c

Nowe ronda w centrum Koszalina

Press release 27.06.2016 13:00 CET

Skanska rozpoczyna prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Zwycięstwa – Jana Stawisińskiego – Rotmistrza Witolda Pileckiego w Koszalinie wraz z przebudową ul. J. Piłsudskiego (odcinek ślepy) od ul. Zwycięstwa do ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Mapa dla pieszych

Projekt o wartości ponad 3 mln zł netto zleciła Gmina Miasto Koszalin - Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie. Zakończenie prac przewidziane jest do 30 września 2017 r.

Z myślą o mieszkańcach
Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę komfortu jazdy i na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Projekt obejmuje prace drogowe oraz uzbrojenie terenu. Kierowcy zyskają dwa ronda i nową nawierzchnię jezdni, piesi chodniki, a cykliści ścieżkę rowerową. Powstaną nowe miejsca parkingowe oraz 2 zatoki autobusowe. Zagospodarowane zostaną także tereny zielone, a dodatkowo obszar wzbogaci się o drzewa i krzewy. W ramach zadania wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne LED oraz sieć teletechniczna i elektryczna. Zmieni się lokalizacja pomników pamięci Janka Stawisińskiego i Generała Władysława Andersa.

Uwaga kierowcy i piesi – zmiany od 3 lipca
Rozpoczęcie prac wiąże się z zamknięciem jezdni i zmianami w ruchu pieszym. –Pierwszy etap obejmuje przebudowę ul. Pileckiego, drugi ul. Stawisińskiego. Prace będą prowadzone jednocześnie na obu odcinkach. Pierwsze zmiany nastąpią 3 lipca w godzinach porannych i będą wiązały się z wyłączeniem z ruchu odcinków ulic Pileckiego i Stawisińskiego. W tym samym czasie sygnalizacja świetlna w obrębie skrzyżowania zostanie wyłączona - mówi Jacek Wołyniec, Kierownik Budowy, Skanska. Na ul. Zwycięstwa ruch będzie odbywał się płynnie.

- Kolejne etapy obejmą ul. Zwycięstwa, “ślepy” odcinek ul. Piłsudskiego i ul. Matejki. Na tych odcinkach wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, o których będziemy informować z wyprzedzeniem– mówi Jacek Wołyniec, Kierownik Budowy, Skanska. - Na potrzeby przebudowy wprowadzone zostaną odpowiednio oznakowane objazdy dla kierowców. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych w obrębie budowy zostaną wyznaczone specjalnie oznakowane tymczasowe ciągi komunikacyjne – dodaje Kierownik Budowy. - Dołożymy wszelkich starań, aby niedogodności związane z naszymi pracami były dla kierowców i pieszych jak najmniej odczuwalne. Liczymy na wyrozumiałość i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie – apeluje Wołyniec.

Doświadczenie Skanska
Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, w tym profesjonalne brygady bitumiczne pracujące przy budowie dróg i mostów. Dysponujemy własnym zapleczem techniczno-sprzętowym (wytwórnie mas bitumicznych, bazy sprzętu, laboratoria, kopalnie kruszyw, wytwórnie betonu towarowego). Korzystamy z nowoczesnych technologii - nasze realizacje powstają m.in. dzięki wykorzystaniu BIM (Inteligentne zarządzanie informacjami o projekcie), modelowania 3D czy skaningu laserowego. Dzięki temu obiekty, które wykonujemy służą przez lata mieszkańcom i osobom podróżującym. Możemy pochwalić się takimi projektami jak spektakularne węzły drogowe, autostrady i obwodnice miast, mosty. Z powodzeniem realizujemy również mniejsze kontrakty, ważne dla lokalnych społeczności, w tym m.in. drogi gminne, powiatowe, parkingi, ścieżki rowerowe, miasteczka ruchu drogowego, wiadukty drogowe i kolejowe, tunele, przejścia podziemne i kładki dla pieszych.