c

BHP wczoraj i dziś

Press release 08.04.2016 13:04 CET

Choć historia wypadków przy pracy sięga już czasów starożytnych, to oficjalny początek służb BHP na świecie datowany jest dopiero na rok 1906. Dziś bezpieczeństwo, które przez lata stopniowo zyskiwało na znaczeniu, jest sprawą najwyższej wagi. Coraz częściej firmy poza zapewnieniem podstawowych zabezpieczeń idą krok dalej. Przykładem może być Skanska, która wyda w tym roku raport dotyczący działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a wiedzę dotyczącą BHP szerzy także poza placem budowy, prowadząc liczne akcje edukacyjne.

Wszystko zaczyna się ode mnie

Zasady dotyczące bezpieczeństwa w pracy wprowadzane były na świecie stopniowo – głównie przez kraje, które stawały się uprzemysłowione. Już wtedy w firmach podejmowane były inicjatywy związane z działaniami na rzecz ogólnego polepszenia warunków życia, a pierwszą grupą pracowników objętych ochroną były kobiety oraz dzieci. Gwałtowny rozwój przemysłu w XIX w. spowodował zmianę myślenia o nadzorze bezpieczeństwa pracy. Właśnie wtedy do zakładów pracy zaczęto wprowadzać rozmaite maszyny i urządzenia, które z jednej strony usprawniały pracę, a z drugiej stwarzały coraz więcej potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. W Polsce pierwsze działania podejmowane w trosce o zdrowie i życie pracowników obserwowano już w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jednak powstanie oficjalnej służby BHP w Polsce miało miejsce dopiero 1 sierpnia 1953 r., kiedy to została podpisana uchwała Prezydium Rządu w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W pierwszej kolejności organizacje zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy zaczęły działać w przemyśle ciężkim, w którym od zawsze dochodziło do największej liczby wypadków. Z upływem czasu zmiany zaczynały być widoczne także w innych dziedzinach przemysłu.

Wyciągnąć wnioski

Najbardziej wypadkowym sektorem jest dziś budownictwo. W 2015 roku na budowach wydarzyło się aż 5776 wypadków. To zdecydowanie najwięcej – porównując z innymi branżami. W związku z postępującą urbanizacją, rozwojem rynku i coraz większymi potrzebami infrastrukturalnymi branża budowlana nie zwalnia tempa, a rosnąca liczba inwestycji i realizujących je firm stwarza coraz więcej sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. W konsekwencji firmy budowlane poza zapewnieniem zgodnych z normami bezpieczeństwa warunków pracy, rozszerzają wachlarz działań, których celem jest poprawa w zakresie BHP. Skanska, firma budowlano-deweloperska o ponad 125 latach doświadczenia, wydała właśnie raport podsumowujący działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce, który został stworzony na podstawie obserwacji prowadzonych w 2015 roku. Płynące z nich nauki okazały się dobrą drogą do zmniejszenia liczby wypadków na budowach. Świadczy o tym m.in. fakt, że odkąd Skanska prowadzi obserwacje, liczba niebezpiecznych sytuacji na budowach firmy z roku na rok maleje.

- Jedną z czołowych wartości naszej firmy jest troska o życie. Nasi pracownicy to wiedzą i sami wskazują, że najważniejsze jest dla nich, aby po pracy po prostu wrócić zdrowym do domu. Dlatego właśnie w Skanska podejmujemy działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa każdego naszego pracownika, a także wszystkich osób z firm zaangażowanych w proces realizacji inwestycji. Poza regularnymi szkoleniami pracowników w zeszłym roku opracowaliśmy także materiał informacyjny dla klientów zewnętrznych, który zawiera informacje o wykorzystywanych przez nas sposobach prowadzenia prac. Ukazano w nim również wypadki, które miały miejsce podczas budowy naszych projektów i są związane z prowadzeniem prac pod ruchem. Takie działanie ma na celu rozpowszechnienie stosowania naszych bardziej restrykcyjnych niż prawnie wymaganych standardów wśród zarządców dróg -  mówi Daria Krawczak, Menadżer Zespołu ds. BHP w Skanska S.A. - Aby przedstawić nasze wspólne działania i inicjatywy dotyczące obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, które podjęliśmy w firmie w 2015 roku, przygotowaliśmy raport. Dzięki temu możemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami z obszaru BHP także na zewnątrz firmy.

Bezpieczne otoczenie

W Skanska odbywają się regularne szkolenia z zakresu BHP skierowane nie tylko do pracowników. Organizowane są także kampanie zewnętrzne mające na celu uświadomienie lokalnych społeczności jak zachować ostrożność i bezpieczeństwo w pobliżu budowy.

- Dbając o zdrowie i życie nie tylko naszych pracowników, ale także pozostałych osób narażonych na niebezpieczeństwo związane z naszymi pracami, od ośmiu lat prowadzimy w całej Polsce kampanię edukacyjną pod hasłem „Bezpieczni w pobliżu budowy”. Inicjatywa to cykl szkoleń dla dzieci ze szkół podstawowych zlokalizowanych w pobliżu naszych placów budowy. Od początku trwania akcji odwiedziliśmy już niemal 380 szkół, w których przeprowadziliśmy prawie 530 akcji edukacyjnych i przeszkoliliśmy ponad 111 tys. dzieci, wyposażając wszystkie w gadżety odblaskowe - wyjaśnia Monika Froń-Dąbrowska, Główny Specjalista ds. Komunikacji Zewnętrznej w Skanska S.A. 

Raport i kampanie dotyczące bezpieczeństwa to tylko niektóre z działań, jakie podejmuje firma. W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w 2015 roku Skanska zorganizowała łącznie 1931 spotkań, w których uczestniczyło ponad 6 tysięcy pracowników produkcyjnych. W działania podczas Tygodnia Bezpieczeństwa włączyły się także dzieci. Na konkurs plastyczny dla dzieci pracowników Skanska „Czym jest dla mnie bezpieczeństwo?” spłynęło kilkadziesiąt prac.

- Naszym nadrzędnym celem jest zmniejszenie liczby wypadków. Od dwóch lat w firmie nie było wypadku śmiertelnego. Jest to motywacja do dalszej bezpiecznej pracy i kolejnych działań edukacyjnych - uważa Daria Krawczak.

Szerokie działania Skanska na rzecz bezpieczeństwa nie pozostają niedocenione. W 2015 roku Skanska zdobyła w konkursie „Buduj bezpiecznie” łącznie 10 nagród, w tym między innymi dla Osiedla Mickiewicza – pierwszego certyfikowanego w systemie BREEAM osiedla mieszkalnego w Polsce.

- Oprócz kryteriów wynikających z certyfikacji, na placu budowy Osiedla Mickiewicza, ale i innych inwestycji Skanska obowiązują wewnętrzne Standardy BHP, składające się z kilkudziesięciu norm dotyczących m.in. ubioru, składowania materiałów, używania maszyn itd., a także procedury wynikające z Porozumienia dla Bezpieczeństwa, którego Skanska była inicjatorem. Normy bezpieczeństwa dotyczą osób przebywających na placach budowy, a dodatkowo, każda inwestycja jest oznakowana tak, by bezpieczne były też osoby postronne. Wcześniej otrzymaliśmy wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy „Buduj Bezpiecznie” w 2013 roku dla osiedla Park Ostrobramska – naszej premierowej inwestycji w stolicy. To dla nas ogromny zaszczyt, że nasze starania zostają zauważone, a nasi pracownicy pozostają bezpieczni - komentuje Aleksandra Goller, menedżer Projektu Skanska Residential Development Poland.

Konkurs „Buduj bezpiecznie” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy ma na celu popularyzację bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na budowie oraz promocję wykonawców zapewniających bezpieczne stanowiska pracy.