c

Nowe inwestycje w ZOZ MSW w Rzeszowie

Press release 17.12.2015 15:20 CET

W najbliższym czasie szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie wzbogaci się o budynek bloku operacyjnego. Prace żelbetowe już się rozpoczęły. Jedna z najnowocześniejszych inwestycji szpitalnych na Podkarpaciu, o wartości blisko 30 mln zł brutto, zostanie zakończona w 2017 roku. 

Wizualizacja Centralnego Bloku Operacyjnego przy Szpitalu MSW w Rzeszowie. Wyk. Andrzej Brągiel

Wizualizacja Centralnego Bloku Operacyjnego przy Szpitalu MSW w Rzeszowie.  Wyk. Andrzej Brągiel

Zakres prac
Zadanie obejmuje budowę budynku bloku operacyjnego wraz z łącznikiem z głównym budynkiem szpitala. Obiekt  będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i będzie częściowo podpiwniczony.
Zlokalizowany będzie w centralnej części działki szpitala, a jego usytuowanie umożliwi połączenie z budynkiem głównym na trzech poziomach - niskiego i wysokiego parteru oraz I piętra. Łącznik zostanie wyposażony w windę, która umożliwi szybkie i sprawne poruszanie się po placówce.
- Zakres prac obejmuje także przebudowę sieci elektrycznych kolidujących z projektowanym budynkiem, przebudowę przyłączy wewnętrznych c.o., wody, przyłączy hydrantowych i gazów medycznych – informuje Andrzej Janora, Menadżer Projektu, Skanska. Zmienione zostanie także oświetlenie terenu oraz układ komunikacyjny - powstanie droga pożarowa wzdłuż nowego budynku, wykonana zostanie renowacja nawierzchni dróg istniejących, powstaną też nowe drogi, parkingi wewnętrzne i chodniki.

Nowoczesność i wielofunkcyjność
Budynek bloku operacyjnego będzie obiektem wielofunkcyjnym. – Na poziomie piwnic powstaną pomieszczenia przeznaczone do magazynowania i segregacji materiałów do sterylizacji i otrzymanych po sterylizacji - informuje Zbigniew Widomski, Dyrektor SP ZOZ MSW w Rzeszowie. - Na poziomie niskiego parteru powstanie Centralna Apteka, Oddział Rehabilitacji Dziennej, szatnie personelu, strefa dostaw do szpitala, strefa usuwania odpadów ze szpitala oraz pomieszczenia techniczne. I piętro to Oddział Chirurgii Ogólnej z 39 łóżkami, II piętro - pomieszczenia Centralnego Bloku Operacyjnego z trzema salami operacyjnymi, salą wybudzeń dla 4 pacjentów, pomieszczeniami dla personelu, pomieszczeniami zespołu szatniowego dla personelu, magazynami i pomieszczeniami technicznymi. Na poziomie III przewidziana jest kondygnacja techniczna z pomieszczeniami technicznymi i serwerownią. Na tym poziomie zlokalizowane zostaną centrale wentylacyjne. Wszystkie poziomy budynku zostaną połączone w pionie klatkami schodowymi oraz windami.

Obiekt w liczbach
• Powierzchnia zabudowy - 1 501,94 m²
• Powierzchnia całkowita - 7 539,63 m²
• Kubatura - 28 320,00 m³
• Powierzchnia terenu działki - 17 537,00 m²                   
• Wysokość budynku - 19,50 m 
• Szerokość budynku - 31,06 m
• Długość budynku - 53,46 m  
                                                                                                            

Doświadczenie Skanska
W placówkach medycznych Skanska z powodzeniem realizuje nowoczesne bloki operacyjne, wśród nich wykonane w grudziądzkim szpitalu sale hybrydowe – jedne z najnowocześniejszych w Polsce i Europie.
Firma ma dużą praktykę w montażu specjalistycznej aparatury i urządzeń wyposażenia medycznego spełniających rygorystyczne wymogi technologiczne, jak np. kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne, ruchome stoły operacyjne, zestawy do intensywnego nadzoru medycznego czy oprawy zabiegowe. Skanska ma także doświadczenie w wykonaniu tzw. clean roomów, spełniających wymogi odpowiedniej klasy czystości, w tym także najwyższej klasy – A. Na potrzeby placówek służby zdrowia spółka wykonuje wszelkiego typu instalacje, od wentylacji i klimatyzacji, instalacji wody lodowej, pary technologicznej i gazów medycznych, poprzez instalacje elektryczne i teletechniczne. Wszystko to z zachowaniem zasad nowoczesnej sztuki budowlanej.

Skanska  posiada również doświadczenie w prowadzeniu prac na czynnych obiektach szpitalnych. W trosce o przebywających w nich pacjentów i komfort pracy lekarzy Skanska, np. poprzez odpowiednie planowanie prac budowlanych, dokłada wszelkich starań, by funkcjonowanie placówki przebiegało bez zakłóceń.
W tym sektorze budownictwa Skanska ma na swoim koncie realizację takich obiektów jak m.in. Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu, Oddział Onkohematologiczny w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Klinika Okulistyki w Lublinie, Oddział Położniczy i Neonatologiczny Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze wraz z lądowiskiem dla śmigłowców, baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Balicach i Wrocławiu, nowe skrzydło Szpitala Miejskiego w Toruniu z nowoczesnymi blokami operacyjnymi, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach, Szpital Powiatowy w Poddębicach, a także Centralny Szpital Kliniczny, budynek Rezonansu Magnetycznego dla Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Skanska była również wieloletnim partnerem przy realizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Skanska na Podkarpaciu
Od wielu lat Skanska realizuje inwestycje na terenie województwa podkarpackiego. Firma wybudowała obwodnice Stalowej Woli, Biecza, Pilzna i północne obejście Rzeszowa, stanicę żeglarską nad Jeziorem Tarnobrzeskim, okrągłą kładkę dla pieszych, aleję Rejtana i Most Narutowicza w Rzeszowie czy przebudowała Oddział Położniczy i Neonatologiczny oraz blok porodowy Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. W Porcie Lotniczym w Jasionce Skanska zrealizowała płaszczyznę do odladzania samolotów i płytę postojową, nowy terminal pasażerski, wieżę kontroli ruchu lotniczego oraz przebudowała drogę startową. Firma jest również wykonawcą szeregu inwestycji dla podkarpackich uczelni wyższych - Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutu Teologiczno-Pastoralnego. Aktualnie Skanska m.in. przebudowuje Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Centrum Medycznego, rozbudowuje DK nr 73 Wiśniówka-Jasło oraz buduje nowy budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie.