c

Stacja Libiąż – wygodniej dla podróżnych, sprawniej dla przewozu towarów

Press release 13.07.2016 10:24 CET

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły 33 mln zł na modernizację stacji Libiąż na trasie z Trzebini do Zebrzydowic. Podróżni zyskają wygodny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych peron. Sprawną obsługę pociągów towarowych m.in. z kopalni zapewni przebudowa torów. Prace remontowe zakończą się w połowie 2017 r. Wykonawcą inwestycji jest Skanska.

fot. Skanska

Modernizacja stacji w Libiążu zapewni wygodniejszą obsługę podróżnych. Wyższy peron i antypoślizgowa nawierzchnia ułatwią wsiadanie do pociągów. Zamontowane zostaną nowe wiaty, ławki, oświetlenie, megafony i tablice informacyjne. Odnowiona zostanie także kładka nad torami i dojście do peronu. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace na stacji obejmą obiekty inżynieryjne, 9 km torów stacyjnych, 21 rozjazdów, 2 przejazdy kolejowo-drogowe, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem. Zastosowanie specjalnych podkładów i mat antywibracyjnych oraz montaż szyn bezstykowych ograniczy hałas przejeżdżających pociągów. Po odnowionych torach pociągi pasażerskie będą mogły jeździć prawie trzykrotnie szybciej niż obecnie - z prędkością 100 km/h, a towarowe 70 km/h.

Zyska kopalnia i sprawny przewóz towarów
Zmodernizowana stacja Libiąż usprawni również transport towarów. Łatwiejszy będzie przewóz węgla z kopalni „Janina”. Wykonanie nowego połączenia bocznicy z torami głównymi sprawi, że pociągi jadące od strony Chrzanowa, będą mogły wjeżdżać bezpośrednio na teren kopalni bez potrzeby przejeżdżania przez stację Libiąż. Modernizacja nie wpłynie na ruch kolejowy i nie będzie powodowała zakłóceń w ruchu kopalni.

Bezpieczniej na przejazdach kolejowo-drogowych
W ramach prac przebudowane zostaną dwa przejazdy kolejowo-drogowe w Libiążu przy ulicy Kamiennej i ulicy Orzeszkowej. Oba zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia sygnalizacyjne i rogatki. Sprawniejszy przejazd aut zapewni nowa nawierzchnia, a monitoring pozwoli nadzorować bezpieczeństwo na skrzyżowaniu drogi i toru.

Kolejowe realizacje Skanska w Małopolsce
W roku 2015 został oddany do eksploatacji nowo wybudowany 10-km odcinek  na linii kolejowej nr 97 Skawina-Żywiec wraz z dwoma mostami kolejowymi oraz licznymi obiektami inżynieryjnymi, przy czym most kolejowy nad rzeką Skawą o długości 640 m jest najdłuższym mostem kolejowym na terenie Małopolski. Rok wcześniej zakończyliśmy prace związane z przełożeniem linii kolejowej Kraków-Zakopane na odc. Stryszów-Zembrzyce, w ramach prac budowlanych na terenie zbiornika Świnna Poręba. To jedyna w Polsce linia budowana od podstaw w nowym śladzie. To także strategiczny projekt dla województwa małopolskiego ze względu na zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów, w tym miast: Kraków i Wadowice. Bez przełożenia linii kolejowej biegnącej dnem zbiornika nie można byłoby go napełniać Obecnie trwają intensywne prace nad budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej.

Środkowoeuropejski klaster korzystny dla klienta
- Od lat realizujemy projekty kolejowe i tramwajowe w Europie Środkowej - mówi Przemysław Janiszewski, Dyrektor Oddziału Kolejowego Skanska. – Jednak w ostatnim czasie nasza aktywność nabrała szczególnego tempa i charakteru. Połączone jednostki Skanska z Polski, Czech i Słowacji wspólnie działają w obszarach kolei i tramwajów. – Ta siła 700 specjalistów, pracujących rocznie nad ok. 50 projektami przyniosła nam w ubiegłym roku 600 mln zł sprzedaży. – Zyskują na tym nasi klienci, ponieważ synergia trzech krajów daje nam np. lepsze ceny u dostawców za sprawą zcentralizowanego zaopatrzenia – podkreśla Przemysław Janiszewski.
Na czym polega podejście Skanska do rynku kolejowego? – Wierzymy, że wspólnie możemy więcej, dlatego nad inwestycjami kolejowymi pracują nie tylko polscy inżynierowie, ale też nasze koleżanki i nasi koledzy z Czech i Słowacji. To daje naszym klientom, takim jak PKP, szerszy dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz rozwiązań dotąd niestosowanych w Polsce.