c

Powódź niestraszna dla Gdańska!

Press release 18.03.2016 14:45 CET

Do końca roku Gdańsk wzbogaci się o nowoczesne zaplecze socjalno-magazynowe zaopatrzone w specjalistyczny sprzęt przeciwpowodziowy. Mieszkańcy i ich mienie będą jeszcze efektywniej chronieni w przypadku powodzi.

BHP

Inwestycja jest realizowana przez Skanska na zlecenie Gdańskich Melioracji Sp. z o.o. Wartość kontraktu wynosi 5,5 mln zł netto.

Z myślą o bezpieczeństwie gdańszczan
Trwające obecnie prace budowlane swoim zakresem obejmują wykonanie nie tylko 2 - kondygnacyjnego budynku biurowo – socjalnego, ale również budowę hali stalowej mieszczącej magazyn przeciwpowodziowy, warsztat oraz garaże. Hala pełnić będzie przede wszystkim, ważną dla Gdańska, funkcję magazynową – będzie to miejski magazyn przeciwpowodziowy na sprzęt związany z ochroną  przeciwpowodziową. Obiekt pomieści m.in. sprzęt służący do ochrony przed powodzią – pompy, w tym szlamowe, agregaty prądotwórcze, łodzie pontonowe z silnikiem spalinowym, mobilne zapory przeciwpowodziowe i inne, w tym np. do umacniania wałów ochronnych, a także niezbędne narzędzia i maszyny do usuwania skutków ewentualnych powodzi. Ponadto w hali znajdzie się warsztat oraz garaże, które pomieszczą 2 stanowiska dla większych pojazdów technicznych oraz 7 stanowisk dla mniejszych pojazdów samochodowych.

Korzyści z nowo powstającego magazynu będzie wiele. Przede wszystkim jego duża powierzchnia i kubatura stworzą możliwość sprawniejszej logistyki
i aranżacji. Dzięki dogodnej lokalizacji obiektu, tuż przy Trasie Sucharskiego w łatwy i szybki sposób będzie można do niego dojechać w nagłych przypadkach. Obecny magazyn jest usytuowany na dzielnicy Dolnego Miasta. Nowa placówka powstaje przy ul. Kaczeńce w Gdańsku.

Projekt przewiduje także budowę obiektu socjalno - biurowego przeznaczonego na pomieszczenia biurowe dla trzech rejonów spółki – Gdańskie Melioracje oraz szatnie czyste i brudne dla pracowników fizycznych. Dodatkowo w ramach zagospodarowania terenu postanie lokalna droga dojazdowa, parking na samochody osobowe oraz plac manewrowy przed halą stalową.

Z placu budowy
- Teren budowy został zakwalifikowany do III kategorii geotechnicznej, ze względu na rodzaj podłoża (delta Wisły), na którym znajduje się inwestycja. Standardowym działaniem w takich sytuacjach, jest prowadzona przez nas obecnie wymiana gruntu - komentuje Jarosław Młyński, Kierownik Budowy, Skanska. - W kolejnych tygodniach rozpoczniemy już prace nad wykonaniem fundamentów hali, a pod koniec kwietnia planujemy montaż konstrukcji budynku – dodaje Młyński. Konstrukcja przyszłej hali jest wykonywana przez Wytwórnię Konstrukcji Stalowych Skanska w Kielcach.

System kanalizacji rozdzielczej
Gdańsk jest usytuowany na terenie o specyficznej rzeźbie - w granicach miasta istnieją obszary o problemach terenów górskich, nizinnych i depresyjnych. Powoduje to, że miasto jest przez cały czas obarczone ryzykiem miejscowych podtopień w czasie obfitych deszczy. Dzięki takim inwestycjom jak obecnie realizowana, mieszkańcy będą mogli czuć się jeszcze bezpieczniej.

Od 1903 roku na terenie Gdańska istnieje system kanalizacji rozdzielczej. Oznacza to, że ścieki bytowo – gospodarcze są odprowadzane osobno od wód opadowych. Dzięki temu ścieki deszczowe są prowadzone dalej do wód otwartych i nie obciążają oczyszczalni.

Doświadczenie Skanska
Skanska w zakresie budownictwa inżynieryjnego wykonuje projekty nie tylko drogowo - mostowe i kolejowe, ale również hydrotechniczne i związane z ochroną środowiska naturalnego. Firma, poprzez realizację kontraktów w tym sektorze, czynnie uczestniczy w poprawie środowiska, gospodarki wodnej oraz warunków życia lokalnych społeczności. Wśród projektów wykonanych przez Skanska są największe polskie zapory i zbiorniki oraz elektrownie wodne. Sztandarowym projektem z tego rodzaju budownictwa jest Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica – Sromowce Wyżne wraz z elektrowniami. Firma wykonuje również prace związane z ochroną przeciwpowodziową i regulacją rzek. Ma na swoim koncie rozbudowę kanału środkowego Obry, budowę stacji pomp Wiślinka oraz odbudowę i modernizację koryta rzeki Oława. Bardzo ciekawą realizacją jest zbiornik górny elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka Żar. Znajduje się on na górze Żar nad rzeką Sołą na terenie dawnego szybowiska.

Pobierz