c

Archiwum z miejscem na 12 kilometrów akt

Press release 22.08.2016 15:05 CET

W Białymstoku rusza budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego. Budynek pomieści więcej akt, polepszą się także warunki ich przechowywania i przeglądania. Dziś Dyrekcja Archiwum Państwowego podpisała z firmą Skanska umowę na realizację kontraktu o wartości blisko 20 mln zł.

Wizualizacja

Projekt budowlany wykonało biuro projektowe Mateusz Wejchert Architekt, zaś koncepcję Arkon Jan Kabac.

12 kilometrów akt
Obecna siedziba archiwum jest w stanie pomieścić 4 kilometry akt. W nowo powstającym budynku zaprojektowano przestrzeń dla 12 kilometrów dokumentów. Oprócz większej ilości miejsca na akta, zwiększy się także komfort ich przeglądania. Siedziba Archiwum Państwowego w Białymstoku powstanie przy ul. Mickiewicza. Budynek będzie posiadał ok. 3 tys. m² powierzchni użytkowej. Prace budowlane zakończą się w 2018 roku.   

Nowoczesne archiwum
- Wykonywany przez nas budynek archiwum składać się będzie z bloku administracyjno-biurowego oraz części magazynowej – mówi Grzegorz Pietrowski, Menadżer Projektu, Skanska. Przyszła siedziba Archiwum Państwowego będzie mieć ok. 13 metrów wysokości, a jej wnętrze rozplanowano na 3 kondygnacjach. Na pierwszym poziomie, w części frontowej zachodniej budynku, wydzielona zostanie strefa pracowni specjalistycznych, strefa infrastruktury technicznej i teleinformatycznej oraz strefa przyjęcia archiwaliów z możliwością rozładunku od strony drogi wewnętrznej i parkingu. Natomiast kondygnacja 0 zostanie zagospodarowana na strefę publiczną, edukacyjną, ekspozycyjno-konferencyjną , strefę udostępniania i dyrekcję. W części południowej, na kolejnej kondygnacji wydzielona zostanie strefa administracyjna. W tylnej części wschodniej budynku, na wszystkich trzech poziomach, powstanie strefa magazynów archiwalnych i specjalnych. Dzięki swojemu niekonwencjonalnemu wyglądowi budynek archiwum z pewnością będzie przyciągał uwagę. Jego zewnętrzne ściany zostały zaprojektowane jako żelbetowe, z betonu architektonicznego eksponowanego we wnętrzu budynku, a od zewnątrz zostaną obłożone płytami kamiennymi na ruszcie stalowym. W części frontowej obiekt zostanie ozdobiony perforowanymi blachami miedzianymi. - W kształtowaniu dojść do obiektu wykorzystano istniejącą różnicę terenu pomiędzy poziomem działki a ulicą. Poziom strefy wejściowej z częścią publiczną obiektu został wyniesiony powyżej poziomu ulicy Mickiewicza o ok. 2 m , ze schodami terenowymi prowadzącymi do głównego wejścia. W ten sposób wyraźnie zaakcentowane zostało wejście oraz podkreślona ranga obiektu – mówi Menadżer Projektu, Grzegorz Pietrowski. 
- Warte podkreślenia jest także to, że budynek wyposażony zostanie przez nas w najnowocześniejsze instalacje sanitarne, elektryczne i niskoprądowe, w tym w fotowoltaiczną i system zarządzania budynkiem BMS – dodaje Pietrowski.

Dane liczbowe:
Pow. zabudowy – 1378, 19 m kw. 
Pow. całkowita   -  3633,64 m kw. 
Pow. użytkowa   - 3071,25 m kw.
Kubatura – 15 246, 7 m3 sześc.

Rygor klimatyczny
Aby budynek archiwum spełniał swoje zadanie, akta muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. Niezbędna jest odpowiednia wentylacja i wilgotność. Zaostrzony rygor klimatyczny magazynów zostanie uzyskany poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu central wentylacyjnych, który będzie dostarczać niezbędną ilość świeżego powietrza. Ilość powietrza nawiewanego do pomieszczeń, w których będą magazynowane akta, zostanie tak dobrana, by zapewnić wymagane do przechowywania akt parametry.

Skanska na Podlasiu
Firma od wielu lat realizuje na tym terenie liczne inwestycje wciąż rozwijając swoją działalność. Aktualnie Skanska odpowiada m.in. za modernizację białostockiej Pływalni Rodzinnej. W ubiegłym roku firma zakończyła na Podlasiu jedną z najbardziej prestiżowych inwestycji w regionie – budowę Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Mońkach. Na swoim koncie ma także budowę Centrum Transferu Technologii w Suwałkach, realizację infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce, budowę ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Augustowskim czy budowę siedziby Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku.

 

Pobierz