c

Kamień węgielny pod budowę dla najmłodszych pruszkowian

Press release 14.07.2016 13:25 CET

Urząd Miasta w Pruszkowie wmurował kamień węgielny pod budowę kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Jarzynowej w dzielnicy Bąki. Szkoła, przedszkole i żłobek – przyjazne dzieciom nowoczesne budynki z pełnym zapleczem rekreacyjno-edukacyjnym oraz gastronomicznym – będą korzystać z energooszczędnych rozwiązań. Projekt w formule „zaprojektuj i wybuduj”, o łącznej wartości blisko 35 mln zł brutto, realizuje Skanska na zlecenie Prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Jarzynowej w dzielnicy Bąki w Pruszkowie

Podczas uroczystości, która odbyła się 13.07.2016 r., obecni byli prezydent Pruszkowa i jego zastępca, Radni Rady Miejskiej i Przewodniczący Rady, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek miejskich oraz przedstawiciele duchowieństwa, generalnego wykonawcy i dziennikarze.

Treść aktu erekcyjnego:
„W dniu 13 lipca 2016 roku w Pruszkowie w województwie mazowieckim, w roku jubileuszowym Miasta świętującego nadanie praw miejskich sto lat wcześniej, gdy Prezydentem Pruszkowa był Jan Starzyński, Przewodniczącym Rady Miejskiej  Krzysztof Biskupski, proboszczem tutejszej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Ksiądz Kanonik Bogdan Przegaliński, jesteśmy świadkami uroczystego podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego wraz z kamieniem węgielnym pod budowę Zespołu Oświatowego w Pruszkowie - Bąkach, przy ulicy Jarzynowej, jako świadectwa dla przyszłych pokoleń mieszkańców Pruszkowa.

Staraniem władz samorządowych Pruszkowa w osobach Radnych Miejskich, z inspiracji Prezydenta Jana Starzyńskiego i wspierających tę inicjatywę Mieszkańców silnie rozwijającej się dzielnicy Bąki, przy użyciu środków finansowych z budżetu Miasta, postanowiono wznieść obiekt potrzebny dla rozwoju intelektualnego, kulturalnego i fizycznego Obywateli.

Jest naszą intencją, aby budowany Zespół Oświatowy jak najlepiej służył młodym Mieszkańcom Miasta. Niechaj dzięki tej inwestycji podwyższa się poziom kształcenia młodego pokolenia.

Oto dziś, wśród znakomitych Gości i Przyjaciół idei mającej sprawić, że powstający obiekt wkrótce wypełni się wesołym gwarem dziatwy, po wyposażeniu Aktu w stosowne podpisy, wmurowano dokument.”

- Jesteśmy dumni, że to właśnie Skanska pomaga przemienić wizję Inwestora w rzeczywistość – mówi Maciej Kiser, Menadżer Projektu, Skanska. – Cieszy nas, że realizujemy obiekt, dzięki któremu najmłodsi pruszkowianie zyskają bezpieczną i nowoczesną przestrzeń sprzyjającą nie tylko nauce i rozwojowi, ale także doskonałej zabawie. Czas spędzany w budowanych przez nas placówkach z pewnością będą umilać nowoczesne place zabaw i rozległe tereny rekreacyjne – dodaje.

Szkoła, przedszkole i żłobek w jednym miejscu
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie budynku szkoły podstawowej (zadanie 1) oraz budynku przedszkola i żłobka (zadanie 2).

Szkoła o powierzchni zabudowy 3 656 m kw., powierzchnia użytkowej 6 464 m kw i kubaturze 21 497 m sześc. pomieści 17 pracowni lekcyjnych wraz z zapleczami, pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i salami pomocniczymi, sceną z zapleczem sceny, stołówkę wraz z pełnym zapleczem kuchennym, bibliotekę z pracownią multimedialną, 2 świetlice z salą zajęć wyrównawczych, pomieszczenia dla nauczycieli: pokój nauczycielski, pokój cichej pracy, zaplecze socjalne, pomieszczenia administracyjne, sanitarne, pomocnicze i techniczne i szatnie. Wokół obiektu do dyspozycji uczniów będą elementy małej architektury: murki oporowe, rampy, schodki, ławki oraz 2 boiska sportowe o nawierzchniach syntetycznych.

Oddzielne wejście do strefy sali gimnastycznej umożliwi korzystanie z niej jako ośrodka miejskiego sportu i kultury.

Budynek mieszczący żłobek i przedszkole będzie nowoczesny, energooszczędny i przyjazny dzieciom. Obydwie placówki połączone będą wspólnym dziedzińcem i salą rekreacyjną. Obiekt o powierzchni zabudowy 3 195 m kw. i kubaturze 9 593 m sześć. pomieści także pełne zaplecze rekreacyjno-edukacyjne oraz gastronomiczne, infrastrukturę towarzyszącą tj. place zabaw, elementy małej architektury, zieleńce oraz parkingi dla rodziców dowożących dzieci. Nowoczesna architektura i zróżnicowana kolorystyka pomieszczeń żłobka i przedszkola stworzą ciepła atmosferę, co umili czas pobytu 150 maluchom.

Cały kompleks i jego otoczenie będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Gazowe pompy ciepła
- Budynki wykonamy w technologii tradycyjnej z prefabrykowanymi stropami i drewnianą więźbą dachową – mówi Marcin Bargłowski, Kierownik Budowy, Skanska. – Ciekawostką natomiast będą gazowe pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami, które zastosujemy w obiekcie – to technologia wykorzystania paliw gazowych do wysokosprawnego wytwarzania energii ciepła i chłodu. Instalacja takich pomp wymaga wykonania niektórych odwiertów pod kątem – wyjaśnia Kierownik Budowy. - Gazowe pompy ciepła to unikatowe na skalę kraju rozwiązanie, które pozwala na zwiększenie oszczędności już na etapie eksploatacji poprzez obniżenie zapotrzebowania na moc elektryczną. Zasilenie gazem jest tańsze niż użycie energii elektrycznej. Dodatkowo pompy gazowe mają większą efektywności niż sprężarkowe. Ma to bardzo duże znaczenie latem, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby chłodzenia w obiektach jest największe - wyjaśnia. - To także mniejsze gabaryty i masa urządzeń oraz redukcja wymaganej przestrzeni instalacyjnej – dodaje.

Pierwszą instalację w Europie z gazowymi pompami ciepła z funkcją produkcji energii elektrycznej wykonano zaledwie 2 lata temu w budynkach spółki PGNiG.

Skanska dla nauki i oświaty
Firma ma bardzo duże doświadczenie także w realizacji obiektów edukacyjno-oświatowych na terenie Mazowsza. W ostatnich latach spółka oddała do użytku m.in. budynek 10-oddziałowego przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej na warszawskim Wilanowie. Ciekawym projektem wykonanym przez Skanska jest także budowa Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych - obiekt uznany za kluczowy dla całego Mazowsza, dlatego część inwestycji została sfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Skanska zmieniła także wygląd budynków Państwowej Akademii Nauk – Siedziby Instytutu Podstaw Informatyki oraz Instytutu Wysokich Ciśnień. Spółka przebudowała również Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie oraz zbudowała Gmach Nowej Kreślarni dla Politechniki Warszawskiej. W tym roku portfolio firmy wzbogaciło się również o Hale techniczne Centrum Turbin Gazowych dla Instytutu Lotnictwa.

Pobierz