c

W trosce o środowisko

Press release 26.02.2016 07:30 CET

OPEC-INEKO Sp. z o.o., do której należy Elektrociepłownia Łąkowa, zyskała nowoczesną instalację podczyszczania ścieków przemysłowych. Umożliwia ona ponowne ich wykorzystanie w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej. Skutkuje to redukcją ilości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego. Powstające ścieki są teraz w większym stopniu pozbawione zanieczyszczeń. Kontrakt zrealizowała firma Skanska.

 

 

Grudziądzka Elektrociepłownia Łąkowa

Grudziądzka Elektrociepłownia Łąkowa. Fot. Mariusz Nasieniewski. 

Inwestycja objęła budowę podczyszczalni ścieków w konstrukcji żelbetowej wraz z całym systemem kanalizacji technologicznej, w tym: przepompownię ścieków brudnych, przepompownię ścieków czystych, studnię spustową osadu, studnię rozprężną, studnie rewizyjne, rurociągi grawitacyjne i tłoczne.

Środowisko przede wszystkim
Ta inwestycja jest niezwykle ważna dla Elektrociepłowni Łąkowa, przede wszystkim dlatego, że dotyczy środowiska – mówi Przemysław Czaja, Kierownik Budowy, Skanska. – Dzięki nowoczesnej instalacji podczyszczania powstające ścieki zostają w maksymalnym stopniu pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych. Ponadto, duża część ścieków z podczyszczalni, dzięki zastosowanej technologii, kierowana jest do ponownego wykorzystania w procesach technologicznych Elektrociepłowni Łąkowa, co powoduje mniejsze zużycie wody.

Podczyszczalnia ścieków jest przedsięwzięciem ekologicznym w obszarze gospodarki wodnej – mówi Mirosław Radecki, Prezes Zarządu spółki OPEC-INEKO – Jest to, po zastosowaniu nowoczesnych technik membranowych w procesie produkcji wody do celów energetycznych, kolejne przedsięwzięcie przyczyniające się do zmniejszenia oddziaływania naszej spółki na środowisko.

Intensywne dwa miesiące
Inwestycja dla grudziądzkiej Elektrociepłowni Łąkowa była dla nas wyzwaniem z uwagi na bardzo krótki termin realizacji – mówi Witold Rutecki, Menedżer Projektu, Skanska. W przypadku tego nietypowego projektu, to niespełna dwa miesiące intensywnej pracy. Tak ambitny termin wymagał od nas precyzyjnego planowania i wykonania wielu etapów robót równocześnie. Ponadto, prace realizowane były podczas ciągłej pracy elektrociepłowni. Wszystkie nasze działania musiały być ściśle dostosowane do wewnętrznych procedur inwestora. Przykładowo, każdy transport materiału i sprzętu należało zgłaszać odpowiednio wcześniej, który następnie na wjeździe podlegał weryfikacji. Wymagało to od nas odpowiedniej koordynacji dostaw i robót, uwzględniającej przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pracowników stosowaliśmy różne zabezpieczenia. Np. podczas wykonywania głębokich – do 4,5 m wykopów pod komory przepompowni użyliśmy słupowe szalunki systemowe. Inwestycję zrealizowaliśmy niemal w całości w siłach własnych.

Skanska w woj. kujawsko-pomorskim
Skanska jest obecna na rynku kujawsko-pomorskim z sukcesem realizując kontrakty inżynieryjne, jak również kubaturowe. Do znaczących należą m.in. przebudowa toruńskich ulic: Grudziądzkiej, Szosa Chełmińska, Skłodowskiej-Curie, budowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego i Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. W Bydgoszczy Skanska przebudowała liczne ulice, tj. Gdańską/Chodkiewicza, Nowotoruńską, Dobrzyńską, Żwirki i Wigury. Wybudowała również w tym mieście ścieżki rowerowe i miasteczko ruchu drogowego w Myślęcinku. Ponadto, firma zrealizowała obwodnice Wąbrzeźna, Kowala, Szubina, Mroczy. W Grudziądzu rozbudowała Regionalny Szpital Specjalistyczny, wybudowała także Wiślaną Trasę Rowerową. Natomiast, kluczowe obiekty branżowe zrealizowane przez Skanska w woj. kujawsko-pomorskim to m.in.: budowa czterech oczyszczalni wód deszczowych (W10, W13, W60, W65), sieci wod.-kan. wraz z tłocznią ścieków w rejonie ul. Filtrowej i Chojnickiej dla MWIK w Bydgoszczy, kanalizacji deszczowej w Białych Błotach oraz przebudowa sieci przewodów solankowych tężni w Ciechocinku.