c

Darłowo z lepszym dojazdem do portu

Press release 03.02.2016 11:40 CET

Ponad 3 km nowych dróg, ścieżki pieszo-rowerowe, nowe ronda, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa odwadniająca jezdnię - po ponad 22 miesiącach prac budowalnych Skanska zakończyła w Darłowie już ostatni, trzeci etap prac. Celem inwestycji była poprawa dostępności do portu morskiego od strony lądu.

Darłowo

Projekt pn. „Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych” został podzielony na trzy części, za które w całości, jako generalny wykonawca, odpowiadała Skanska.

I i II etap – nowa infrastruktura

W ramach pierwszej i drugiej części inwestycji Skanska, na zamówienie Urzędu Miasta Darłowo, zrealizowała kontrakt o wartości 14,5 mln zł netto. Głównym założeniem projektu było wykonanie infrastruktury umożliwiającej jak najlepszy dojazd do portu od strony lądu . - Łącznie wybudowaliśmy ponad 2 km nowych dróg, ścieżki pieszo rowerowe, nowe ronda, oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową odwadniająca jezdnię - wyjaśnia Łukasz Topoliński, Menadżer Projektu, Skanska. 

Dzięki realizacji powstała jednojezdniowa, dwukierunkowa droga o szerokości 7 metrów. Po jej lewej stronie powstała ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3 metrów oraz pas zieleni oddzielający jezdnię. Skanska wykonała także trzy ronda: dwa czterowlotowe na skrzyżowaniach przy Alejach Wojska Polskiego i przy ul. A. Mickiewicza oraz jedno pięciowlotowe przy ul. Lotników Morskich. Ostatnie z nich obsługuje ruch z kierunków: od strony Koszalina (droga wojewódzka nr 203), Darłówka Zachodniego, ul. Sportowej, portu morskiego oraz centrum Darłowa. Projekt w znaczący sposób wpłynął na poprawę bezpieczeństwa i komfort dojazdu do portu. Ponadto nowa infrastruktura umożliwia sprawny transport ładunków o dużych gabarytach na teren portu.

III etap – infrastruktura portowa

Trzeci etap inwestycji pozwoli w przyszłości na prowadzenie rozładunku frachtu wprowadzanego do portu w Darłowie. Odcinek drogi o dł. 0,6 km oraz pełnowymiarowy plac manewrowy posłuży do sprawnej obsługi ruchu ciężarowego. Inwestycja o wartości 4,2 mln zł obejmowała swym zakresem budowę nowej konstrukcji drogi, ciągu pieszo-rowerowego, infrastruktury sanitarnej i oświetlenia ulicznego. Zespół Łukasza Topolińskiego zrealizował projekt w ambitnym terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia prac.

Wyzwania

Inwestycja swoim zasięgiem obejmowała ogromny, wcześniej niezagospodarowany obszar, a z jej lokalizacją wiązały się pewne wyznawania, z którymi wykonawca musiał sobie poradzić w czasie realizacji projektu. - Jedno z największych wyzwań na budowie stanowiło nienośne podłoże. Aby je odpowiednio zabezpieczyć i doprowadzić do wymaganej nośności, zastosowaliśmy kolumny betonowe o długości 4-5,5 metrów. Nowe okoliczności wymagały od nas dodatkowej mobilizacji zasobów sprzętowych i indywidualnych rozwiązań projektowych – mówi Łukasz Topoliński. Kolejne wyzwanie, przed którym stanął wykonawca, wiązało się z istniejącymi w tym miejscu drogami. Nowo powstająca infrastruktura drogowa aż w 3 miejscach przecinała czynne ciągi komunikacyjne (ul. Lotników, DK nr 37 i DW nr 203). W związku z tym zaplanowane zostały zmiany w organizacji ruchu i odpowiednie etapowanie ruchu, które pozwoliły na utrzymanie ciągłego ruchu drogowego przy jednoczesnej dbałości o aspekt bezpieczeństwa.

Technologia BIM na projekcie

W trakcie trwania budowy Skanska korzystała ze sparametryzowanego, trójwymiarowego modelu BIM obiektu (to model umieszczony w przestrzennym układzie współrzędnych X,Y,Z). Zespół specjalistów BIM w początkowym etapie przekształcił papierowy projekt do modelu 3D. Następnie dane zostały przetransferowane do maszyn budowalnych odpowiedzialnych za układanie nowych nawierzchni dróg. Nowoczesna technologia znacząco pomogła w pracach związanych w układaniem warstw podbudowy pomocniczej. System 3D pozwolił na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy oraz uniknięcie wielu kolizji budowlanych. Dzięki technologii BIM roboty wykonane zostały szybciej oraz z dużą precyzją. Zarządzanie projektem w tej technologii zadecydowanie ułatwiło też koordynację prac instalacyjnych.

 

Pobierz