c

Oborniki będą miały obwodnicę!

Press release 16.08.2016 11:26 CET

Rusza długo wyczekiwana budowa obwodnicy Obornik. Kierowcy i mieszkańcy zyskają na bezpieczeństwie i komforcie. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę z firmą Skanska na wykonanie tej inwestycji. Będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość kontraktu wyniesie ponad 11,5 mln zł netto.

fot. Skanska

Miasto odetchnie z ulgą
- Rozpoczynamy ważną i długo wyczekiwaną dla miasta i dla województwa inwestycję – mówi Marcin Borowczyk, Menadżer Projektu, Skanska. - Obwodnica Obornik przyniesie wiele korzyści dla kierowców i mieszkańców. Przede wszystkim odciąży centrum miasta od ruchu samochodów ciężarowych - ulice będę eksploatowane w mniejszym wymiarze. Zdecydowanie zwiększy się komfort życia mieszkańców - natężenie ruchu i wibracji zmaleje. Ponadto, skutecznym sposobem ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed hałasem będą ekrany akustyczne. Podróżującym z Poznania w stronę Trzcianki, Wałcza i Kołobrzegu nowa droga pozwoli na szybsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze pokonanie trasy. Świadomość tych korzyści jest dla nas bardzo ważna, daje bowiem pewność, że budujemy z korzyścią dla społeczeństwa – dodaje Marcin Borowczyk.

Przebieg obwodnicy
Obwodnica powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki. Droga swój początek będzie miała na rondzie, które wybudowane zostanie przy skrzyżowaniu ul. Czarnkowskiej z ul. Juliana Kubiaka (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 178). Dalej projektowana obwodnica będzie biegła w kierunku wschodnim po trasie nieczynnej linii kolejowej dochodząc do istniejącego mostu kolejowego na rzece Wełnie. W miejscu istniejącego mostu powstanie nowy. Następnie obwodnica będzie biegła do wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu z ulicą Staszica – istniejący wiadukt zostanie wyburzony, a na jego miejscu powstanie nowy obiekt inżynierski. Droga swój bieg kończyć będzie na skrzyżowaniu w formie ronda z drogą krajową nr 11 (ulica 11 Listopada). Będzie to rondo turbinowe, którego specyfika polega na tym, że potoki ruchu pasa zewnętrznego i wewnętrznego nie przecinają się, co zapewnia większe bezpieczeństwo. Trasa główna obwodnicy będzie miała 1,2 km długości, 7 metrów szerokość, po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Na całej długości obwodnicy powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji wykonane zostanie również oświetlenie drogowe i odwodnienie drogi.

Zaprojektuj i wybuduj
- Po naszej stronie jest zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, a następnie wybudowanie obwodnicy. Przystępujemy już do prac projektowych – mówi Łukasz Ratajczyk, Kierownik Budowy, Skanska. - Na zaprojektowanie nowej drogi wraz z potrzebnymi uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskaniem innych niezbędnych decyzji administracyjnych mamy rok czasu. Właściwe prace drogowe ruszą po uprawomocnieniu się ZRIDu, czyli najpóźniej od sierpnia 2017 r. Rozpoczniemy od prac rozbiórkowych na ul. Czarnkowskiej, co pozwoli nam na dojazd do mostu kolejowego na rzece Wełnie, który ulegnie rozbiórce, a w jego miejscu powstanie nowy. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec czerwca 2019 r. Nowo powstałą obwodnicą kierowcy pojadą ok. połowy sierpnia 2019 r., po przeprowadzeniu odbiorów robót i uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie. Kontrakt będziemy realizować przy wykorzystaniu technologii 3D. Podczas wykonywania robót ziemnych i podbudów będziemy korzystać z maszyn wyposażonych w systemy automatycznego sterowania. Wkrótce też opracujemy trójwymiarowy model inwestycji, dzięki któremu będziemy realizować prace z bardzo dużą precyzją – dodaje Łukasz Ratajczyk. Przy wykonywaniu robót ziemnych (nasypy, wykopy) użyjemy 47 tys. ton piasku. Łącznie wbudujemy ok.  9,5 tys. ton masy mineralno-asfaltowej.

Skanska w Wielkopolsce
Skanska jest wykonawcą wielu inwestycji na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego. Firma przebudowała wnętrza wschodniego skrzydła poznańskiego Zamku, zbudowała m.in. Biocentrum dla Uniwersytetu Przyrodniczego, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Wybudowała także trasę S11 na odcinku Poznań – Kórnik, obwodnicę Kórnika, Śremu, pierwszy i trzeci etap Zachodniej Obwodnicy Poznania na odcinkach od Swadzimia do Głuchowa oraz od Rokietnicy do Swadzimia. Obecnie spółka realizuje liczne inwestycje na terenie województwa, w tym m.in. projekt i budowę DW 306, DW 432 Środa Wlkp. – Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo, przedszkole w Opatówku, hale sportowe w Owińskach i w Puszczykowie, rozbudowuje także szkołę w Kobylnicy, a także szpital w Ostrowie Wlkp. Aktualnie, Skanska prowadzić również gruntowny remont zabytkowego domu studencki „Hanka” znajdującego się w samym centrum Poznania.

Pobierz