c

Nowe Centrum Logistyki Politechniki Rzeszowskiej

Press release 10.11.2016 12:30 CET

10 listopada br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na rozbudowę uczelni. Z końcem lipca 2018 roku rzeszowska Alma Mater zyska nowy budynek – Centrum Logistyki dla Wydziału Zarządzania. Inwestycję o wartości blisko 10 mln zł brutto zrealizuje Skanska.

fot. Skanska

Komfort pracy i studiowania
- Politechnika Rzeszowska jest jedną z najlepszych polskich uczeni technicznych. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że wykształcenie techniczne to dobra lokata na przyszłość, dlatego uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Reaguje na ciągłe zmiany, uruchamiając nowe kierunki kształcenia. Infrastruktura uczelni stanowi doskonałą bazę do studiowania, zapewniając studentom dobre warunki rozwoju zainteresowań i talentów. Obejmuje bogato wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne laboratoria i aparaturę, liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, a także domy studenckie o wysokim standardzie oraz kompleks sportowy. – mówi prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej. - Aby zapewnić swoim studentom jak najlepsze warunki do studiowania, czyli nowoczesne budynki z wyposażeniem technicznym spełniającym współczesne standardy nauczania, zachodzi potrzeba modernizacji niektórych istniejących obiektów oraz budowy nowych, które będą spełniać oczekiwania zarówno studentów jak i pracowników oraz uwzględniać zachodzące procesy związane z dydaktyką i pracami badawczymi. W chwili obecnej na Wydziale Zarządzania brakuje powierzchni laboratoryjnych, m.in. dla laboratoriów kierunku logistyka, sal wykładowych oraz ćwiczeniowych. Wspomniana inwestycja ma poprawić komfort pracy i studiowania na WZ.

Zakres prac
Nowa inwestycja Politechniki Rzeszowskiej to Centrum Logistyki dla Wydziału Zarządzania. – Rozbudujemy obecny budynek „S” w kierunku al. Powstańców Warszawy poprzez dobudowę nowego segmentu od strony północnej. Nowy obiekt będzie się składał z dwóch kondygnacji naziemnych i zostanie połączony oszkloną przewiązką na poziomie I piętra z istniejącym już budynkiem Wydziału Zarządzania. Będzie też częściowo podpiwniczony – informuje Bartłomiej Garncarczyk, kierownik projektów Skanska. - Nasze prace obejmą ponadto budowę instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjno-mechanicznych i klimatyzacji, elektrycznych, teletechnicznych oraz przełożenie istniejących sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej kolidujących z inwestycją.

Zieleń izolacyjna
Zagospodarowany zostanie również teren wokół uczelni. Między nowym centrum, a dotychczasowym budynkiem powstanie plac rekreacyjny z miejscami wypoczynkowymi. Pojawi się 12 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym dwa dla osób z ograniczeniami, nowe chodniki, ławki, stojaki rowerowe oraz oświetlenie. - Dokonamy także nasadzeń drzew i krzewów, które wokół nowego budynku stworzą szpaler stanowiący tzw. zieleń izolacyjną, co umożliwi oddzielenie akustyczne od biegnącej niedaleko obwodnicy, zapewniając studentom i kadrze akademickiej komfortowe warunki do pracy i nauki  – dodaje Bartłomiej Garncarczyk.

Zaplecze dydaktyczne
Na parterze Centrum pojawi się sala seminaryjna, która pomieści 45 osób, 3 sale ćwiczeń dla studentów (każda dla maksymalnie 30 osób), pokoje biurowe dla pracowników naukowych, szatnia, zaplecze sanitarne dla studentów i personelu oraz archiwum. Tutaj mieścić się będzie także dziekanat Wydziału.
Na piętrze znajdować się będzie gabinet dziekana wraz z sekretariatem i salą konferencyjną dla ok. 20 osób, a także pięć gabinetów dla: prodziekanów, kierownika dziekanatu i pracownika administracyjnego, pięć pokoi dla pracowników naukowych, sala Rady Wydziału dla 50 osób oraz sala dla 40 osób, która może służyć jako sala do ćwiczeń albo sala do obrony prac doktorskich.

Obiekt przyjazny osobom z ograniczeniami
Nowe Centrum zostało zaprojektowane z myślą o osobach z ograniczeniami. Znajdą się w nim elementy eliminujące bariery architektoniczne. Pomiędzy piętrem a parterem zamontowana zostanie szklana winda przystosowana do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy głównym wejściu będzie pochylnia ułatwiająca wjazd, a na zewnątrz pojawią się wydzielone miejsca postojowe. Piętro nowego budynku powstanie na tym samym poziomie co piętro budynku już istniejącego. Umożliwi to osobom z ograniczeniami swobodne poruszanie się po kompleksie.

W trosce o środowisko
Obiekt będzie posiadał rozwiązania chroniące środowisko. W celu zmniejszenia poboru energii instalacja wentylacji mechanicznej będzie obejmować recyrkulację powietrza i odzysk ciepła od powietrza usuwanego oraz zapewni naturalną cyrkulację termiczną naturalnego ogrzewania poprzez orientacje przeszkleń. Budynek będzie również ograniczał zużycie energii elektrycznej przez zastosowane urządzenia, wyposażenie czy energooszczędne instalacje elektryczne.

Centrum w liczbach:
- 944,41 m² - powierzchnia zabudowy
- 2 049,49 m² - powierzchnia netto 
- 7 010,00 m³ - kubatura

Budujemy dla rzeszowskich uczelni
Zespół Laboratoriów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Regionalne Centrum Dydaktyczno-konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne to inwestycje, jakie Skanska zrealizowała dla Politechniki Rzeszowskiej. Jesteśmy także wykonawcą nowego budynku dla Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno–Przyrodniczej oraz Kompleksu Naukowo-Dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zrealizowaliśmy także prace wykończeniowe w Regionalnej Bibliotece Akademickiej.

Firma z doświadczeniem
Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów dla polskich uczelni wyższych, które corocznie przyciągają tysiące polskich i zagranicznych studentów. Zrealizowaliśmy inwestycje m.in. dla Politechnik Poznańskiej i Wrocławskiej oraz Uniwersytetów Łódzkiego, Wrocławskiego, Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybudowaliśmy także Bibliotekę Główną Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Biologii Molekularnej i Budynek Dydaktyczno-Naukowy Wydziału Chemii dla Uniwersytetu Łódzkiego i aulę Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Łodzi.

Nasze doświadczenie, wiedza i potencjał inżynierski pozwalają nam z powodzeniem realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty. Przykładem jest kompleks dydaktyczny dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie wykonaliśmy salę wykładową na 280 miejsc w kształcie spłaszczonej rozciągniętej kuli - „kapsuły”. To jeden z najciekawszych, a jednocześnie najtrudniejszych elementów tego obiektu. Ze względu na swoją bryłę „kapsuła” jest unikalnym elementem konstrukcyjnym w skali krajowej – podkreśla Andrzej Frydryk, Dyrektor Zespołu Projektów Skanska. – Jestem przekonany, że nowe Centrum Logistyki Politechniki Rzeszowskiej będzie służyło przez wiele lat kolejnym pokoleniom zarówno studentów, jak i kadrze akademickiej, kształcąc przyszłych inżynierów, ekspertów nowoczesnych systemów logistycznych. To bardzo istotne dla nas, firmy działającej tu, na terenie Podkarpacia, że w ten sposób możemy współuczestniczyć w procesie rozwoju i podnoszenia poziomu edukacji nie tylko w regionie ale i w całym kraju.