c

Nowy korytarz transportowy na Podkarpaciu

Press release 13.12.2016 11:06 CET

Pomiędzy drogą ekspresową S-19, drogą krajową nr 9 i autostradą A4 powstanie nowy korytarz transportowy. Zlokalizowany będzie poza strefą śródmiejską oraz strefą centralnych dzielnic Rzeszowa. Inwestycję wartą blisko 54 mln złotych zrealizuje firma Skanska. Pierwsi kierowcy będą mogli skorzystać z tego odcinka w czerwcu 2018 roku.

fot. Skanska

Umowę dotyczącą budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – Etap I i III podpisali: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotr Miąso oraz Dyrektor Zespołu Projektów, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Rzeszowie Bogusław Cienki.
- Nie budujemy drogi tranzytowej, budujemy drogę obsługującą tereny inwestycyjne, naukowe, lotnisko, strefę przemysłową. Tworzymy warunki dla dalszego rozwoju tego obszaru – zaznaczył Piotr Miąso.

Ogromną wagę inwestycji podkreślał także marszałek Ortyl. - Jest to niezmiernie ważna inwestycja z punktu widzenia gospodarczego w naszym województwie. Po zrealizowanym czwartym etapie przyszła kolej na kolejne dwa. Do wykonania pozostanie nam etap drugi, który będzie realizowany w ramach odrębnego postępowania, lecz z tym samym terminem zakończenia – do połowy czerwca 2018 roku.

Nowa infrastruktura
W ramach I etapu powstanie nowy niespełna 2-kilometrowy (1,7 km) odcinek drogi wojewódzkiej, łączący drogę ekspresową S19 (węzeł Jasionka) z byłą drogą krajową nr 19 (aktualnie droga wojewódzka nr 878). Planowana jest m.in. budowa mostu nad potokiem Świerkowiec oraz ronda wraz z rozbudową odcinków dowiązania w kierunku północnym i południowym na byłej drodze krajowej nr 19.

Etap III obejmie przede wszystkim budowę drugiej jezdni drogi wojewódzkiej nr 869 na niewiele ponad 5-kilometrowym odcinku, od terenów w okolicach Aeroklubu Rzeszowskiego do drogi krajowej nr 9 (koniec zrealizowanego IV etapu, w ramach którego w latach 2012-2015 powstał m.in. węzeł na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 869 z drogą krajową nr 9 w Rudnej Małej). Wzmocniona zostanie konstrukcja istniejącej jezdni. Przewidziana jest również budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych. Droga będzie posiadała przekrój uliczny, dwujezdniowy rozdzielony pasem dzielącym – każda jezdnia o szerokości 7 m z dwoma pasami ruchu po 3,5 m.

Co jeszcze obejmie inwestycja?
W ramach zadania zbudujemy m.in. skrzyżowania jednopoziomowe (skanalizowane oraz ronda), drogi dojazdowe, zjazdy i zatoki autobusowe. Zbudujemy układ odwodnienia drogi oraz przebudujemy kolidujące z inwestycją urządzenia infrastruktury zewnętrznej. – informuje Bogusław Cienki, dyrektor zespołu projektów, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Rzeszowie. – Nowe oświetlenie, oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego podniosą komfort i bezpieczeństwo użytkowania tego odcinka.

Parametry techniczne drogi
- klasa: G 
- nośność nawierzchni: 115kN/oś 
- kategoria ruchu: KR 4 
- jezdnia: 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m)
- szerokość środkowego pasa dzielącego: 3 m, 2-6 m
- szerokość pobocza: min. 1,25 m,  min. 0,5 m za chodnikiem/ścieżką rowerową
- szerokość chodnika: 2 m – przy jezdni, 1,5 m - przy ścieżce rowerowej
- szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej: 2,2 m

Pobierz