c

Obwodnica Miechowa w technologii 3D

Press release 04.02.2016 09:00 CET

Trwa faza projektowania 8,4 km obwodnicy Miechowa w ciągu DW 783. Skanska, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zrealizuje inwestycję do 30 września 2018 r. Zadanie finansowane jest ze środków pozyskanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a jego wartość to ponad 52 mln zł brutto.

Skanska_BIM

Zaprojektuj i wybuduj
Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Koncepcję i Decyzję Środowiskową pozyskaną przez ZDW w Krakowie. Obwodnica o długości 8,4 km powstanie w północnej części Miechowa, na terenach w większości niezabudowanych o charakterze rolniczym. Nad rzeką Cichą powstanie most, a nad linią kolejową wiadukt. Ponadto, zbudowanych zostanie 5 przejazdów gospodarczych oraz przepusty drogowe. Skanska w pierwszej kolejności wykona projekt drogi, a następnie - po uzyskaniu wszelkich pozwoleń - przystąpi do realizacji zadania. Budowa zostanie skoordynowana z planowaną budową drogi ekspresowej S7 Rabka - Gdańsk.

Technologia 3D
- Już od etapu planowania, poprzez realizację aż do użytkowania wykorzystujemy BIM, czyli proces inteligentnego zarządzania informacją w trakcie cyklu życia obiektu. Wykorzystanie technologii BIM ma efektywny wpływ na wykorzystanie zasobów w ramach projektu, zapewnia lepsze przygotowanie oraz koordynację prac w trakcie realizacji inwestycji. BIM na projektach to przede wszystkim efektywność, bezpieczeństwo, precyzja wykonania, nowa jakość, szybsza praca, wyższa wydajność i mobilność na budowie – informuje Aleksander Szerner, Menadżer Wsparcia Technicznego, Skanska. - W ciągu kilku lat wdrożyliśmy BIM na różnych rodzajach budów na całym świecie. Stale się rozwijamy i w naszej codziennej pracy stawiamy na nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania oraz jesteśmy otwarci na dialog z inwestorem i otoczeniem, dzięki czemu na bieżąco optymalizujemy nasze działania.
Obwodnica Miechowa to jak dotąd największy projekt, w który angażował się BIM w Małopolsce. W pomiarach zespół wspierały zespoły BIM z oddziałów Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Warszawie, Katowicach i w Rzeszowie. - Dzięki takiej współpracy, wymianie wiedzy i doświadczenia oraz wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu udało nam się przygotować bardzo dokładny pomiar terenu – zaznacza Paweł Praszkiewicz, Kierownik Robót, Skanska.

Zakres prac
W pierwszej kolejności prace będą polegać na robotach przygotowawczych i rozbiórkowych. Obwodnica będzie drogą klasy G, na odcinku głównym jednojezdniową, posiadającą dwa pasy ruchu. W ramach zadania powstaną pobocza i drogi serwisowe. Skanska przebuduje zatoki autobusowe, zbuduje także 4 ronda dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę, przy których powstaną chodniki i przejścia dla pieszych. Pierwsze z nich powstanie na początku obwodnicy, drugie na skrzyżowaniu z DK-7, następne na przecięciu obwodnicy z drogą powiatową z Miechowa do Sędziszowa, a ostatnie na końcu obwodnicy.
Projekt obejmie budowę przepustów i przejść dla zwierząt: mostu i dwóch przejazdów gospodarczych pod obwodnicą dla średnich zwierząt oraz czterech przejść dla płazów. Teren wokół tych przejść zostanie zabezpieczony poprzez zastosowanie urządzeń naprowadzających. Skanska zadba także o uszczelnienie przydrożnych rowów, co zabezpieczy wody gruntowe, zbuduje zbiornik retencyjny oraz umocni skarpy.  W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura techniczna, tj. kanalizacja deszczowa, a na wszystkich czterech rondach pojawi się oświetlenie typu LED. Zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier ochronnych, kamer do monitoringu, tablic VMS, które wyświetlać będą komunikaty z ostrzeżeniami dla kierowców oraz oznakowanie pionowe i poziome. Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowów mieszanką traw. Zagospodarowane zostaną również wyspy środkowych rond.

Z korzyścią dla mieszkańców
Obwodnica przejmie ruch tranzytowy, który w chwili obecnej odbywa się przez centrum miasta. Mieszkańcy odetchną z ulgą, gdyż zmniejszy się hałas oraz ilość aut przejeżdżających przez miasto. Będzie ciszej i bezpieczniej. Inwestycja usprawni układ komunikacyjny w regionie. Przejazd pomiędzy Małopolską i woj. świętokrzyskim stanie się bardziej komfortowy i bezpieczny poprzez zastosowanie urządzeń systemu ITS (Inteligentny System Transportowy), które zostaną skonfigurowane z systemem ZSSRWM (Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce), który aktualnie już w województwie funkcjonuje. Dzięki temu zwiększy się przepustowość, poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli zmniejszy się liczba wypadków. Lepsza infrastruktura drogowa to również redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni czy obniżenie kosztów zarządzania taborem drogowym. Wszystko to wpłynie także na poprawę jakości środowiska, co jednocześnie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną okolicy. 

Razem jesteśmy lepsi
Zadanie zostanie zrealizowane przez dwa oddziały Budownictwa Inżynieryjnego Skanska - w Katowicach i w Krakowie. - Wieloletnie doświadczenie, posiadana wiedza i wymiana dobrych praktyk między zespołami pozwala nam realizować zarówno tak duże projekty na drogach krajowych i wojewódzkich, jak i mniejsze kontrakty, ważne dla lokalnych społeczności, w tym m.in. drogi gminne, powiatowe, ulice, place, parkingi, ścieżki rowerowe, miasteczka ruchu drogowego – podkreśla Jarosław Szmitka, Dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Katowicach. W tym sektorze budownictwa Skanska ma na swoim koncie budowę, remonty i modernizacje dróg krajowych i lokalnych, jak np. droga ekspresowa S8, odcinek 9, Węzeł Walichnowy–Węzeł Wrocław w pobliżu Łodzi, Trasa W-Z i Trasa Sucharskiego w Gdańsku. Firma zbudowała również szereg obwodnic zwiększających przepustowość dróg i bezpieczeństwo ruchu, m.in. Drogową Trasę Średnicową w Gliwicach i Rudzie Śląskiej, Zachodnią Obwodnicę Poznania (etap I) czy Wschodnią Obwodnicę Wrocławia. Największym kontraktem drogowym pokazującym ogromny potencjał inżynierski firmy była budowa ponad 152-kilometrowego odcinka autostrady A1 (Gdańsk-Toruń).

Skanska w Małopolsce
Od wielu lat na terenie województwa małopolskiego Skanska realizuje inwestycje z zakresu budownictwa inżynieryjnego i ogólnego. Firma wybudowała m.in. Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Skawiński Obszar Gospodarczy-Park Technologiczny, wały przeciwpowodziowe w Zembrzycach, most kolejowy w Dąbrówce i we Florynce oraz zrewaloryzowała Teatr Variete w Krakowie. Wśród projektów wymienić można także DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa, pierwszy etap budowy drogi wojewódzkiej nr 768 z Brzeska do Koszyc, kładkę dla pieszych w Gaju oraz most na rz. Skawince w Biertowicach. Inwestycje w trakcie realizacji to m.in. biurowiec Axis w Krakowie, łącznica kolejowa w Suchej Beskidzkiej oraz połączenie drogi wojewódzkiej nr 780 z południową obwodnicą Krakowa-Węzeł Mirowski.

Pobierz