława. Ponadto Skanska jako generalny wykonawca odpowiadała za realizację górnego zbiornika elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka Żar.

Pobierz