c

Ekologicznie i rok przed terminem

Press release 27.10.2016 17:15 CET

Kierowcy mogą już korzystać z nowej drogi od węzła Dąbie do Uniejowa. Prace zakończono rok przed terminem. Dzięki technologii z zastosowaniem recyklingu starej nawierzchni bitumicznej, zyskają nie tylko kierowcy, ale i środowisko. Kontrakt o wartości niemal 26 mln zł brutto, na zlecenie ZDW Łódź zrealizowała Skanska.

fot. Skanska

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 dobiegła końca. Kierowcy mogą już korzystać z nowopowstałego odcinka Uniejów – węzeł autostradowy w Dąbiu. Prace rozpoczęto w sierpniu 2015 roku i miały trwać do października 2017 roku. Dzięki dobrej organizacji budowy oraz współpracy z inwestorem udało się wykonać zakres prac aż rok przed terminem!

Korzyści dla gminy, powiatu i całego województwa
Zrealizowana na odcinku Uniejów – węzeł Dąbie inwestycja usprawnia ruch pojazdów na drodze, a także na skrzyżowaniach z drogami gminnymi i powiatowymi. Rozbudowana droga służyć będzie zarówno mieszkańcom, jak i osobom spoza regionu przybywających w celach turystycznych czy biznesowych.

– Oddanie do użytku wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 473 przyniosło mieszkańcom gminy Uniejów oraz osobom ją odwiedzającym wiele korzyści – mówi Piotr Majer, Zastępca Burmistrza Gminy Uniejów. – Dzięki modernizacji tej drogi poprawił się dojazd do inwestycji prywatnych w gminie Uniejów zapewniających wiele miejsc pracy. Remont drogi jest również istotny dla osób odwiedzających obiekty turystyczne na terenie naszej gminy – podkreśla Piotr Majer.

- Ta piękna inwestycja jaką jest przebudowa DW nr 473 wpływa na poprawę infrastruktury drogowej na terenie naszego powiatu, przyczyniając się tym samym do rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy, na których nam szczególnie zależy. Wznowienie ruchu na odcinku Uniejów – Dąbie niezmiernie cieszy, tym bardziej, że współpraca z wykonawcą, firmą Skanska układała się bardzo dobrze i mamy nadzieję na dalsze wspólne realizowanie inwestycji – mówi Ryszard Rytter, Starosta Poddębic.

– Wspomniany odcinek DW 473, to ważne połączenie na sieci dróg wojewódzkich w Łódzkiem, należące do grupy tzw. odcinków bramowych, czyli dróg prowadzących do sąsiednich regionów – mówi Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. – Są one swoistą wizytówką naszego województwa, a ich modernizacje przyczyniają się do integracji samorządów leżących na obrzeżach naszego regionu z jego pozostałą częścią. Droga ta, to również ważny szlak komunikacyjny, ze względu na dojazd do autostrady A2 w Dąbiu oraz drogi S8 w Łasku. To także dogodne połączenie dla pojazdów jadących w kierunku Śląska – podsumowuje Witold Stępień.

Niecodzienna technologia
- Do wykonania podbudowy nowej drogi wykorzystaliśmy mieszankę mineralno–cementowo–emulsyjnej (MCE) z dodatkiem sfrezowanej starej nawierzchni drogi. Jest to pierwszy odcinek drogi wojewódzkiej wykonywany w tej technologii dla ZDW Łódź – dodaje Paweł Stępień, Skanska.

- Remont nawierzchni został wykonany metodą recyklingu – mówi Dominika Andrzejczak, Menadżer Projektu, Skanska. - Taka technologia polega na wykorzystaniu istniejącej warstwy nawierzchni bitumicznej, poddaniu jej recyklingowi maszyną frezującą, a następnie wymieszaniu sfrezowanego destruktu z kruszywem, cementem i emulsją asfaltową– tak powstaje mieszanka MCE. Metoda recyklingu ma wiele zalet. Pozwala na wzmocnienie konstrukcji jezdni, a przede wszystkim jest przyjazna środowisku – poprzez wykorzystanie starej nawierzchni bitumicznej do podbudowy drogi unikamy zanieczyszczenia środowiska odpadem pochodzącym z rozbiórki.

Zakres prac
– Zakres robót obejmował pełną przebudowę konstrukcji drogi wojewódzkiej wraz z budową chodników, zjazdów, zatok autobusowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego – mówi Paweł Stępień, Skanska. – Dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa przejść dla pieszych zamontowane zostały znaki aktywne. Wykonaliśmy również roboty związane z branżą teletechniczną oraz roboty mostowe związane z budową dwóch przepustów na ciekach wodnych.

W trosce o bezpieczeństwo
Skanska wyróżnia się duża troską o bezpieczną realizację swoich budów. Od 8 lat prowadzi kampanię społeczną „Bezpieczni w pobliżu budowy”, podczas której promuje umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze, zwłaszcza w pobliżu budowy. W trakcie rozbudowy DW nr 473 bajkowi bohaterowie - Zebra Drogowa i Tomcio Brygadzista - odwiedzili Szkołę Podstawową im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie. Bohaterowie przedstawienia uczyli najmłodszych jakie są znaki drogowe, jak bezpiecznie poruszać się po drodze i dlaczego dzieci nie powinny wchodzić na plac budowy. Niecodzienną lekcję bezpieczeństwa przeszło niemal 250 dzieci. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie otrzymali opaski odblaskowe.