c

Krakowskie Bielany z lokalną obwodnicą

Press release 21.07.2016 10:38 CET

Szybsza i bezpieczniejsza podróż, polepszenie komunikacji w regionie oraz komfort akustyczny to najważniejsze korzyści dla kierowców i mieszkańców krakowskich Bielan z wybudowanej obwodnicy. Już dziś pierwsi kierowcy skorzystają z tej trasy.

fot. Skanska

Lokalna obwodnica to nowy dwujezdniowy odcinek drogi o długości 1,1 km, most nad rzeką Sanką oraz dwa ronda na połączeniach nowej drogi z ulicami Mirowską i Księcia Józefa. Ponadto ścieżka rowerowa, zatoka autobusowa i oświetlenie uliczne.

Inwestycję o wartości blisko 14,5 ml zł brutto na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wykonała Skanska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. - W pierwszej kolejności wykonaliśmy projekt drogi, a następnie - po uzyskaniu wszelkich pozwoleń - przystąpiliśmy do realizacji zadania – informuje Beata Szatanik, Menadżer Projektu, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Krakowie.

Komunikacja na pięć z plusem
Inwestycja, która połączy węzeł Mirowski w ciągu autostrady A4 oraz drogę wojewódzką nr 780, zwiększy mobilność mieszkańców Krakowa. Dzięki nowej trasie będą oni mogli szybciej, bezpieczniej i w bardziej komfortowy sposób dotrzeć do pracy czy domów. Ułatwi to dojazd do firm i zakładów zlokalizowanych na tutejszych terenach inwestycyjnych oraz umożliwi powstawanie nowych przedsiębiorstw, podnosząc konkurencyjność gospodarczą i atrakcyjność województwa. Lepsza infrastruktura komunikacyjna ułatwi ruch tranzytowy, ale i turystyczny. Dzięki obwodnicy będzie można zaoszczędzić kilkanaście minut i szybciej dotrzeć z Krakowa na Podkarpacie czy choćby do zachodniej granicy miasta. Droga umożliwi bowiem ominięcie osiedla Bielany i ułatwi wjazd na autostradę A4 w kierunku Rzeszowa, z drogi wojewódzkiej nr 780, od strony Alwerni, bez konieczności wykorzystywania ulic Krakowa oraz drogi wojewódzkiej 774 i węzła Balice. Z obwodnicy skorzystają również osoby jadące z centrum miasta na zachód drogą wojewódzką nr 780 w kierunku na Kryspinów, Alwernię i Oświęcim.

Nowa jakość życia
Po nowej obwodnicy będą się mogły poruszać samochody ciężarowe o dopuszczalnym nacisku osi wynoszącym 11,5 ton. To odciąży drogi gminne i lokalne powodując na nich mniejszy ruch, co podniesie bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów, pieszych i mieszkańców, ograniczając ilość kolizji. Auta ciężarowe nie będą tak bardzo niszczyć nawierzchni, która nie jest przygotowana na ich obsługę. Będzie mniej kolein, co zmniejszy prawdopodobieństwo wypadków samochodowych. Wyeliminowanie aut ciężarowych to także mniejsza ilość spalin i mniejszy hałas komunikacyjny, a co się z tym wiąże – lepsze samopoczucie i komfort życia mieszkańców Bielan.

Zakres prac
W ramach zadania powstał ponad kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 780 (od ul. Księcia Józefa do połączenia z południową obwodnicą Krakowa – autostradą A4 w węźle Mirowskim) klasy G o szerokości 7 m wraz z mostem nad rzeką Sanka. – Rozbudowaliśmy wloty łącznicy autostradowej (ul. Mirowska), zbudowaliśmy ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, oświetlenie uliczne oraz dwa czterowylotowe ronda. Przebudowaliśmy kanalizację deszczową, sieci teletechniczne i gazowe. Przestawiliśmy także przydrożną kapliczkę, której pierwotna lokalizacja kolidowała z nowo projektowaną drogą. Ponadto, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 – ul. Księcia Józefa powstała zatoka autobusowa – informuje Paweł Przytuła, Kierownik Budowy, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Krakowie.

Doświadczenie Skanska
Realizujemy zarówno duże projekty na drogach krajowych i wojewódzkich, jak i mniejsze kontrakty, ważne dla lokalnych społeczności, w tym m.in. drogi gminne, powiatowe, ulice, place, parkingi, ścieżki rowerowe, miasteczka ruchu drogowego. W Małopolsce wykonaliśmy m.in.: DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa, pierwszy etap budowy drogi wojewódzkiej nr 768 z Brzeska do Koszyc, drogę łączącą węzeł Rybitwy z drogą powiatową NR 2039, Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni i Tarnowie oraz remonty dróg powiatowych i ulic w całym województwie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, w tym profesjonalne brygady bitumiczne pracujące przy budowie dróg i mostów. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem techniczno-sprzętowym (wytwórnie mas bitumicznych, bazy sprzętu, laboratoria, kopalnie kruszyw, wytwórnie betonu towarowego). Ten ogromny potencjał pozwala nam sprostać nawet najbardziej skomplikowanym projektom. Dzięki temu z powodzeniem przemieniamy wizję inwestora w rzeczywistość, a co więcej -  wykonujemy obiekty, które służą mieszkańcom i osobom podróżującym przez lata.