c

Pierwsze prace na budowie łącznika Rzeszowa z drogą ekspresową S19

Press release 27.10.2016 12:00 CET

Zaledwie trzy dni po podpisaniu umowy, ruszyła budowa dwujezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej łączącego drogę krajową nr 19 (od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie) z węzłem Rzeszów – Południe (S 19). Firma Skanska podpisała z Prezydentem Miasta Rzeszowa oraz Marszałkiem Województwa umowę na realizację tego zadania o wartości prawie 69 mln zł brutto. Z nowej trasy kierowcy skorzystają z końcem 2017 roku.

fot. Skanska

Nowa trasa będzie przebiegać zarówno przez tereny Rzeszowa, jak i poza granicami miasta. Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa odcinki – miejski (realizowany przez Gminę Miasto Rzeszów) oraz zamiejski (za budowę którego odpowiada Województwo Podkarpackie). 

Komfort i bezpieczeństwo
Droga pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta. Mniej samochodów ciężarowych to mniejszy hałas, mniej spalin, mniej korków. Mieszkańcy będą mogli bez większych przeszkód dostać się do pracy czy wrócić do domów. Będzie ciszej i bezpieczniej.
– Kierowcy jadący drogą krajową nr 19 będą mogli skręcić w łącznik z S19, ominąć Rzeszów, dojechać do autostrady A4 w kierunku na wschód i zachód, a także do S19 w kierunku na Lublin i Warszawę. Ciężarówki nie będą musiały wjeżdża�� do centrum miasta – wyjaśnia Janusz Łach kierownik projektu, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie. - Omijać będą ulice Podkarpacką, Powstańców Warszawy, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Witosa. Z ulic Rzeszowa zostaną wyeliminowane ciężarówki, których kierowcy korzystają z trasy Przemyśl – Kraków – Barwinek.

Dzięki inwestycji okoliczne gminy ale i sam Rzeszów zyskają lepsze połączenie z siecią TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa), tj. z drogą ekspresową S19 Rzeszów-Świlcza i  autostradą A4 Rzeszów-Zachód. To umożliwi sprawniejsze powiązanie z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi Polski Wschodniej oraz całego kraju, wpływając także na rozwój regionu. Nowa trasa stworzy warunki łatwego i szybkiego dojazdu do nowych obszarów inwestycyjnych, zachęcając przedsiębiorców do ulokowania tu lub rozwijania istniejących już firm, tworząc nowe miejsca pracy.

Infrastruktura drogowa
W ramach zadania zbudujemy dwujezdniowy odcinek DW klasy G w granicach Rzeszowa oraz poza granicą miasta o długości blisko 2,6 km, z czterema pasami ruchu, przebudujemy odcinek miejski DW klasy G na długości ok. 0,5 km, przebudujemy skrzyżowanie na skrzyżowanie typu rondo na przecięciu DW z ul. Przemysłową, oraz rozbudujemy odcinek DK19 klasy GP o długości ok. 0,85 km – informuje Dawid Surmiak, kierownik budowy, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Rzeszowie. Ponadto na połączeniu DW oraz DK19 powstanie węzeł drogowy typu WC (węzeł dwupoziomowy, na którym jezdnie dróg krzyżują się bezkolizyjnie, a relacje skrętne na obu drogach odbywają się na skrzyżowaniach), 4 skrzyżowania, 15 odcinków dróg serwisowych, zatoka autobusowa, wiadukt w ciągu ul. Podkarpackiej o długości ok. 100 m, ponadto chodniki i ścieżki rowerowe.

Spokojny listopad
- W środę przejęliśmy plac budowy i rozpoczynamy prace przygotowawcze – informuje Arkadiusz Chromiński, kierownik robót, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Rzeszowie. - W pierwszej kolejności będziemy organizować zaplecze budowy, które powstanie przy skrzyżowaniu ul. Podkarpackiej  z ul. 9 Dywizji Piechoty. Z początkiem listopada rozpocznie się wycinka drzew i prace rozbiórkowe, potem przystąpimy do robót ziemnych i przełożenia infrastruktury. Żaden z pasów ruchu nie zostanie przez nas zajęty. Jedynie wygrodzone zostaną pobocza. Prace w listopadzie będziemy prowadzić poza terenem zabudowanym, dlatego kierowcy będą mogli bez problemu korzystać z obecnej drogi. Zmiana organizacji ruchu nastąpi dopiero z końcem listopada lub na początku grudnia.

Pobierz