c

Skanska poprawi bezpieczeństwo w Biłgoraju

Press release 15.04.2016 11:15 CET

Inwestycje drogowe są znakomitą okazją nie tylko do wymiany zniszczonej nawierzchni, ale też do takiej przebudowy dróg, żeby stały się one bezpieczniejsze. 19 kwietnia rzeszowski Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska rozpoczyna prace na dwukilometrowym odcinku ul. Nowakowskiego w Biłgoraju, aby za pół roku kierowcy mogli bezpieczniej wrócić do domu, a mieszkańcy zyskali lepszy dojazd do swoich posesji.

Roboty drogowe

Kontrakt o wartości blisko 4 mln zł netto firma zrealizuje na zlecenie Gminy Biłgoraj. To już druga inwestycja drogowa Skanska w mieście. W ubiegłym roku spółka zrealizowała przebudowę ulic Sikorskiego i Armii Kraków.

- W ramach zadania w pierwszej kolejności wykonamy przebudowę sieci energetycznej, teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej. Następnie przebudujemy sieć wodociągową i zbudujemy nową kanalizację deszczową – wymienia Przemysław Myszka, Kierownik Budowy, Skanska. - Po wykonaniu prac sieciowych rozpoczniemy prace drogowe – kontynuuje Przemysław Myszka. – Wykonamy wykopy i nasypy z wymianą podłoża gruntowego, następnie podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię bitumiczną w dwóch warstwach oraz humusowanie i umocnienie skarp. Powstaną także chodniki i zjazdy do posesji. Na końcu wykonamy oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie uliczne - dodaje.

Ekologiczna ochrona skarp
Do umocnienia skarp Skanska użyje płyt ażurowych i faszynady.

- Faszyny to drewniane żerdzie połączone w wiązki. Faszyna tworzy naturalne zbrojenie skarpy i jest niezwykle skutecznym zabezpieczeniem przed jej erozją. Nasadzenia roślin w koronie skarpy dodatkowo wzmacniają konstrukcję. Mamy faszyny wykonane z drewna bez zdolności do kiełkowania (faszyny z drzew iglastych) oraz faszyny z drewna ze zdolnością do kiełkowania (np. faszyny wierzbowe). Wiązki ułożymy w zagłębieniach równolegle do skarpy i zamocujemy za pomocą drewnianych kołków. Na koniec zagłębienia wypełnimy ziemią – wyjaśnia Kierownik Budowy.

- Bazując na naszym dotychczasowym doświadczeniu wykorzystujemy sprawdzone rozwiązania, ale też stale poszukujemy nowszych i bardziej innowacyjnych pomysłów. Starannie dobieramy technologie wykonywania projektów. Rozwiązania, jakie zastosujemy podczas przebudowy ul. Nowakowskiego, to krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju – podkreśla Piotr Subczak, Dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie, Skanska. – Zgodnie z regułami zrównoważonego rozwoju nasze działania prowadzimy w sposób, który minimalizuje wpływ inwestycji na środowisko naturalne – dodaje Piotr Subczak.

Etapy prac
Do końca maja zaplanowano przebudowę sieci uzbrojenia terenu, do końca lipca roboty ziemne i brukarskie, zaś do końca sierpnia firma wykona podbudowy i roboty nawierzchniowe.

Prosimy o ostrożność
- Roboty prowadzone w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie należą do grupy prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na duże zagrożenie dla osób wykonujących pracę oraz dla postronnych uczestników ruchu – mówi Przemysław Myszka ze Skanska. – Dlatego też kierowców, pasażerów i mieszkańców okolic prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania tymczasowego wprowadzonego na czas robót – apeluje. - Dołożymy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas prace były jak najmniej odczuwalne – dodaje.

Pobierz