c

Brzegi połączone

Press release 11.04.2016 09:08 CET

W Brzegach pod Wieliczką zakończyła się budowa prawie 1,3 km połączenia drogowego drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice – Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S-7). Droga ułatwi podróżowanie w regionie, ale umożliwi także bezpieczną organizację Światowych Dni Młodzieży. W lipcu skorzystają z niej wierni pielgrzymujący na spotkanie z Papieżem. Krakowski odcinek drogi, o wartości blisko 7,2 mln zł brutto, zrealizowała Skanska na zlecenie ZIKiT w Krakowie.

fot. ZIKiT w Krakowie

Budowa trwała od czerwca 2015 r. do marca 2016 roku. - Nie jest to droga budowana wyłącznie z myślą o obsłudze komunikacyjnej Światowych Dni Młodzieży, ponieważ została już znacznie wcześniej umieszczona w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Krakowa. W połączeniu z inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, czyli budową odcinka pod węzłem Rybitwy, oraz kontynuacją tej drogi w gminie Wieliczka, będzie to trasa doprowadzająca ruch do S-7 – zaznacza Michał Pyclik, Rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Z korzyścią dla…
Nowa inwestycja w znacznym stopniu poprawi funkcjonalność Krakowskiego Węzła Drogowego i usprawni dojazd od północnej części Wieliczki do Węzła S-7. Odciążone zostaną lokalne drogi w kierunku Krakowa. Kierowcy odetchną z ulgą, gdyż takie rozwiązanie pozwoli uniknąć korków, a sama podróż stanie się szybsza, bardziej komfortowa i bezpieczna.
Oddanie drogi do użytkowania pozwoli także na rozwój sąsiadujących ze sobą stref gospodarczych położonych na terenie Gminy Krakowa (Rybitwy) i Wieliczki (powstająca Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej). To wiąże się z kolei z rozwojem gospodarczym okolicy, która stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. Na inwestycji zyskają również okoliczni mieszkańcy, którzy odzyskają spokój i ciszę za oknem z związku ze zmniejszeniem się ruchu samochodowego w ich okolicy. Rozwój stref gospodarczych pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy, co obniży poziom bezrobocia.

Zakres prac
- W ramach zadania wykonaliśmy drogę w krawężnikach kamiennych o długości ok. 1300 m i szerokości 7 m. Na odcinku końcowym droga rozwidla się na dwie łącznice tworząc połączenie z Węzłem Rybitwy na drodze S7. Wykonaliśmy ok. 300 m ciągu pieszo-rowerowego oraz 1000 m ścieżki rowerowej, które zostały oddzielone od drogi pasem dzielącym oraz barierą ochronną – informuje Michał Nosek, Kierownik Budowy, Skanska. Wzdłuż drogi powstało oświetlenie. - W ramach prac wykonaliśmy również skanalizowane skrzyżowanie, dwie drogi serwisowe dla obsługi pobliskich terenów oraz ekrany akustyczne na odcinku 120 metrów. Droga została odwodniona za pomocą kanalizacji deszczowej.

Doświadczenie Skanska
Skanska ma w swoim portfolio wiele obiektów drogowych, realizując zarówno duże projekty na drogach krajowych i wojewódzkich, jak i mniejsze kontrakty, ważne dla lokalnych społeczności, w tym m.in. drogi gminne czy powiatowe. Oferta firmy obejmuje kompleksowe usługi, zarówno z zakresu projektowania, jak i wykonawstwa infrastruktury komunikacyjnej na terenie całego kraju. - Korzystamy z nowoczesnych technologii - nasze obiekty powstają m.in. dzięki wykorzystaniu BIM (Inteligentne zarządzanie informacjami o projekcie), modelowania 3D czy skaningu laserowego – podkreśla Aleksander Szerner, Menadżer Wsparcia Technicznego, Skanska.

Do najważniejszych inwestycji drogowych Skanska należą m.in.: ponad 152-kilometrowy odcinek autostrady A1 (Gdańsk-Toruń), droga ekspresowa S8, odcinek 9, Węzeł Walichnowy–Węzeł Wrocław w pobliżu Łodzi, Trasa W-Z i Trasa Sucharskiego w Gdańsku, odcinek G1 DTŚ w Gliwicach, Zachodnia Obwodnica Poznania (etap I) oraz Wschodnia Obwodnica Wrocławia.
Dzięki doświadczeniu, wiedzy i wykwalifikowanej kadrze oddajemy inwestycje, które służą mieszkańcom i osobom podróżującym przez lata.

Skanska w regionie
Od wielu lat Skanska realizuje w Małopolsce inwestycje z zakresu budownictwa inżynieryjnego i ogólnego. Wśród nich wymienić można m.in.: drogę wojewódzką nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa, pierwszy etap budowy drogi wojewódzkiej nr 768 z Brzeska do Koszyc, drogę łączącą Brzegi z węzłem Rybitwy (odcinek wielicki), Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni i Tarnowie oraz remonty dróg powiatowych i ulic w całym województwie, w tym przebudowę ul. Spokojnej w Tarnowie. Aktualnie trwa m.in. budowa obwodnicy Miechowa, tras rowerowych w Małopolsce od gminy Brzeszcze do gminy Skawina, czy ekranów akustycznych w ciągu drogi S7. 

Pobierz