c

Rozbudujemy cmentarz w Opolu

Press release 19.10.2016 15:00 CET

Podpisano umowę na rozbudowę cmentarza w Opolu — Półwsi. Miasto zyska 7 ha powierzchni przeznaczonej pod nową część cmentarną, która wystarczy na kolejne siedem lat. Inwestycję za prawie 12 mln zł brutto na zlecenie Zakładu Komunalnego w Opolu wykona Skanska.

Rozbudowa cmantarza - Opole

Siedem hektarów na siedem lat – tak kształtują się liczby dotyczące rozbudowy cmentarza w Opolu. Inwestycja jest konieczna, bo za kilka lat na cmentarzu zabraknie miejsca. Rozbudowa została dokładnie przemyślana i zaplanowana. Dostosowana została nie tylko do istniejącego układu urbanistycznego cmentarza, ale również do budowy przyszłej obwodnicy piastowskiej oraz istniejących sieci melioracyjnych.

Realizacja inwestycji spowoduje przekształcenie terenu dotąd nieuporządkowanego, stanowiącego w części dzikie wysypisko śmieci i gruzu, bez uregulowanej gospodarki wodnej, w obiekt o charakterze parkowym, uporządkowany, oświetlony, odwodniony i ogrodzony. W projekcie rozbudowy cmentarza zadbano o zachowanie charakteru parkowego obiektu, stąd projektowane nasadzenia z około 330 sztuk drzew oraz 3560 sztuk krzewów. Planowana zieleń stanowi ważny akcent urbanistyczny. Dodatkowo wokół cmentarza utworzony będzie pas zieleni o szerokości powyżej 10 m. Projektowana zieleń ma charakter piętrowy z różnych gatunków drzew i krzewów.

Zbliża się szczególny dzień i czas zadumy i refleksji na cmentarzach – Dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku tłumy ludzi udadzą się na cmentarze, by w rodzinnej atmosferze pochylić się nad grobami swoich bliskich. - W związku z rozpoczynającą się rozbudową cmentarza nie planujemy żadnych prac, które mogłyby zakłócić ten szczególny dzień i utrudnić mieszkańcom i gościom dostęp do cmentarza. – mówi Bogdan Wójcik, Menadżer Projektu, Skanska. 

Na czym polega rozbudowa

Teren przeznaczony pod rozbudowę jest nieużytkiem, na którym występują wyrobiska oraz nasyp z gruzu i odpadów komunalnych. Naszym zadaniem będzie niwelacja terenu oraz usunięcie istniejących wyrobisk i nasypów, podniesienie terenu od 0,5 do 1,6 m wysokości, dzięki czemu będzie można efektywniej wykorzystać i zagospodarować ten teren – mówi Bogdan Wójcik, Menadżer Projektu, Skanska. - Rozwiązanie urbanistyczne zakłada kontynuację istniejących ciągów komunikacyjnych oraz kwater co pozwoli na scalenie starej części z nowo powstająca. Nową część wyposażymy w ujęcia wody, ławki, oświetlenie oraz miejsca na odpady komunalne. Teren zostanie uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną oraz drenażową. – dodaje Bogdan Wójcik. Powstanie również budynek administracyjny wraz z ogólnodostępnymi sanitariatami. Cały cmentarz zostanie obsadzony zielenią, która ma oddzielać cmentarz od otoczenia.

Do nowej części przewidziano główny dojazd od strony ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej oraz dojścia boczne od ulicy Dalekiej oraz nowo projektowanej drogi do Zakładu Stolarskiego. Powstaną również dwie zatoki postojowe oraz parkingi na około 200 miejsc, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.