c

Co słychać na DW 754?

Press release 14.11.2016 11:47 CET

Trwają prace przy rozbudowie 28-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od Ostrowca Świętokrzyskiego, poprzez Bałtów, Czekarzewice, do granicy województwa. Będzie bezpieczniej, szybciej i bardziej komfortowo. Nowa droga usprawni także dojazd do największej atrakcji turystycznej regionu - Bałtowskiego Kompleksu. Prace zakończą się 31 lipca 2018 roku. Wartość zadania, które na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wykona Skanska, to ponad 92 miliony złotych brutto.

fot. Skanska

Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 oraz ze środków własnych budżetu województwa.

Nowa infrastruktura
- W ramach inwestycji poszerzymy drogę, a w miejscowościach położonych wzdłuż trasy zbudujemy chodniki i zatoki autobusowe. Przebudujemy skrzyżowania i dostosujemy łuki jezdni do obowiązujących parametrów - zaznacza Bogdan Cencek, kierownik budowy, Skanska. – Dzięki takiej infrastrukturze będzie bezpieczniej zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Trasa zyska kanalizację deszczową. Wymienione zostaną także instalacje, m.in. wodociągowe, teletechniczne, energetyczne, sanitarne, ciepłownicze i gazowe, kolidujące z inwestycją. Przy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu, na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Samsonowicza (ok. 2,2 km) powstanie trzeci, wielofunkcyjny pas ruchu dla skręcających do posesji położonych wzdłuż trasy. Most w Bałtowie zostanie rozebrany, a na jego miejscu pojawi się nowy obiekt. Między Krzemionkami a Ostrowcem, wzdłuż trasy, powstanie ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. W Krzemionkach, gdzie można zwiedzać unikatowe neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego, powstanie parking, który będzie obsługiwał także ruch turystyczny dla Bałtowa.

Pierwsze prace, pierwsze utrudnienia
- Prace rozpoczęliśmy już w pierwszych dniach po podpisaniu umowy. Zorganizowaliśmy zaplecze oraz biuro budowy – informuje Bogdan Cencek. – Aktualnie jesteśmy w trakcie prowadzenia robót pomiarowych i przygotowawczych, a w najbliższych dniach planujemy rozpocząć roboty ziemne. W związku z tym w połowie listopada pojawią się utrudnienia w ruchu w postaci wahadeł. Apelujemy do kierowców i pieszych o szczególną uwagę w okolicy prowadzonych prac i o stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

Gorąca wiosna
Prace ruszą pełną parą wiosną przyszłego roku. Wtedy na placu budowy pojawi się sprzęt ciężki i blisko 100 pracowników. – Roboty skupią się wówczas przede wszystkim na pracach instalacyjnych, pracach związanych z wykonaniem murów oporowych oraz robotach konstrukcyjnych – zaznacza Bogdan Cencek. – Technicznie najtrudniejsze do wykonania będą odcinki drogi w rejonie cmentarza w Bałtowie oraz w Czekarzewicach, z uwagi na wykonywanie prac palowych oraz konstrukcyjnych murów oporowych. W tej miejscowości zaplanowano także wyburzenie kilku budynków usytuowanych tuż przy obecnej drodze.
Skanska jako firma odpowiedzialna społecznie, dla której najważniejsze podczas prowadzonych prac jest bezpieczeństwo zarówno uczestników ruchu, jak i pracowników, na każdym etapie budowy będzie podejmować działania, które pozwolą uniknąć sytuacji niebezpiecznych. - Będziemy informować o utrudnieniach, jakie mogą napotkać kierowcy i piesi, dbając o właściwe oznakowanie budowy i przejezdnej trasy – podkreśla Bogdan Cencek.

Skanska w regionie
Od wielu lat Skanska realizuje inwestycje w województwie świętokrzyskim. Wśród nich wymienić można choćby CH Galardia, wiadukt nad CMK we Włoszczowie, most w Płaczkowie, DW nr 764 Staszów – Połaniec, modernizację linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Suchedniów oraz remonty ulic i dróg powiatowych. Aktualnie trwa m.in. budowa obwodnicy Ćmielowa, budowa rond na DK 42 w Skarżysku Kamiennej i w Lipniku, czy rozbudowa Galerii Ostrowiec. - Remont DW 754 w Bałtowie to jeden z największych kontraktów krakowskiego oddziału Skanska – zaznacza Piotr Justyna, Dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Krakowie. – Jestem przekonany, że dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy i wykwalifikowanej kadrze oddamy inwestycję, która przez lata będzie służyć mieszkańcom i podróżnym.

 

Pobierz