c

Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa

Press release 10.01.2017 15:00 CET

Dziś, 10 stycznia 2017 r., podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa - etap I i II. W ciągu 21 miesięcy Skanska zaprojektuje i zmodernizuje ok. 17,7 km tej trasy. Pierwsi kierowcy będą mogli z niej skorzystać w październiku 2018 roku. Wartość robót realizowanych na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie to blisko 42 mln zł brutto.

Fot. Skanska

Komfort i bezpieczeństwo
Modernizacja DW 965 obejmie m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę kolizyjnych skrzyżowań, korektę promieni łuków drogowych. Nowa nawierzchnia podniesie komfort jazdy, a w miejscach zabudowanych dodatkowo ograniczy hałas, jaki obecnie generują przejeżdżające pojazdy.
Będzie też bezpieczniej. Piesi zyskają chodniki i zatoki autobusowe. Trasa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery oddzielające ruch pieszych i pojazdów, a w nawierzchni jezdni zostaną zamontowane punktowe elementy odblaskowe. Przejścia dla pieszych i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej zostaną oświetlone. Dodatkowo, w chodnikach w okolicy przejść dla pieszych pojawią się płytki wyczuwalne dla osób niedowidzących.

Zakres prac
W ramach zadania rozbudowana zostanie droga wojewódzka nr 965 na odcinku Bochnia – Limanowa. Droga będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, szerokimi na 3,5 m. – Rozbudujemy drogę oraz jej skrzyżowania z drogami bocznymi na łącznej długości ok. 17,7 km – informuje Witold Miśtak, menadżer projektu Skanska. Na skrzyżowaniu DW 964 z DW 965 powstanie rondo z zatokami autobusowymi i chodnikami. Rozbudowane zostaną skrzyżowania w miejscowości Proszówki, Laskowej Górnej i Żegocina, gdzie powstanie pas do lewoskrętu i do wyprzedzania, a także skrzyżowanie DW 965 z ul. Witosa i ul. Rydla w Bochni.

- Przebudujemy także trzy mosty (jeden nad rowem melioracyjnym, drugi nad potokiem Drwinka oraz trzeci nad Sanką), przepusty drogowe, zjazdy indywidualne i publiczne oraz wykonamy odwodnienie drogi. Przedmiotem naszych prac stanie się również przebudowa kolidujących z inwestycją sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – zaznacza Rafał Nosek, kierownik budowy Skanska. Trasa zyska nowe chodniki, pobocza, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe i perony przystankowe; ponadto energooszczędne oświetlenie i infrastrukturę techniczną.

W formule „Design&Build”
Zadanie zostanie zrealizowane w formule „Zaprojektuj i zbuduj”. Prace projektowe potrwają do jesieni i obejmą m.in. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektów branżowych uwzględniających konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną inwestycją, projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu (podczas prowadzonych prac), projektu oświetlenia czy inwentaryzację zieleni. Ponadto wykonawca będzie musiał pozyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i zgody na budowę.
- Pierwsze prace rozpoczniemy w maju 2017 r. Natomiast pełną parą ruszymy z robotami w okolicy września lub października br. – dodaje Rafał Nosek.

Pobierz