c

Skanska nasunęła czwarty segment mostu przez Bystrzycę

Press release 01.08.2016 12:50 CET

Na obwodnicy Leśnicy powstaje most nad mostem Ratyńskim. Czwarty z piętnastu segmentów został zamontowany. Konstrukcja jest już wysunięta nad rzeką. Obwodnicę Leśnicy, na zlecenie Gminy Wrocław reprezentowanej przez Wrocławskie Inwestycje, realizuje firma Skanska.

Most nad Bystrzycą

Czwarty segment mostu zamontowany. Jesteśmy nad Bystrzycą.
Trwają prace przy budowie mostu przez rzekę Bystrzycę, w ciągu DK 94. Powstaje on nad istniejącym mostem Ratyńskim. Będzie miał 7 przęseł, 327 m długości, ponad 16 m szerokości, jezdnię o szerokości 7 m i dwóch pasach ruchu.

- Obiekt wykonujemy w technologii nasuwania podłużnego – mówi Marcin Sęk,  Kierownik Robót Mostowych, Skanska. - Polega to na budowaniu mostu segmentami i przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z przyczółka na kolejne podpory. Produkcja segmentów odbywa się w specjalnie powstałej wytwórni znajdującej się za przyczółkiem. Wykonane segmenty  przesuwamy za pomocą urządzenia do nasuwania. Składa się ono z systemu trakcyjnego (dwóch siłowników podnoszących i sześciu siłowników pchających) oraz pompy hydraulicznej. Urządzenie zapewnia 2 200 ton siły podnoszącej i 900 ton siły przesuwającej.
Dziś wysunęliśmy czwarty z piętnastu segmentów mostu. Konstrukcja jest już nasunięta nad rzekę Bystrzycę. Od razu rozpoczniemy przygotowanie piątego segmentu. Będziemy go nasuwać wraz z elementem wcześniej wyprodukowanym i nasuniętym. I tak do całkowitego ukończenia obiektu.

Podczas operacji nasuwania stosujemy stalowy, 30-metrowy awanbek zamontowany do pierwszego segmentu. Jego zadaniem jest przedłużanie nasuwanej konstrukcji, najazd na łożyska tymczasowe oraz oparcie powstającego mostu na kolejnych podporach, co wpływa na zmniejszenie naprężeń w przęśle.
Finał  nasuwania wszystkich 15 segmentów ustroju nośnego przewidujemy na koniec roku 2016 r., a roboty wykończeniowe na moście na lipiec 2017 r.

Obiekt wyposażony zostanie w kapy chodnikowe, płyty przejściowe, dylatacje, odwodnienie, bariery ochronne, balustrady oraz nawierzchnię drogową. Jezdnia o szerokości 7 m będzie miała dwa pasy ruchu. Most pozwoli na bezkolizyjnie i bezpieczne przeprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego Osi Inkubacji nad rzeką Bystrzycą i obszarem Natura 2000.

Dzięki zastosowaniu technologii nasuwnia podłużnego przy budowie mostu, nie ma konieczności wyłączania mostu Ratyńskiego z ruchu, nad którym powstaje obiekt.

Nasuwanie w szczegółach
- Cykl nasuwania segmentu polega na uniesieniu ustroju nośnego o 5-10 mm i przesunięciu go o ok. 25 cm – mówi Karol Ossowski, Kierownik Robót, Skanska.  - Następnie ustrój zostaje opuszczony na blok hamowny, a siłowniki pchające cofnięte do pozycji wyjściowej - trwa to ok. 2 minut. I cykl się powtarza. Ponad 24-metrowy segment nasuwamy w ok. 4 godz.
Podczas tej operacji wszystkie osie podparcia wyposażone są w połączenie radiowe z centrum sterowania urządzeniem. W każdej chwili możliwe jest natychmiastowe zatrzymanie nasuwu. W celu zachowania najwyższej precyzji przesuwana konstrukcja jest stale kontrolowana przez zespół geodezyjny, a ewentualne odchylenia od pożądanej osi nasuwania - na bieżąco korygowane. Podczas nasuwania prowadzona jest również kontrola wychylenia głowic filarów przy pomocy inklinometrów – systemu zatrzymującego pracę urządzenia po przekroczeniu dopuszczalnego wychylenia głowicy filara.

Co słychać na pozostałych odcinkach?
- Zakończyliśmy budowę pierwszego odcinka obwodnicy Leśnicy, od ulicy Rdestowej do Granicznej – mówi Marek Suplicki, Kierownik Budowy, Skanska.
- Ruch na skrzyżowaniu ul. Rdestowej z nowo wybudowanym fragmentem został przywrócony. Na odcinku – ul. Piołunowa – Ratyńska prowadzimy prace drogowe i sieciowe. Pomiędzy ul. Piołunową a powstającym mostem realizowane są m.in. warstwy konstrukcyjne, a także krawężniki, obrzeża, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Wkrótce będziemy wykonywać nawierzchnię i ciągi pieszo-rowerowe.
Natomiast pomiędzy ul. Ratyńską a powstającym wiaduktem i mostem wykonujemy warstwy nasypu i konstrukcyjne, kanalizację deszczową oraz przejścia dla zwierząt. W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie prac brukarskich.

Odcinki od ul. Średzkiej do ul. Ratyńskiej oraz od ul. Piołunowej do Osienieckiej – na etapie oczekiwania na Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

W ramach obwodnicy Leśnicy, wzdłuż ul. Beskidzkiej powstaje wiadukt. Będzie miał 7 m rozpiętości i 50 m długości. Na obiekcie zostaną zamontowane m.in. ekrany akustyczne, balustrady, oświetlenie. Wiadukt pozwoli na bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Beskidzkiej.

Będzie szybciej i bezpieczniej
- Inwestycja usprawni zdecydowanie ruch w tej części miasta, odciąży Leśnicę i skróci czas wjeżdżających do Wrocławia od strony Środy Śląskiej. Będzie szybciej i bezpieczniej – mówi Paweł Fidelak, Menadżer Projektu, Skanska.

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę 7,1 km nowej jezdni we wrocławskiej dzielnicy Leśnica, która połączy ul. Średzką z ul. Graniczną. Obwodnica będzie dwukierunkową drogą jednojezdniową. Ponadto, w ramach zadania powstanie nowy most nad rzeką Bystrzycą, dwa wiadukty: nad przyszłą linią kolejową do portu lotniczego i nad aleją Stabłowicką, a także przejście technologiczne i przejścia dla zwierząt.