c

Nowa droga kołowania w Katowice Airport

Press release 12.09.2016 11:58 CET

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach zakończyła się I faza przebudowy starej, zamkniętej w maju 2015 roku, drogi startowej w drogę kołowania. Inwestycję, wraz z dostosowaniem infrastruktury portu do II kategorii operacji lotniczych, realizuje Skanska. Wartość zadania to 40,6 mln zł brutto. Prace potrwają do stycznia 2018 roku.

fot. Skanska

I faza za nami
- Stara nawierzchnia zamkniętej drogi startowej została wzmocniona na 75% remontowanego odcinka, m.in. poprzez wykonanie nowych warstw mineralno–bitumicznych. Łączna ilość mieszanek asfaltowych, jaką wykonamy w ramach całego zadania (blisko 125 tys. m²), to około 100 tys. ton - informuje Michał Łukaszkiewicz, menadżer projektu, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Katowicach. – Wykonaliśmy oznakowanie pionowe i poziome, powstały studnie ściekowe i nowe odcinki kanalizacji deszczowej oraz nowe oświetlenie nawigacyjne drogi kołowania.
Aby można była realizować prace na czwartym – ostatnim fragmencie starej drogi startowej, czasowo zamknięte zostaną drogi kołowania Bravo i Lima, a samoloty będą korzystać z pozostałych dróg  kołowania: Alfa, Delta, Foxtrot, Hotel i Sierra. Przewoźnicy zostali o tym fakcie poinformowani. Ponadto każdy statek powietrzny po zakończeniu lądowania będzie prowadzony z drogi startowej na stanowisko postojowe przez samochód FOLLOW ME.

- Cieszymy się, że dzięki współpracy ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na lotnisku nasze prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, nie powodując jakichkolwiek zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu Katowice Airport – podkreśla Michał Łukaszkiewicz. - Tu wyzwaniem dla nas była praca w obrębie czynnych płaszczyzn operacyjnych lotniska, gdyż nasz plac budowy znajdował się w ścisłym centrum portu, pomiędzy czynnymi drogami kołowania, płaszczyznami postoju samolotów oraz nową drogą startową.

Chmura 3D
- Prace prowadziliśmy przy wykorzystaniu systemów 3D, za sprawą których sterowanie maszynami odbywało się pod kontrolą komputera z wczytanym trójwymiarowym modelem wykonywanych robót – informuje Piotr Mazur, kierownik budowy Skanska S.A. – Przed rozpoczęciem prac wykonaliśmy inwentaryzację początkową przy wykorzystaniu technologii skaningu laserowego. To umożliwiło dokładne i szybkie odwzorowanie obecnych elementów infrastruktury lotniska, co było istotne ze względów technologii, jak również ze względu na usytuowanie planowanych prac w sąsiedztwie czynnych płaszczyzn ruchu lotniczego. Zastosowanie maszyn z systemem sterowania 3D przyspiesza pracę oraz zwiększa jakość wykonywanych robót.

Faza II
W drugim etapie inwestycji zostaną przeprowadzone modernizacje wybranych dróg kołowania wraz z ich dostosowanie do wymogów II kategorii operacji lotniczych poprzez montaż dodatkowego oświetlenia nawigacyjnego. W ramach przedsięwzięcia w dodatkowe oświetlenie nawigacyjne zostanie wyposażona także część stanowisk postojowych.

A co słychać na 913?
Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od DK S-1 węzeł lotnisko do skrzyżowania DW NR 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w Pyrzowicach. Droga ta stanowi główny dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, obsługując zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.
- Aktualnie wykonujemy konstrukcję lewej jezdni oraz przepust pod drogą wojewódzką – informuje Mariusz Luks, kierownik robót, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Katowicach. W ramach inwestycji wykonano już połowę ronda na skrzyżowaniu DW 913 z ul. Józefa Piłsudskiego, po którym poruszają się kierowcy jadący w stronę lotniska lub z niego wracający. - Przed nami kolejny etap prac - przebudowa skrzyżowania DW 913 z ul. Transportową po zakończeniu i udrożnieniu przebudowy skrzyżowania z ul. Równoległą. Po 20 września zmienimy tymczasową organizację ruchu. Zamkniemy ul. Transportową, a ruch zostanie poprowadzony przez ul. Równoległą. Będzie to ostatni etap prac – zaznacza Mariusz Luks. - Już teraz apelujemy o ostrożność w tym rejonie i o stosowanie się do aktualnie obowiązującej organizacji ruchu.
Zadanie jest realizowane na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Jego wartość to ponad 9,3 mln zł brutto. Nowa droga będzie gotowa w listopadzie 2016 roku.

Pobierz