c

Białostocka budowa nagrodzona w konkursie PIP „Buduj bezpiecznie”

Press release 04.11.2016 12:05 CET

Skanska otrzymała trzecią nagrodę w konkursie „Buduj bezpiecznie” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Uroczystość wręczenia odbyła się 3 listopada br. Statuetkę przyznał Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Wyróżniona za bezpieczną organizację prac inwestycja to budowa budynków mieszkalnych B i C przy ul. Bema w Białymstoku.

fot. Skanska

Do konkursu zgłoszone zostały budowy realizowane na terenie województwa podlaskiego. Ocenie podlegały m.in. sposób opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), wielkość i złożoność prac budowlanych, jakość oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, stan wiedzy pracowników w zakresie ochrony pracy oraz umiejętności identyfikacji zagrożeń, jakość koordynacji i skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp przez podmioty działające na budowie, przestrzegania przepisów i zasad bhp na budowie, stan wypadkowości w okresie trwania konkursu, stosowanie niestandardowych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród kryteriów, wg których oceniane były budowy znalazły się również: skala obiektu, jego wielkość, a także złożoność prac konstrukcyjnych.

- To ogromne wyróżnienie dla naszej firmy. Jestem dumny ze swojego zespołu i efektów bezpiecznej pracy oraz z faktu, że zostało to zauważone i docenione przez jury konkursu - komentuje Krzysztof Chwieduk, kierownik budowy, Skanska. – Naszym priorytetem jest zapewnianie bezpiecznych warunków pracy wszystkim osobom zatrudnionym przy projektach i współpracujących z firmą. Działania Skanska w obszarze bezpieczeństwa pracy bazują na Polityce bhp, o której są informowani wszyscy nasi pracownicy i partnerzy biznesowi – podkreśla Krzysztof Chwieduk.

O inwestycji
Realizowane przez Skanska 2 obiekty mieszkalne dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku to łącznie 101 mieszkań o powierzchni od 30 do 70 m kw. Pierwszy budynek, składać się będzie z dwóch klatek schodowych oraz czterech kondygnacji nadziemnych. Sąsiadujący z nim drugi blok posiadać będzie cztery klatki schodowe i dodatkowo lokalną dominantę - pięć kondygnacji. Oba budynki połączone będą ze sobą wspólnym garażem podziemnym. Na terenie inwestycji wydzielona została także przestrzeń do użytku mieszkańców - miejsce przeznaczone na plac zabaw i obszar pod zagospodarowanie terenów zielonych.

Prace trwają od czerwca 2015 r. Wartość inwestycji to blisko 11,5 mln zł brutto.

Pobierz