c

Nidzicę czeka drogowa rewolucja

Press release 21.11.2016 11:30 CET

Nowe trasy rowerowe, nowe drogi i skrzyżowania – takie zmiany szykują się w Nidzicy. Jedna z największych inwestycji w regionie ruszyła. To tu Skanska przebuduje DW 545 wraz z wylotem drogi 604, aby wiosną 2018 r. mieszkańcy, kierowcy i cykliści mogli płynnie, komfortowo i bezpiecznie korzystać poruszać się po mieście. Ponadto spółka zadba o nową sieć kanalizacyjną i wodociągową w ciągu ul. Traugutta, 1 maja i Sprzymierzonych. Obydwie inwestycje, warte łącznie blisko 32 mln zł brutto, Skanska zrealizuje na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji.

fot. Skanska

Miasto bezpieczne, funkcjonalne i estetyczne
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej 545 i przebudowa dwóch skrzyżowań w Nidzicy wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 to przede wszystkich korzyści dla kierowców. Zwiększenie nośności i szerokości jezdni, wydzielone pasy dla lewoskrętów, wysepki kanalizujące ruch i azyle dla pieszych – mówi Rafał Józwik, menadżer projektu, Skanska. - To wszystko znacznie upłynni ruch w mieście i przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo uczestników. Zyskają też rowerzyści i piesi. Wzdłuż przebudowywanych dróg wykonamy bowiem ciągi pieszo-rowerowe - dodaje.

Objęte kontraktem ulice Nidzicy zazielenią się i rozświetlą ponieważ ten zakres prac generalny wykonawca również ma w swoim zakresie prac. Powstanie nowe oświetlenie oraz nasadzenia drzew i krzewów.

- Ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja drogowa poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Nidzicy. Modernizacja, która w przeszłości zawsze miała "pod górkę", dzięki intensywnym działaniom wielu przyjaciół Nidzicy, zostanie wreszcie zrealizowana – cieszy się Jacek Kosmala, Burmistrz Nidzicy. 

Zadbamy o kanalizację i wodociągi
Na nowe oblicze miasta to nie tylko zmodernizowane drogi. W ramach drugiego zadania Skanska przebuduje lub wymieni na nową sieci: wodociągową, gazową, teletechniczna, energetyczna, deszczową i kanalizacyjną. Dla mieszkańców oznacza to poprawę świadczenia usług w dostawie energii, wody i gazu oraz odbioru nieczystości.

- Jak bardzo ważna jest ta druga część inwestycji wiedzą ci, którzy doświadczają skutków zalewania dróg, parkingów i chodników a także ci, którzy jadąc głównymi ulicami Nidzicy niszczą swoje auta na zapadniętych studniach ulicznych – podkreśla Jacek Kosmala.

- Ponieważ na dzień dzisiejszy Nidzica nie ma obwodnicy w kierunku Szczytna i Wielbarka, TIRy nadal będą przejeżdżać przez miasto. Inwestycja jest ważna także z tego powodu. Łatwiejszy i prostszy przejazd pojazdów wielkogabarytowych przez miasto zmniejszy uciążliwości jakie do tej pory występowały właśnie z tego powodu. Można z całym przekonaniem powiedzieć, że po zakończeniu tej rozbudowy, nasze miasto wreszcie wkroczy w XXI wiek! – podsumowuje Burmistrz Nidzicy.

Postęp prac
- 21 listopada rozpoczynamy prace na pozamiejskim odcinku DW 604. Przed nami roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie przepustów sieci telekomunikacyjnej, energetycznej, deszczowej i sanitarnej – wymienia Robert Wąsewicz, kierownik budowy, Skanska. – Przebudujemy skrzyżowanie ulic Traugutta, 1-go Maja i Słowackiego w ciągu DW 545 oraz skrzyżowanie ulic Słowackiego i Mickiewicza w ciągu DW 604 – dodaje kierownik budowy.

W dalszej kolejności, czyli na rok 2017 i 2018 Skanska zaplanowała dokończenie powyższych zadań wraz z ułożeniem nawierzchni i przebudową drogi wojewódzkiej 545 (na odcinku od drogi krajowej S7 do wylotu w kierunku Szczytna).

– Wybudujemy most i ciągi pieszo-rowerowe oraz przebudujemy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej biegnące w ulicach Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych – podsumowuje Robert Wąsewicz.

Zakończenie wszystkich prac przewidziano na koniec maja 2018 roku.

Pobierz