c

Skanska wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Press release 31.03.2016 13:45 CET

31 marca podczas ogłoszenia corocznego Raportu Dobrych Praktyk firma Skanska - lider branży budowlano-deweloperskiej w Polsce - otrzymała z rąk przedstawiciela FOB specjalną statuetkę z okazji jubileuszu 5-lecia współpracy. W tegorocznym raporcie uwzględnionych zostało aż 16 działań Skanska z zakresu etyki, bezpieczeństwa, środowiska, praw człowieka i zaangażowania społecznego. Podczas wydarzenia ekspert Skanska opowiedział także o dobrych praktykach w zakresie wdrażania polityki różnorodności w firmie.

Bezpieczni w pobliżu budowy

Od ponad 125 lat Skanska, działając w różnych krajach, przyczynia się do wyznaczenia kierunków rozwoju biznesu odpowiedzialnego społecznie. Firma na co dzień kieruje się zasadami, które nie tylko przyciągają do niej klientów, ale także wyróżniają ją na globalnym i polskim rynku. Z Forum Odpowiedzialnego Biznesu Skanska współpracuje już od ponad 5 lat.

“Stale powtarzamy, że CSR to działanie długofalowe, dlatego tak ważne jest, aby współpraca z firmami również miała taki charakter. Bez trwałego zaangażowania firm i ich liderów nie byłoby możliwe wprowadzanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju” mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jako deweloper Skanska wprowadza na polski rynek nowe, zielone standardy, stosując często znacznie bardziej restrykcyjne normy środowiskowe od tych niż przyjętych lokalnie. Firma jako pierwsza wprowadziła certyfikat środowiskowy LEED do Polski, poddając ocenie ekspertów swoje budynki komercyjne. Dziś Skanska buduje w Warszawie pierwsze osiedle mieszkaniowe w Polsce, które certyfikowane będzie w systemie BREEAM. Firma stara się rozpoznawać oczekiwania ludzi, wysłuchiwać i uwzględnić ich opinie, dlatego angażuje się w szereg akcji lokalnych w ramach tzw. placemakingu, czyli tworzenia miejsc, które mają służyć lokalnym społecznościom.

„W Skanska staramy się dbać o to, aby nasze projekty realizować z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z szeroko rozumianą korzyścią dla społeczeństwa. Jestem przekonany, że oparcie biznesu na fundamentach takich jak etyka, bezpieczeństwo pracy czy troska o środowisko to gwarancja trwałych sukcesów firmy. Postępowanie według tych zasad sprawia, że jesteśmy postrzegani jako odpowiedzialny i solidny partner biznesowy oraz firma, w której chcą pracować zarówno młodzi inżynierowie, jak i doświadczeni pracownicy”, mówi Krzysztof Andrulewicz, prezes zarządu Skanska S.A. 

Dobrym przykładem działań placemakingowych Skanska jest m.in. rewitalizacja placu przy ul. Krochmalnej 3 w Warszawie, gdzie obecnie powstaje przygotowany we współpracy z mieszkańcami oraz władzami miasta Archipelag Wysp, który będzie pełnił funkcję miejsca relaksu zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W Krakowie Skanska współpracuje nad projektem „Superścieżki”, której ostateczny kształt wybrali mieszkańcy miasta. Teren ma służyć nie tylko do jazdy, ale także będzie miejscem, gdzie znajdzie miejsce, aby zatrzymać się i odpocząć. W Warszawie natomiast firma jest partnerem projektu Nowa Towarowa, którego celem jest nadanie nowej tożsamości jednej z ważniejszych ulic w tej dzielnicy miasta.

„Chcemy tworzyć przyjazne i zielone przestrzenie do życia, które służyć będą lokalnym społecznościom. W Skanska stawiamy sobie za cel budowę otwartych na naturę, miasto i człowieka inwestycji, które dobrze zaprojektowaną przestrzenią będą wpisywać się w tkankę miejską”, wyjaśnia Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Skanska Residential Development Poland

W trosce nie tylko o środowisko

W Skanska jedną z głównych wartości jest troska o życie i zdrowie pracowników. Firma stworzyła autorskie standardy BHP, którymi dzieli się także poza swoimi strukturami. Co roku wiosną organizowany jest „Tydzień Bezpieczeństwa”, w ramach którego odbywają się szkolenia, pokazy i spotkania podnoszące świadomość pracowników w tym obszarze.

Podczas realizacji wszystkich prac budowlanych Skanska przykłada olbrzymią wagę do bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i mieszkańców budynków zlokalizowanych wokół budowy. Firma zorganizowała szereg akcji takich jak kampania „O mało co”, mająca na celu wskazanie niebezpiecznych sytuacji, które nie doprowadziły do wypadku, jednak należy wyciągać z nich wnioski, seria warsztatów dla uczniów szkoły podstawowej „Świetlicowy plac budowy” czy akcja „Bezpieczni w pobliżu budowy”. Skanska była również inicjatorem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, tworzonego obecnie przez dziesięć największych firm budowlanych obecnych na polskim rynku.

Różnorodność się opłaca

Dla firmy istotną wartość stanowi także wyrównywanie szans rozwoju oraz stworzenie przyjaznego środowiska pracy opartego na otwartości i wzajemnym poszanowaniu. Od lat Skanska konsekwentnie realizuje politykę, polegającą na budowaniu różnorodnych, zintegrowanych zespołów. Wdrożenie w firmie strategii na rzecz różnorodności jest nie tylko etyczne, ale niesie za sobą również korzyści biznesowe. Skanska podpisała także Kartę Różnorodności, której celem jest wzrost znaczenia zarządzania różnorodnością w firmie. Nie mniej ważne są dla firmy odpowiedzialne podejście do pracowników i dbanie o możliwości ich rozwoju.

„Nie ulega wątpliwości, że podstawą dobrych i odpowiedzialnych praktyk całej grupy są jasno sprecyzowane wartości, którymi się kierujemy. Wszyscy nasi pracownicy, w ciągu dwóch miesięcy od zatrudnienia, odbywają szkolenia, podczas których zapoznają się z treścią Kodeksu Postępowania – dokumentu będącego fundamentem działalności grupy Skanska na świecie. W promocji postaw etycznych i poszanowania wszelkiej różnorodności w naszej firmie dużą rolę odgrywają menedżerowie i specjaliści z długoletnim stażem. To oni poprzez codzienną współpracę, a także procesy mentoringowe wspierają kolegów zachęcając ich do rozwoju kompetencji oraz otwartości na innych ludzi i zmieniające się otoczenie firmy. Istotną rolę pełnią także nowo zatrudniani pracownicy i młodsze pokolenie, którzy przynoszą nowe spojrzenie na biznes i wewnętrzne procesy. W ten sposób uczymy się wzajemnie i wspieramy w naszych zespołach kulturę poszanowania różnorodności i zrozumienia”, mówi Katarzyna Olczak, dyrektor personalny Skanska Commercial Development Europe, która podczas części konferencyjnej wydarzenia organizowanego przez FOB, wzięła udział w panelu „Wasze Dobre Praktyki” i opowiedziała o kampanii wewnętrznej Skanska „Włączamy różnorodność” dotyczącej tematyki Diversity&Inclusion.

Kodeks Postępowania Skanska zakłada tworzenie przyjaznej atmosfery pracy, wzajemną otwartość i transparentność działań oraz dbałość o wartości takie jak uczciwość czy ochrona zdrowia i życia pracowników. Na polskim rynku działa Komitet ds. Etyki, którego zadaniem jest rozpatrywanie zgłaszanych naruszeń Kodeksu oraz wyjaśnianie wątpliwości i dylematów natury etycznej. Skanska dba o rozwój pracowników – poza organizowanymi szkoleniami i warsztatami funkcjonuje także program Skanska Unlimited – dzięki któremu pracownicy mają okazję wziąć udział w międzynarodowej wymianie i zbierać doświadczenie podczas pracy przy projektach poza granicami Polski. Firma każdego roku organizuje także Program Praktyk Letnich, podczas którego młodzi ludzie mogą uczyć się pracy w branży pod czujnym okiem doświadczonych specjalistów jeszcze podczas studiów. Skanska zachęca swoich pracowników również do działań na rzecz lokalnych społeczności.

Pracownicy Skanska pomagali m.in. przy remoncie siedziby Fundacji „Dzieci Niczyje” czy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Łbiskach. W zeszłym roku zarząd biznesowy Skanska S.A. złożył w ramach zajęć integracyjnych sześć rowerów, które zostały przekazane Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce, prowadzącemu w Olsztynie Zespół Placówek Edukacyjnych. W ramach działań wspierających w Skanska prowadzona jest także kampania „Przekaż 1% podatku na rzecz osoby, z którą pracujesz w Skanska” promująca przekazanie jednego procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, z którymi związani się pracownicy firmy.