c

Obwodnica Płocka – inwestycja pełna skarbów

Press release 20.01.2017 10:00 CET

Pociski artyleryjskie, miny przeciwpiechotne, granat moździerzowy oraz… Talmud Babiloński. Na takie unikaty natrafiła Skanska podczas realizacji prac przy budowie II etapu obwodnicy Płocka. Pochodzące z okresu II Wojny Światowej ładunki generalny wykonawca inwestycji zabezpieczył i przekazał odpowiednim organom, a historyczny Talmud Babiloński już wkrótce wzbogaci zbiory Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku.

fot. Skanska

Budowa II etapu obwodnicy Płocka trwa. We wrześniu 2016 roku Urząd Miasta i Skanska zawarły umowę na budowę drugiego odcinka trasy północno-zachodniej. Ponad dwukilometrowy odcinek obwodnicy połączy rondo Otolińska na granicy miasta z nowym węzłem „Bielska” (w rejonie skrzyżowania ul. Bielskiej i Jędrzejewo). Droga pobiegnie wzdłuż lotniska i ulicy Jędrzejewo. Na węzeł „Bielska” składać się będą dwa wiadukty – drogowy i kolejowy. Obwodnica „przejdzie” bowiem pod ul. Bielską oraz pod torami. Ulica Bielska zostanie wyniesiona do góry, na wiadukt o długości 37 metrów.

Historyczne znaleziska
W trakcie prac przy budowie II etapu obwodnicy Płocka pracownicy Skanska znaleźli cenny obiekt historyczny - Talmud Babiloński. To jedna z podstawowych ksiąg judaizmu, będąca komentarzem do biblijnej Tory. Znaleziony na placu budowy egzemplarz Skanska natychmiast przekazała Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, a stamtąd trafił do Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. Zanim księga znajdzie się wśród muzealnych eksponatów dostępnych dla odwiedzających, poddana zostanie procesowi fumigacji czyli biologicznemu oczyszczaniu. Wówczas możliwe będzie określenie szczegółów dotyczących jej pochodzenia.

Budowa obwodnicy Płocka, z uwagi na możliwość wystąpienia niewypałów, od początku jest realizowana pod nadzorem saperów. Jak się okazało ich pomoc była nieodzowna. W trakcie prac saperzy znaleźli bowiem kilkanaście sztuk broni pochodzącej z okresu II Wojny Światowej. Pociski artyleryjskie, miny przeciwpiechotne, zapalniki od pocisków artyleryjskich i granat moździerzowy – w sumie kilkanaście sztuk.  

Saperzy na budowie zapewniają bezpieczeństwo
– Wraz ze wzrostem ilości budowanych dróg i obiektów budowlanych coraz częściej podczas prac znajdowane są niebezpieczne środki pochodzenia wojskowego, głównie z okresu I i II Wojny Światowej – mówi Krzysztof Falandysz, firma saperska Dynamit. – Obecnie, niektóre firmy budowlane, dbające o bezpieczeństwo swoich pracowników, a także część zleceniodawców, przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych nakazują sprawdzenie saperskie terenu. Wszystko po to, by uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa. Podobnie było w przypadku budowy obwodnicy Płocka, gdzie Urząd Miasta, w ramach robót przygotowawczych, nakazał sprawdzenie terenu. Wszystkie znalezione przy budowie obwodnicy Płocka środki niebezpieczne zostały przekazane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wezwanym patrolom policji. Teren budowy został sprawdzony i oczyszczony z niewypałów, niewybuchów i innych środków niebezpiecznych i jest bezpieczny dla pracowników budowy – zapewnia właściciel firmy.

Węzeł drogowy przypominający harfę
Budowa  II etapu Obwodnicy Płocka składa się z trzech odcinków: budowy węzła „Bielska”, budowy łącznika oraz sięgacza ul. Otolińskiej.

– W zakresie budowy węzła „Bielska” dotychczas wykonaliśmy prace przygotowawcze oraz rozpoczęliśmy roboty ziemne. W dalszej kolejności zrealizujemy roboty teletechniczne oraz zbudujemy wodociąg wzdłuż ul. Bielskiej – mówi Leszek Łapka, kierownik budowy, Skanska. – Obecnie trwają prace związane z budową łącznic, którymi planujemy poprowadzić objazd. Następnie rozpoczniemy roboty związane z przebudową ul. Bielskiej oraz budową obiektu w ciągu DK60 – wymienia kierownik budowy.

- Węzeł „Bielska” będzie węzłem typu harfa, który z lotu ptaka przypominać będzie ten instrument. Jest to węzeł częściowo bezkolizyjny, na którym następuje przecinanie torów jazdy niektórych relacji na jednej z dróg. W naszym przypadku na ul. Bielskiej powstaną skrzyżowania, a ruch na trasie głównej obwodnicy będzie prowadzony bezkolizyjnie – wyjaśnia Leszek Łapka ze Skanska.

Na łączniku Skanska wykonała już roboty przygotowawcze i kanalizację deszczową. Trwa budowa wodociągu. Na sięgaczu ul. Otolińskiej natomiast gotowa jest już kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz przyłącza wodociągowe. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wkrótce rozpoczną się roboty drogowe oraz budowa oświetlenia. Na węzeł „Bielska” składać się będą dwa wiadukty, drogowy i kolejowy. Prace mostowe generalny wykonawca rozpocznie po okresie zimowym, bezpośrednio po wykonaniu tymczasowego objazdu drogi krajowej.

Powstaje komunikacyjny kręgosłup regionu
To już kolejny odcinek trasy północno-zachodniej miasta Płocka. Pierwszy, o długości 1,6 km oddano do użytku w 2014 roku. Obecnie realizowany jest drugi etap, a niebawem rusza trzeci. Całą trasą pojedziemy w połowie 2018 roku.

– Za kilkanaście zaledwie miesięcy będziemy mieć trasę, która nie tylko wyprowadzi ciężki ruch i pojazdy z ładunkami niebezpiecznymi. Zmaleje ruch w centrum, bo z drogi będzie codziennie korzystać kilka tysięcy kierowców jadących do pracy. Zrobi się ciszej i bezpieczniej – mówi Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka. – Obwodnica umożliwi dojazd do terenów inwestycyjnych i przemysłowych, które są na Kostrogaju i Trzepowie. Powstające przy niej przedsiębiorstwa będą wyrastać w Płocku i w Płocku będą płacić podatki. Obwodnica poprawi również warunki, w jakich już obecni w Płocku inwestorzy pracują. To właśnie jedno z najważniejszych zadań tej trasy – podkreśla prezydent Płocka.

Wartość realizowanego przez Skanska II etapu inwestycji to ponad 37 mln zł brutto. Prace potrwają do listopada 2017 roku.