c

Pociągiem przez świętokrzyskie

Press release 20.09.2016 15:30 CET

Jedni już skończyli wakacje, inni dopiero z nich wracają, a niektórzy wypoczynek mają jeszcze przed sobą. Ciekawą propozycją dla turystów jest niewątpliwie zwiedzanie Polski koleją. Pociąg to także doskonały - bo szybki - środek lokomocji dla osób, które na co dzień przemieszają się między miastami, np. w drodze do pracy. Inwestując w kolej, zwiększamy nie tylko komfort podróżnych, ale przede wszystkich ich bezpieczeństwo. W województwie świętokrzyskim wygodną i bezpieczną podróż zapewnią zmodernizowane przez Skanska kolejne odcinki linii nr 8 i nr 25.

LK nr 8 - km 144 -152_okolice Skarżyska Kamiennej

65 km zmodernizowanych tras w woj. świętokrzyskim
W przeciągu ostatnich 4 lat Skanska zrealizowała 5 kontraktów kolejowych w samym woj. świętokrzyskim – to łącznie ponad 65 km zmodernizowanych tras kolejowych. Wartość tych robót wyniosła ok. 139 mln zł brutto. Projekty spółka wykonała na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Linie kolejowe mają duże znaczenie komunikacyjne - inwestując w nie, zwiększamy  bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego na przejazdach, a także pieszego na przejściach. Dzięki projektom kolejowym poprawiamy stan techniczny zdegradowanej infrastruktury – komentuje Przemysław Janiszewski, dyrektor Oddziału Kolejowego, Skanska.

Dzięki takim realizacjom sieć kolejowa w regionie jest coraz lepiej rozwinięta zarówno pod względem dogodnych połączeń, jak i standardu podróżowania.

Linia kolejowa nr 8
Modernizacja linii kolejowej nr 8 na blisko 8,8-kilometrowym odcinku Skarżysko-Kamienna – Suchedniów oraz na 2,6-kilometrowym odcinku Suchedniów - Łączna, to kolejne dwa kontrakty wykonane przez Skanska w ramach zadania „Modernizacja linii nr 8 Radom - Kielce”. Wcześniej spółka zmodernizowała odcinek Radom - Skarżysko-Kamienna oraz odcinek Skarżysko-Kamienna - Kielce.

- Dzięki wykonanym przez nas pracom użytkownicy tej linii zyskali nową nawierzchnię torową wraz z wyregulowaną siecią trakcyjną. To także przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia dla pieszych. Na stacji Suchedniów wykonaliśmy też nową nawierzchnię rozjazdu nr 3 na torze nr 1 – mówi Rafał Wojciechowski, menadżer projektu, Skanska.

Cała linia nr 8 ciągnie się od Warszawy Zachodniej do Krakowa Głównego i mierzy blisko 317 km.

Linia kolejowa nr 25
Modernizację linii kolejowej nr 25 na 12,7-kilometrowym odcinku Skarżysko Kamienna – Zalesie Gorzyckie Skanska wykonała w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Ocice”.

- W ramach tego kontraktu wykonaliśmy nową nawierzchnię torową oraz wyregulowaliśmy sieć trakcyjną. Ponadto przebudowaliśmy 10 przejazdów i przejść kolejowych. Dzięki naprawie nawierzchni na przejazdach oraz przywróceniu stanu technicznego zdegradowanej infrastruktury znaczne zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. Po rewitalizacji tego odcinka zwiększyła się także przepustowość oraz skrócił czas przejazdu – podkreśla Rafał Wojciechowski ze Skanska.

Cała linia kolejowa nr 25 ciągnie się od Łodzi Kaliskiej do Dębicy i mierzy ponad 323 km.

Oddział Kolejowy w Skanska
Projekty kolejowe to mocna kompetencja w portfolio Skanska. Tylko w 2015 roku spółka zrealizowała na terenie Polski ok 20 inwestycji kolejowych i tramwajowych. Od kwietnia 2016 r. w firmie funkcjonuje Oddział Kolejowy, co dodatkowo wzmacnia aktywność spółki w tej branży. Dyrektor oddziału - Przemysław Janiszewski - poza pełną odpowiedzialnością za polski rynek kolejowy, odpowiada również za działalność kolejową na rynku słowackim. 

Działalność Skanska w obszarze kolejowo-tramwajowym koncentruje się na robotach torowych, teletechnicznych, trakcyjnych, SRK oraz wynajmie sprzętu. Inwestycje, jakie w ostatnim czasie zrealizowała firma, to budowa m.in. linii tramwajowej w Olsztynie, LK 306 Krapkowice – Prudnik, modernizacje LK 97 Skawina – Żywiec, LK 98 Sucha Beskidzka – Chabówka czy wspomniana LK 8 Skarżysko Kamienna – Suchedniów i Suchedniów - Łączna oraz LK nr 25 Skarżysko Kamienna – Zalesie Gorzyckie.

Środkowoeuropejski klaster korzystny dla klienta
- Od lat realizujemy projekty kolejowe i tramwajowe w Europie Środkowej - mówi Przemysław Janiszewski ze Skanska. – Jednak w ostatnim czasie nasza aktywność nabrała szczególnego tempa i charakteru. Połączone jednostki Skanska z Polski, Czech i Słowacji wspólnie działają w obszarach kolei i tramwajów. Zyskują na tym nasi klienci, ponieważ synergia trzech krajów daje nam lepsze ceny u dostawców za sprawą zcentralizowanego zaopatrzenia. Niewątpliwą korzyścią płynącą z międzynarodowej synergii jest również wymiana doświadczeń i wiedzy, która niejednokrotnie już odzwierciedliła się w powstaniu ciekawych i innowacyjnych w skali całej Europy Środkowej rozwiązań – na przykład tzw. technologia wylewki na mokro pod torowisko tramwajowe – podkreśla Przemysław Janiszewski.

Własna flota sprzętowa
W obszarze Europy Środkowej Skanska prowadzi również jeden system zarządzania flotą sprzętową, na którą składają się m.in. pociąg sieciowy, platforma sieciowa, zgrzewarka, podbijarka torowa, profilarka, palownica dwutorowa, układarki. W ostatnim miesiącu spółka rozszerzyła bazę sprzętu o podbijarkę, profilarkę tłucznia i bramki suwnicowe. – Własny sprzęt pozwala nam samodzielnie spełniać warunki stawiane w przetargach przez naszego głównego zamawiającego – PKP PLK. A także obniżyć koszty projektu i zrealizować go szybciej – zaznacza dyrektor oddziału.

Na czym polega podejście Skanska do rynku kolejowego? – Wierzymy, że wspólnie możemy więcej, dlatego nad inwestycjami kolejowymi pracują nie tylko polscy inżynierowie, ale też nasze koleżanki i nasi koledzy z Czech i Słowacji. To daje naszym klientom, takim jak PKP, szerszy dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz rozwiązań dotąd niestosowanych w Polsce - dodaje.