c

Skanska podpisała kontrakt o wartości 335 mln zł brutto

Press release 29.01.2016 06:30 CET

Blisko 335 mln zł brutto będzie kosztować rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Ia - Wyszków – węzeł „Poręba”. Trzynastokilometrowy odcinek wraz z infrastrukturą mostową oraz urządzeniami towarzyszącymi zrealizuje Skanska dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak BIM, modele 3D, skaning laserowy czy dron.

Odcinek objęty kontraktem

28 stycznia 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Białystok podpisała umowę z firmą Skanska na realizację inwestycji. Prace potrwają do lipca 2018 r. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w woj. mazowieckim i największy kontrakt realizowany obecnie przez Skanska.

Inwestycja w liczbach
S8 to droga klasy S, gdzie zaprojektowana prędkość to 100 km/h, a nośność 115 kN/oś. Nowy odcinek będzie posiadał dwie jezdnie o szerokości 10,5 m każdy, pas dzielący o szerokości 10 m oraz pobocza nieutwardzone o szerokości 1,25 m każde. Jezdnie będą posiadać po dwa pasy ruchu i po jednym pasie awaryjnym.

Do wykonania nawierzchni Skanska zużyje 75 298 m sześc. betonu cementowego. Roboty mostowe pochłoną 4 095 000 kg stali zbrojeniowej, 34 000 m sześc. betonu. Wzdłuż drogi firma wykona 3 560 m kw. ekranów akustycznych.

- W ramach robót drogowych wykonamy blisko 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8, drogi dojazdowe, trzy węzły drogowe: „Trzcianka”, „Knurowiec”, „Poręba” wraz z drogami dojazdowymi, poprzecznymi, skrzyżowania, dwa punkty kontroli pojazdów, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe, system odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego oraz przepusty drogowe, także te pełniące funkcje przejść dla zwierząt - wymienia Wojciech Chojecki, Kierownik Budowy, Skanska. – Ponadto rozbudujemy drogi i przebudujemy ciągi komunikacyjne krzyżujące się z nową inwestycją. Zakres prac obejmie też rekultywację terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg - dodaje.

W trosce o zwierzęta i przyrodę
Poza budową drogi Skanska wykona również prace mostowe i konstrukcje inżynierskie. Trasa S8 na tym odcinku będzie posiadała łącznie 16 wiaduktów i mostów, 38 przejść dla zwierząt oraz 13 przepustów.

- Troska o życie jest jedną z naszych wartości. Promujemy przyjazne środowisku rozwiązania, a takimi z pewnością są zaprojektowane przez Inwestora przejścia dla zwierząt – mówi Zbigniew Hamerlik, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. – Realizacja projektów w zgodzie ze środowiskiem to odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń - komentuje.

- Ponadto, w związku z koniecznością wycięcia drzew na potrzeby realizacji powierzonego nam zadania, wykonamy szereg nasadzeń kompensacyjnych – wyjaśnia Dyrektor Zespołu Projektów. – Będzie to zieleń przydrożna, osłonowo-izolacyjna, przy przejściach dla zwierząt, ozdobna i funkcjonalna, a także dogęszczająca las - wymienia.

Budowa będzie prowadzona w sąsiedztwie terenów leśnych Puszczy „Białej” – Natura 2000.

Organizacja prac
Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap robót to wybudowanie nowej jezdni drogi ekspresowej po stronie prawej - od węzła „Trzcianka” do końca odcinka Ia - wraz z drogami dojazdowymi oraz obiektami inżynierskimi. - W tym etapie ruch pojazdów odbywał się będzie po istniejącej drodze krajowej – zapowiada Piotr Stępień, Kierownik Projektu, Skanska. - W pierwszym etapie wybudujemy też drogę dojazdową od początku odcinka do węzła „Trzcianka” wraz z obiektami inżynierskimi.

Drugi etap polegał będzie na wybudowaniu dwóch jezdni drogi ekspresowej od początku odcinka do węzła „Trzcianka”. - Na tym etapie prac ruch pojazdów zostanie skierowany na nowo wybudowaną drogę dojazdową – wyjaśnia Kierownik Projektu.

Następnie rozebrana zostanie istniejąca konstrukcja jezdni drogi krajowej i wybudowana jezdnia lewa drogi ekspresowej od węzła „Trzcianka” do końca odcinka wraz obiektami inżynierskimi. - W trakcie budowy tego odcinka ruch samochodów będzie się odbywał po nowej prawej jezdni drogi ekspresowej – kontynuuje.

BIM, modele 3D, skaning laserowy, dron
Podczas realizacji projektu Skanska skorzysta z nowoczesnych technologii dostępnych dla budownictwa.

– Zastosujemy systemy sterowania maszyn 3D wyposażonych w modele numeryczne realizowanego projektu (to model trójwymiarowy, umieszczony w przestrzennym układzie współrzędnych X, Y, Z) – mówi Piotr Stępień. - Na pełną kompatybilność pracy z modelami 3D i maszynami 3D pozwoli nam zastosowanie najnowszych instrumentów geodezyjnych - do obmiarów robót ziemnych w celu sporządzania cyklicznych bilansów robót wykorzystamy drona, natomiast skaning laserowy (również mobilny) posłuży do cząstkowych oraz końcowej inwentaryzacji elementów budowy – wyjaśnia Kierownik Projektu. - Do mobilnej pracy z dokumentami posłużą nam tablety IPAD z zainstalowanym programem PLANGRID - dodaje.

Wykorzystanie technologii BIM ma efektywny wpływ na wykorzystanie zasobów w ramach projektu, zapewnia lepsze przygotowanie oraz koordynację prac w trakcie realizacji inwestycji. 

Betonowa nawierzchnia S8 i technologia „washbeton”
Konstrukcja drogi ekspresowej S8 zostanie wykonana w technologii nawierzchni sztywnej wykonanej z betonu cementowego z wykończeniem w technologii tzw. „washbeton”.

Tego typu rozwiązanie dobrze się sprawdza na nawierzchniach dróg szybkiego ruchu, takich jak autostrady i drogi ekspresowe i jest coraz szerzej stosowane.

- Dobrze wykonane nawierzchnie z betonu cementowego są bardziej trwałe od nawierzchni z mieszanek bitumicznych. Pozwalają na lepsze rozłożenie obciążenia poruszających się po nich pojazdów, są trwalsze w porównaniu z nawierzchniami asfaltowymi i tańsze w utrzymaniu i eksploatacji – komentuje Wojciech Chojecki, ze Skanska. – Ponadto nawierzchnie z betonu cementowego wykończone w technologii „washbeton” to tzw. „ciche nawierzchnie”. Poruszające się po nich pojazdy generują niższy poziom hałasu wytwarzany przez koła – podkreśla Kierownik Budowy.

Jednym z najważniejszych elementów budowy drogi o nawierzchni betonowej jest sprawna i szybka produkcja oraz jego dostawa w miejsce wbudowania. W tym celu w pobliżu placu budowy Skanska ustawi dwie wytwórnie betonu, które będą produkować beton cementowy wyłącznie na potrzeby budowy. Do transportu betonu będzie zaangażowanych kilkadziesiąt jednostek transportowych - specjalistyczne betonowozy tzw. betoniarki oraz samochody ciężarowe.

Komfort i bezpieczeństwo podróżowania
- Korzyści z realizacji inwestycji będą znaczące. Kierowcy zyskają nowy odcinek drogi, co z pewnością poprawi jakość podróżowania. Bezpieczną komunikację na tym odcinku zapewnią natomiast chodniki dla pieszych, bariery ochronne, elementy oznakowania pionowego i poziomego, ogrodzenie drogi oraz oświetlenie drogowe - komentuje Wojciech Chojecki.

Doświadczenie Skanska
Skanska realizuje kontrakty kubaturowe i inżynieryjne. Wykonuje zarówno duże projekty, jak i mniejsze i średnie kontrakty na rynkach lokalnych. Spółka rozwija kompetencję betonową i posiada doświadczenie w budowie dróg o takiej konstrukcji. W 2005 r. Spółka wykonała nawierzchnię z betonu cementowego na odcinku DK18, zaś w 2013 r. na odcinku S8 od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe na autostradzie A1.

W portfolio Skanska znajduje się również odcinek drogi S8 „Oleśnica (węzeł Cieśle) - Syców (Syców Wschód)”. Budowa tego odcinka S8 była realizowana przez międzynarodowy zespół Skanska. - Współpraca specjalistów Skanska z różnych jednostek biznesowych, w tym przypadku z Polski i Czech, dała naszemu klientowi szerszy dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz rozwiązań - mówi Przemysław Janiszewski, Członek Zarządu Skanska SK a.s. - Strona czeska przyniosła wiedzę z zakresu technologii, strona polska niezwykle cenną wiedzę lokalną. Po raz kolejny sprawdziła się siła synergii – dodaje Janiszewski.

- Budowa S8 na odc. Ia - Wyszków – węzeł „Poręba”, to ważna inwestycja dla naszego klienta, dlatego wykorzystamy różnorodność również na tej realizacji, aby dostarczyć najlepsze rozwiązania. Kontrakt zrealizujemy wykorzystując wiedzę i doświadczenie kilku oddziałów Skanska – warszawskiego, rzeszowskiego, olsztyńskiego, Oddziału Technicznego, Wytwórni Konstrukcji Stalowych oraz Kompetencji Betonowej.