c

Na obwodnicy Leśnicy powstaje most nad mostem

Press release 06.05.2016 15:20 CET

Ruszyły prace przy budowie mostu przez rzekę Bystrzycę. Powstaje nad istniejącym mostem Ratyńskim. Obwodnica Leśnicy to najważniejsza inwestycja na zachodzie Wrocławia. Po jej wybudowaniu ta część miasta zostanie zdecydowanie odciążona. Inwestorem są Wrocławskie Inwestycje, a generalnym wykonawcą firma Skanska. Od soboty 7 maja zamknięcie ul. Rdestowej.

wizualizacja

Uwaga kierowcy – 7 maja zamknięcie ul. Rdestowej
W sobotę, 7 maja ul. Rdestowa zostanie zamknięta. Jest to związane z prowadzeniem robót na przecięciu tej ulicy i połączeniem odcinka ulic Osinieckiej i Granicznej. Dojazd Rdestową, zarówno od ulicy Jerzmanowskiej jak i Granicznej, będzie możliwy tylko do skrzyżowania z powstającą trasą. Wyznaczony objazd poprowadzi od Jerzmanowskiej przez ulice: Strachowicką, Pieprzną i Przybyły do Granicznej. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Prace potrwają do lipca. Kierowców prosimy o wyrozumiałość.

Na odcinku I, na alei Stabłowickiej, od ul. Granicznej do ul. Osinieckiej ułożona została już docelowa warstwa bitumiczna podbudowy, powstały też m.in. krawężniki drogowe i ciąg pieszo-rowerowy.

Most nad mostem
Ruszyły prace przy budowie mostu przez rzekę Bystrzycę, w ciągu DK 94. Powstaje on nad istniejącym mostem Ratyńskim. Będzie miał 7 przęseł, 327 m długości i ponad 16 m szerokości.

- Obiekt wykonamy w technologii nasuwania podłużnego – mówi Marcin Sęk, Kierownik Robót Mostowych, Skanska. - Polega to na przesuwaniu gotowej konstrukcji segmentu mostu z przyczółka na kolejne podpory. Produkcja segmentów będzie się odbywać w wytwórni znajdującej się za przyczółkiem mostowym. Po wykonaniu segmentu w wytwórni będziemy go przesuwać do przodu za pomocą sprzętu hydraulicznego. Operacja wytwarzania i nasuwania kolejnych segmentów będzie powtarzana do całkowitego ukończenia obiektu. Podczas tej operacji zastosujemy stalowy awanbek (dziób montażowy), który pozwoli na oparcie przęsła na podporze, co wpłynie na zmniejszenie naprężeń w przęśle.

Konstrukcja będzie nasuwana po łożyskach tymczasowych. Po zakończeniu operacji całość podniesiemy na kolejnych podporach, a łożyska tymczasowe wymienimy na docelowe. Obiekt wyposażony zostanie w kapy chodnikowe, płyty przejściowe, dylatacje, odwodnienie, bariery ochronne, balustrady oraz nawierzchnię drogową. Jezdnia o szerokości 7 m będzie miał dwa pasy ruchu. Most pozwoli na bezkolizyjnie i bezpieczne przeprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego Osi Inkubacji nad rzeką Bystrzycą i obszarem Natura 2000.

- Do tej pory wykonaliśmy 27 pali wielkośrednicowych (fi 1000 mm), o długości od 13 do 23 metrów, fragment jednego z przyczółków, a także fundamenty, ściany i ruszt stalowy pod szalunek wytwórni, w której będziemy produkować segmenty mostu – dodaje Marcin Sęk. - Obecnie kontynuujemy wykonywanie pali, przyczółków i podpór. Wykonujemy też próbne obciążenia na podporze G, przygotowujemy bieżnię do nasuwania segmentów mostu. Pierwsze segmenty będziemy nasuwać na przełomie czerwca i lipca. Dzięki zastosowaniu technologii nasuwnia podłużnego przy budowie mostu, nie będzie konieczności wyłączania mostu Ratyńskiego z ruchu, nad którym powstaje obiekt.

Na tym odcinku (od ul. Piołunowej do ul. Ratyńskiej), poza budowanym mostem, prowadzone są równolegle prace ziemne (stabilizacja podłoża, nasyp), a także przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej.

Odcinek od ul. Średzkiej do ul. Ratyńskiej – na etapie oczekiwania na Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).
Odcinek od ul. Piołunowej do ul. Osinieckiej – na etapie prac projektowych.

Wiadukt
W ramach obwodnicy Leśnicy, wzdłuż ul. Beskidzkiej powstaje wiadukt. Będzie miał 7 m rozpiętości i 50 m długości. Obecnie wykonywane jest zbrojenie i szalowanie jego dwóch segmentów. Na obiekcie zostaną zamontowane m.in. ekrany akustyczne, balustrady, oświetlenie. Wiadukt pozwoli na bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Beskidzkiej.

Będzie szybciej i bezpieczniej
- Inwestycja usprawni zdecydowanie ruch w tej części miasta, odciąży Leśnicę i skróci czas wjeżdżających do Wrocławia od strony Środy Śląskiej. Będzie szybciej i bezpieczniej – mówi Paweł Fidelak, Menadżer Projektu, Skanska.

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę 7,1 km nowej jezdni we wrocławskiej dzielnicy Leśnica, która połączy ul. Średzką z ul. Graniczną. Obwodnica będzie dwukierunkową drogą jednojezdniową. Ponadto, w ramach zadania powstanie nowy most nad rzeką Bystrzycą, dwa wiadukty: nad przyszłą linią kolejową do portu lotniczego i nad aleją Stabłowicką, a także przejście technologiczne i przejścia dla zwierząt.

Pobierz