c

Pyrzowice z najnowocześniejszym terminalem Cargo

Press release 24.05.2016 09:06 CET

Wczoraj w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach uroczyście otwarto terminal Cargo. To najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce. Inwestycję w 18 miesięcy wykonała Skanska. Jej wartość to blisko 36 mln zł netto. Nowoczesny terminal umożliwi dalszy rozwój portu w kierunku obsługi przewozów towarowych drogą lotniczą.

fot. GTL S.A.

Moduły i strefy
Obiekt ma 12 tys. m² powierzchni i jest trzykrotnie większy od obecnie użytkowanego terminalu towarowego. - Biorąc pod uwagę silny rozwój Pyrzowic pod kątem obsługi cargo, w projekcie terminalu zostały zastosowane takie rozwiązania konstrukcyjne, by w przyszłości możliwa była modułowa reorganizacja obiektu, stąd aranżację hali można dostosowywać do wielkości  i potrzeb firm kurierskich – informuje Jacek Kościelny, Menadżer Projektu, Skanska. Terminal podzielony jest na dwie części – obsługującą fracht lotniczy oraz część biurową. Projektant przewidział stworzenie niezależnych stref – tak, by każdy najemca, otrzymał swoją własną, odseparowaną od innych, przestrzeń do prowadzenia działalności. - Firmy mają swoje miejsca parkingowe, rampy rozładunkowe, bramy ze strony płyty Cargo i parkingu, serwerownie oraz własne biura i zaplecza – zaznacza Rafał Melerski, Kierownik Budowy, Skanska. Na terenie hali pojawią się także biura Urzędu Celnego oraz Straży Granicznej.

Wysoka przepustowość
Nowy obiekt to pierwszy budynek z projektowanego kompleksu Cargo przy MPL Katowice w Pyrzowicach. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych zagwarantuje szybką i kompleksową obsługę paczek - od momentu rozładunku z samolotu, poprzez transport do magazynu, gdzie dzięki nowoczesnym systemom sortującym będą one wydawane kurierom i firmom transportowym. Wszystko to przyspieszy pracę - docelowo aż kilka tysięcy paczek na godzinę - skracając czas oczekiwania na przesyłki oraz zapewniając najwyższej jakości serwis w czasie tzw. szczytów paczkowych, np. przed świętami.
 
Dogodna lokalizacja
Terminal powstał na ok. 11 ha działce położonej przed nową płytą postojową samolotów cargo, w południowo-wschodniej części lotniska. Lokalizacja obiektu zdecydowanie przyspieszy i ułatwi obsługę frachtowców, co jest szczególnie istotne z perspektywy firm kurierskich. Jednocześnie takie położenie terminalu gwarantuje odseparowanie ruchu drogowego, związanego z obsługą pasażerów, od tego, który dotyczy towarów.
 
Wyzwania
W ramach prac Skanska rozbudowała i przebudowała istniejący układ energetyczny w MPL Katowice w Pyrzowicach. Powstały 2 stacje rozdzielcze SN (15kV i 20kV) wyposażone w pełen monitoring i możliwość sterowania parametrami na odległość przez obsługę lotniska. - Wykonany układ zapewnia redundancję energetyczną portu na wypadek awarii. Prace polegające na skomplikowanych przepięciach energetycznych prowadzone były w pełnej koordynacji ze służbami zewnętrznymi, naszymi podwykonawcami i obsługą katowickiego portu lotniczego w warunkach funkcjonującego lotniska. Roboty energetyczne w swej skali i złożoności technicznej były unikalne dla kontraktów budowlanych, a automatyka sterująca stacji wymagała - przed oddaniem do użytkowania - wielu prób, testów oraz prac programistycznych, tak by wykonany system był wolny od jakichkolwiek błędów i w pełni spełniał wymagania klienta – informuje Jacek Kościelny.
 
Cargo w liczbach:
12 tyś m² - powierzchnia samego terminalu to w tym:
- 10 tyś m² - powierzchnia magazynowa oraz:
- 2 tyś m² - powierzchnia biurowa
96,5 tyś m³ - kubatura
10,2 m - wysokość obiektu
154 m - długość obiektu
67,5 m - szerokość obiektu.
 
Inwestycja objęła także zagospodarowanie terenu. Na powierzchni blisko 6 tyś m² powstał systemu dróg wewnętrznych, place manewrowe oraz parking, który pomieści 29 tirów (do 40 t.), 38 samochodów dostawczych (do 3,5 t.) i 109 samochodów osobowych.
 
Wspólna wizja
Po raz pierwszy w Polsce w projektowanie lotniczego terminalu Cargo zaangażowani byli najemcy powierzchni, dzięki temu obiekt będzie spełniał wszystkie wymogi funkcjonalne użytkujących go firm. - Nasze prace dla GTL S.A. organizacyjnie musiały także uwzględniać potrzeby przyszłych najemców. Na etapie realizacji w nasz harmonogram wprowadziliśmy dodatkowe kamienie milowe m. in. związane np. z wymaganymi terminami przekazania przez Skanska powierzchni dla operatorów pod montaż technologii. Takie podejście do realizacji oprócz naszej dużej elastyczności, wymagało od nas również dodatkowej koordynacji  wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, nie mówiąc o sprawnym planowaniu dostaw i robót na budowie – informuje Jacek Kościelny. Dzięki bardzo dobrej współpracy wszystkich stron, naszemu doświadczeniu w realizacji podobnych kontraktów mamy nadzieję, że sposób w jaki powstał nowy terminal przyczyni się niebawem do sprawnego i szybkiego rozpoczęcia działalności w Pyrzowicach przez operatorów cargo.

Lotniskowe inwestycje Skanska w Pyrzowicach
Terminal Cargo i oddany w czerwcu ubiegłego roku terminal przylotowy C to ostatnio zakończone realizacje Skanska w MPL Katowice w Pyrzowicach. Do wcześniejszych należą modernizacja hangaru technicznego dla samolotów linii Wizz air, jednego z głównych przewoźników w Pyrzowicach (2011 r.) oraz rozbudowa terminalu A powiększająca jego hall główny w strefie kolejki do odprawy, a także w strefie oczekiwania (2012 r.). Obecnie Skanska kolejny raz rozbudowuje terminal A, który zostanie powiększony od strony płyty lotniskowej o 371 m², przekształca dotychczasową drogę startową w drogę kołowania oraz rozbudowuje drogę wojewódzką nr 913. 

Katowice Airport
Obecnie Katowice Airport jest najważniejszym – po Lotnisku Chopina w Warszawie – ośrodkiem cargo lotniczego w kraju. - Port pełni funkcję lotniczego hubu towarowego dla południa kraju. Na lotnisku działają takie firmy kurierskie jak DHL Express, TNT, FedEx i UPS, realizując stąd regularne, codzienne rejsy z frachtem do swoich europejskich portów przeładunkowych. Ponadto Pyrzowice są portem pierwszego wyboru  w przypadku czarterów cargo. W 2015 roku  obsłużono tu 16 119 ton ładunków. Budowa nowej bazy cargo to ważny element realizacji strategii rozwoju rynku przewozów towarów drogą lotniczą – nie tylko w Pyrzowicach, ale i w całej południowej Polsce - podkreśla Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. - Oddanie do użytku nowej bazy cargo pyrzowickiego lotniska to początek realizacji projektu strefy logistyczno-przemysłowej w południowo-wschodniej części portu. Dzięki współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przedsięwzięcie będzie pełnym sukcesem biznesowym z pożytkiem dla mieszkańców regionu i pozycji województwa na gospodarczej mapie Polski.