c

Już jutro kolarze sławskiego triathlonu przejadą po nowej nawierzchni!

Press release 22.07.2016 09:10 CET

Już w weekend wyścig kolarski Sławskiego Festiwalu Triathlonu przejedzie nową nawierzchnią drogi wojewódzkiej nr 278 Lubiatów-Lubogoszcz. Trzymamy kciuki za kolarzy i bicie życiowych rekordów! Inwestycję na zlecenie Zarząd Dróg Wojewódzkich z Zielonej Góry realizuje firma Skanska. Będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo.

 

droga Lubiatów - Lubogoszcz

Wyścig kolarski po nowej nawierzchni
- Prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Lubiatów-Lubogoszcz rozpoczęliśmy niecały miesiąc temu - mówi Marek Niewiadomski, Kierownik Budowy, Skanska. - Pomimo tego, iż termin na sfinalizowanie całej inwestycji przypada na koniec września, w zasadzie większość robót już wykonaliśmy. Naszym celem było przebudowanie drogi w zakresie warstwy podbudowy i warstw nawierzchni przed ruszającym w weekend Sławskim Festiwalem Triathlonu. Udało się! Kolarze startujący w triathlonie w ramach Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Starszych, Młodzików, Mistrzostw Polski Sztafet i Ogólnopolskich Zawodów Indywidualnych Age – Group przejadą nowo wykonaną nawierzchnią! Trzymamy kciuki, by nowa droga przyczyniła się do bicia życiowych rekordów zawodników.

Tak szybkie wykonanie nowej ok. 3,2-kilomtertowej nawierzchni drogi było możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii, a to z kolei dzięki zamknięciu ruchu na przebudowywanym odcinku.

Bezpieczeństwo prac i wysoka jakość nawierzchni
- Prowadzenie robót pod ruchem, w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do grupy prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na duże zagrożenie dla osób wykonujących roboty oraz dla postronnych uczestników – mówi Bartosz Banach, Kierownik Projektów, Skanska.

- Metodą na zminimalizowanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych jest zamknięcie remontowanej drogi i wprowadzenie objazdów. Takie rozwiązanie może być traktowane przez kierowców jako utrudnienie w ruchu drogowym, jednakże zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo. A to nasz priorytet. Tak też było w przypadku przebudowy drogi Lubiatów-Lubogoszcz.

- Zamknięcie tego odcinka na czas budowy pozwoliło na bezpieczne wykonanie prac, zastosowanie technologii podwyższającej jakość nawierzchni i skrócenie czasu realizacji - mówi Adam Chmielarz, Kierownik Robót, Skanska. - Podbudowę drogi z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MMCE), warstwy wiążącej (MMA – mieszanka mineralno-asfaltowa) i warstwy ścieralnej (SMA – mieszanka mastyksowo-grysowa) wykonywaliśmy na zamkniętym odcinku, jednocześnie na całej jego szerokości. Wszystkie sprzęty wykorzystywane w cyklu technologicznym MMCE, m.in.: rozściełacz, samochody samowyładowcze, walce, ciągniki – dozatory cementu, frezarka typu WR i równiarka pracowały na pełnej szerokości jezdni. Dzięki takiej technologii zminimalizowane są łączenia technologiczne na drodze, a nawierzchnia zyskuje większą żywotność. Korzyści są więc oczywiste.

Zmiany w organizacji ruchu na czas triathlonu (23-24.07)
Na czas ruszającego w weekend Sławskiego Festiwalu Triathlonu Gmina wprowadza organizację ruchu, zgodnie z którą:

- 23.07 (sobota), w godz. 09:30 – 15:30 - zamknięcie DW nr 278 na odcinku Sława – Lubogoszcz. Objazd będzie poprowadzony przez Golę.
- 24.07 (niedziela), w godz. 09:00 – 15:00 - zamknięcie DW nr 278 na odcinku Sława – Konotop (w km 58 + 500). Objazd będzie poprowadzony od południa jeziora Sławskiego.

Od poniedziałku (25.07) nowa organizacja ruchu
- W związku z tym, że większość prac w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Lubiatów-Lubogoszcz już wykonaliśmy – pozostały roboty związane m.in. z realizacją zjazdów, odtworzeniem poboczy, rowów – nie jest konieczne całkowite zamknięcie drogi – informuje Marek Niewiadomski, Kierownik Budowy.

Od poniedziałku, tj. od 25.07 obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu, zgodnie z którą odcinek ten będzie zamknięty tylko połówkowo i będzie przejezdny dla pojazdów poniżej 8 t oraz komunikacji zbiorowej (mogą pojawić się utrudnienia w postaci punktowo zamkniętego jednego pasa ruchu na odcinku do 100 m).

Natomiast, dla samochodów powyżej 8 ton objazd drogą wojewódzką nr 318 i 315 na odcinku Sława – Konotop zostanie utrzymany. Zmiany te będą obowiązywać do końca września. Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o bezpieczną jazdę.

O inwestycji
W ramach kontraktu przebudowie została poddana droga wojewódzka nr 278 na odcinku ok. 3,2 km, zjazdy publiczne i indywidualne w ciągu DW 278, system odwodnienia i odprowadzania wód deszczowych z drogi, wykonane zostaną również elementy organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe). Zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec września 2016 r. Wartość kontraktu wyniesie 1 989 038,71 zł brutto.