c

Ewakuacja na budowie Prokuratury Rejonowej w Szczecinie

Press release 27.04.2016 15:25 CET

Zadymione pomieszczenia, próbna ewakuacja budowy i pokaz gaszenia pożaru – takie „atrakcje” na szczecińskiej przebudowie budynku Prokuratury Rejonowej czekały wczoraj na pracowników.  Wszystko to w ramach ćwiczeń podczas odbywającego się obecnie Tygodnia Bezpieczeństwa.

Pokazowe gaszenie pożaru

Tydzień Bezpieczeństwa
W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa - największego na polskim rynku przedsięwzięcia związanego z bezpieczeństwem pracy, w dniach od 25 kwietnia do 1 maja na setkach budów w całej Polsce odbywają się ćwiczenia oraz pokazy związane z promowanie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest dla Skanska sprawą priorytetową, dlatego włączamy się w działania służące eliminacji wypadków przy pracy.

Ze szczecińskiego placu budowy…
- Także na naszej budowie w Szczecinie postanowiliśmy zorganizować wraz ze Strażą Pożarną ćwiczenia i pokazy dla uczestników inicjatywy. Nie obyło się bez symulacji dymu, ognia i ewakuacji uwięzionych w budynku pracowników budowy – mówi Łukasz Sobczak, Kierownik Budowy, Skanska. Uczestnicy wydarzenia zorganizowanego na prowadzonej obecnie przez Skanska przebudowie budynku Prokuratury Rejonowej w Szczecinie zostali odpowiednio wcześnie uprzedzeni i przygotowani do odbywających się ćwiczeń.

Przebieg zdarzenia
Pierwszą osobą, która zobaczyła ulatniający się w budynku dym był koordynator BHP. Niezwłocznie zadzwonił na Straż Pożarną zgłaszając całe zdarzenie. Dwa wozy strażackie pojawiły się na miejscu po 3 minutach. W tym czasie część pracowników zdążyła się ewakuować i udać w bezpieczne miejsce. Niestety pozostali utkwili w budynku i z niepokojem czekali na wsparcie. Strażacy musieli przeprowadzić ewakuację pracowników i natychmiastową wentylację pomieszczeń. Uwięzionym udało się dotrzeć w miejsce zbiórki. Koordynator sprawdził listę obecności, by ustalić, czy wszyscy wydostali się z pomieszczeń. Po szczęśliwie zakończonej akcji pokazowej odbyło się szkolenie informujące o tym, jak należy prawidłowo gasić pożar.

„Włącz myślenie – planuj i reaguj”
Tegoroczne hasło przewodnie inicjatywy brzmi: „Włącz myślenie – planuj i reaguj”. Odbywa się ono w firmach skupionych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - zrzeszeniu największych na polskim rynku generalnych wykonawców, zawiązane w 2010 roku, które za podstawowy cel postawiło sobie wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy.

Widzisz? Reaguj! 
Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa oprócz istotnego planowania działań oraz analizy i eliminacji sytuacji potencjalnie niebezpiecznych dotyka także kwestii współodpowiedzialności. To właśnie współpraca i odpowiedzialność każdego pracownika, bez względu na pełnioną funkcję i etap procesu budowlanego, pozwala zmniejszyć liczbę wypadków i uczynić miejsce pracy bezpieczniejszym. - Każdy z nas na budowie – niezależnie od obejmowanego stanowiska czy miejsca pracy - jest i powinien być odpowiedzialny za bezpieczeństwo. To od naszej reakcji może zależeć życie i zdrowie osób nas otaczających. Z drugiej strony, to w czyiś rękach może leżeć nasze bezpieczeństwo. Często gubi nas nieznajomość procedur BHP, ale także rutyna i brak wyobraźni. Istotne jest zarówno prawidłowe planowanie prac na budowie, jak i odpowiedzialny nadzór. Ten Tydzień Bezpieczeństwa ma nam przypomnieć, jak ważne są współdziałanie i współodpowiedzialność - wyjaśnia Daria Krawczak, Menadżer Zespołu ds. BHP w Skanska S.A.

Wydarzenia Tygodnia Bezpieczeństwa będzie można śledzić na www.skanska.pl/tydzienbezpieczenstwa oraz www.facebook.com/skanskapolska.

Więcej informacji: www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl.