c

Jak zadbać o pracownika latem

Press release 23.06.2016 07:00 CET

Średnia maksymalna temperatura w sierpniu ubiegłego roku w Warszawie wynosiła 29,7°C. Tegoroczne prognozy wskazują, że także nadchodzące lato będzie owocować w upalne dni. Słońce i skwar za oknem cieszą każdego urlopowicza, jednak dla pracodawców to szereg dodatkowych obowiązków, które muszą spełnić chcąc zapewnić pracownikom komfortową pracę. I nie chodzi tylko o to, aby spełniać wymagane przez normy minimum.

BHP latem

Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które chronią pracowników przez sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi oraz zapewniają im komfort pracy to obowiązek każdego pracodawcy niezależnie od pory roku. Lato, to jednak wyjątkowy czas – podczas upałów życie i zdrowie pracownika jest dodatkowo narażone na szereg niebezpieczeństw będących konsekwencją wysokich temperatur. Dla przykładu mogą być to omdlenia lub osłabienia organizmu, a w najgorszym wypadku nawet tzw. udar słoneczny. To co może zrobić pracodawca, aby zapobiec tego typu sytuacjom to przede wszystkim zapewnienie pracownikom stałego dostępu do płynów. Musi być on dostarczony w ilości niezbędnej do zaspokojenia pragnienia. W przypadku np. pracowników budowlanych woda sprawdzi się zarówno do picia, jak i do celów higienicznych. Dla osób, które pracują na otwartej przestrzeni kluczowa będzie także możliwość skrócenia czasu pracy w przypadku wysokich temperatur.

- W Skanska w letnie dni, gdy temperatura powietrza jest powyżej normy, pracownicy na placu budowy nie tylko pracują krócej, ale także mają dłuższe przerwy, a dodatkowo zwiększona zostaje rotacja pracowników w ciągu dnia pracy - mówi Daria Krawczak, Menadżer-Doradca w Zespole ds. BHP Skanska SA. - Decyzje o podjęciu odpowiednich działań podejmują kierownicy budów na bieżąco, ponieważ to oni wiedzą najlepiej jakie w danym momencie są potrzeby zespołu. Pracownicy mają stały dostęp do wody mineralnej, napojów i innych płynów. Nie należy również zapominać o odpowiednich środkach ochrony indywidualnej, takich jak np. okulary przeciwsłoneczne. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pracy w pomieszczeniu zamkniętym. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do płynów, a także zabezpieczyć ich przed słońcem na przykład poprzez założenie rolet lub zasłon.

Co mówi prawo?

Zgodnie z funkcjonującymi normami, pracodawca powinien dostarczać pracownikom napoje w  miejscu usytuowanym nie dalej niż 75 metrów od stanowiska pracy. Nie zostały wdrożone regulacje, mówiące jakie dokładnie mają być to płyny. Warto jednak dodać, że w każdym przypadku napoje powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy, jak i potrzeb pracowników. To co niezwykle istotne, to fakt, że pracodawca nie może zwolnić się z tego obowiązku wypłacając pracownikom dodatkowe wynagrodzenie. Takie działanie jest niezgodne z prawem.

Dodatkowo należy wspomnieć, że nie ma w Kodeksie pracy przepisu, który wskazywałby na konieczność instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych. Jeśli jednak znajduje się ona w biurze, to nie powinna działać w drugą stronę, czyli nie wyziębiać pracowników. Niemniej, normy BHP wskazują na obowiązek zabezpieczenia pomieszczenia przez niekontrolowanymi napływami ciepła oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. Powinniśmy jednak pamiętać, aby iść o krok dalej niż wskazują przepisy. W Skanska udało nam się wypracować standardy poprzez wiele lat doświadczeń i wypływających z nich wniosków. - W tym roku stworzyliśmy raport BHP, który powstał w oparciu o obserwacje prowadzone w ubiegłym roku. Płynące z nich nauki okazały się dobrą drogą do zmniejszenia liczby wypadków na budowach. W okresie letnim, ale także przez cały rok zapewniamy zarówno pracownikom budowlanym, jak i biurowym komfortowe warunki pracy - dodaje Daria Krawczak. - Czynnie działamy także na rzecz budowania świadomości na temat bezpieczeństwa nie tylko wśród pracowników naszej firmy, ale i na zewnątrz. W Skanska stale rozwijamy swoje kompetencje w temacie bezpieczeństwa. Nadrzędną wartością jest dla nas życie i zdrowie ludzkie. Uczymy się na błędach, analizujemy i wyciągamy z nich wnioski, bo w kwestii bezpieczeństwa nie można spocząć na laurach.

Pobierz