c

Rusza przebudowa Krakowskiej w Tarnowie

Press release 05.08.2016 13:00 CET

8 sierpnia rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej nr 1356K - ulicy Krakowskiej w Tarnowie. Inwestycja poprawi komunikację w mieście - nowa nawierzchnia podniesie komfort i bezpieczeństwo jazdy. Zadanie o wartości blisko 3 mln zł brutto zrealizuje Skanska na zlecenie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. Prace planowo zakończą się 15 listopada 2016 roku.

Skanska

Z korzyścią dla społeczeństwa
W ramach prac przebudujemy ul. Krakowską na odcinku od ul. J. Kochanowskiego do ul. gen. W. Sikorskiego. Remont obejmie również odwodnienie, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej. Pojawią się nowe chodniki, krawężniki, ścieżka rowerowa, zatoki i perony autobusowe oraz oznakowanie pionowe i poziome. Modernizacja ulicy poprawi komunikację w mieście, podnosząc komfort jazdy. Ścieżka rowerowa ułatwi natomiast miłośnikom jednośladu szybkie i bezpieczne dotarcie do domu czy pracy, sprawiając, że podróż stanie się znacznie przyjemniejsza.

Uwaga! Utrudnienia!
Nim jednak droga zyska docelowy kształt kierowcy i piesi będą się musieli liczyć z utrudnieniami, które wystąpią w okresie od sierpnia do listopada 2016 r. - Będziemy zamykać całościowo obydwa pasy ruchu ul. Krakowskiej w danym kierunku. Ruch będzie się wówczas odbywał jednokierunkowo, wolnymi pasami ruchu. Na czas robót zostaną wyłączone sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Krakowska i Dworcowa oraz Krakowska i Sikorskiego. Dodatkowo na ul. Sikorskiego zostanie wybudowane tymczasowe rondo. – podkreśla Rafał Nosek Kierownik Budowy, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Krakowie. - Obszar, na którym będą prowadzone prace zostanie wygrodzony i zabezpieczony. Zadbamy o właściwe oznakowanie inwestycji. Plakaty informujące o utrudnieniach pojawią się na naszym ogrodzeniu i przystankach autobusowych. Ponadto na bieżąco będziemy informować media lokalne o wszelkich zmianach w organizacji ruchu

Na czas prowadzonych robót konieczne będzie czasowe przeniesienie przystanków autobusowych, co zadzieje się dwuetapowo:

• Etap I będzie obowiązywał od 8 sierpnia do końca września br. W tym czasie zamknięte zostaną obydwa pasy ul. Krakowskiej w stronę Rzeszowa, od skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i Narutowicza. Przystanek autobusowy zlokalizowany za skrzyżowaniem ulic Dworcowej i Pułaskiego zostanie przeniesiony na pas dzielący jezdnie ul. Krakowskiej, co przedstawia poniższa grafika.

• W drugim etapie prac, który będzie obowiązywał od października do listopada br. na tym samym odcinku ul. Krakowskiej zamkniemy obydwa pasy ale w kierunku Krakowa. Przystanek autobusowy od strony kościoła zostanie przeniesiony na pas dzielący jezdnie ul. Krakowskiej.

- Przepraszamy za utrudnienia. Dołożymy wszelkich starań, aby niedogodności związane z tymi pracami były dla kierowców oraz pieszych jak najmniej odczuwalne. Uczestników ruchu prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac, jak i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu – apeluje Rafał Nosek.

Doświadczenie Skanska
Realizujemy zarówno duże projekty na drogach krajowych i wojewódzkich, jak i mniejsze kontrakty, ważne dla lokalnych społeczności, w tym m.in. drogi gminne, powiatowe, ulice, place, parkingi, ścieżki rowerowe, miasteczka ruchu drogowego.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, w tym profesjonalne brygady bitumiczne pracujące przy budowie dróg i mostów. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem techniczno-sprzętowym (wytwórnie mas bitumicznych, bazy sprzętu, laboratoria, kopalnie kruszyw, wytwórnie betonu towarowego). Ten ogromny potencjał pozwala nam sprostać nawet najbardziej skomplikowanym projektom. Dzięki temu z powodzeniem przemieniamy wizję inwestora w rzeczywistość, a co więcej -  wykonujemy obiekty, które służą mieszkańcom i osobom podróżującym przez lata.